Iosif Ţon – Mesaj foştilor studenţi

Iosif Țon

Foștilor mei studenți și tineri teologi
care se simt șocați, tulburați și chiar ”trădați” de schimbările din teologia mea

Pe de o parte vă înțeleg, deoarece s-a creat impresia că în ultima vreme am făcut transformări radicale și greu de înțeles în teologia mea. Pe de altă parte, sunt surprins că n-ați observat că toate aceste transformări s-au produs treptat și s-au produs sub ochii voștri, la amvoanele voastre, în cursurile mele vorbite și tipărite și în cărțile mele din ultimii 14 ani!

După câte știu eu, doar doi oameni fost cei care au observat aceste schimbări. Unul a fost Timotei Pop de la Portland, care a ieșit la atac virulent și neprincipial împotriva mea în cartea lui ”Misticism sau creștinism autentic.” Celălalt a fost Ghermanov, un fost student al meu de la Oradea, actualmente profesor de teologie la Colegiul Teologic din Chișinău. Prin anul 2006, când am ținut un curs despre Evanghelia după Ioan la Colegiul lui, el m-a tradus în limba rusă. După patru ore de curs, în pauză, mi-a spus: ”Frate Țon, ați făcut o schimbare paradigmatică în teologia dvs.”! M-am uitat la el cu ochi mari, l-am felicitat pentru perspicacitatea lui și i-am spus: ”Te felicit pentru înțelegerea ta profundă. Ești primul teolog care a remarcat această schimbare!”

Este vremea să vă semnalez eu care sunt transformările, când și cum s-au produs ele. Mai întâi, schimbările s-au produs în trei faze: (1) Faza cursurilor de viață spirituală (1996-2006); (2) faza concentrării pe învățătura Domnului Isus și a construirii unei noi teologii creștine bazate pe această învățătură; și (3) faza care a fost declanșată de minunea vindecării fiicei noastre Dora (14 septembrie 2010), printr-o consiliere de trei ore făcută prin telefon de Nelu Demeter.

Le voi lua pe rând.

(1) Faza cursurilor de viață spirituală. Studiile de viață spirituală reprezintă o lucrare de pionierat. Evanghelicii n-au fost preocupați decât sporadic să discute și să jaloneze viața creștinului după convertire (pentru o expunere a acestor încercări sporadice, făcute anterior, vezi Keneth Boa, ”In His Image”, 2ooo). Richard Foster, cu cartea lui ”Spiritual Disciplines” (1979) a declanșat interesul într-o abordare sistematică a acestui atât de neglijat domeniu. L-au urmat Tim Whitney, Dallas Willard și alții. Eu am lucrat paralel cu ei și am urmat o cale personală. Iluminarea mi-a venit când am studiat sistematic Evanghelia după Ioan și când am văzut cum ni-L revelează Dumnul Isus pe Dumnezeu ca pe o Triunitate de Persoane, precum și modul în care face El evanghelizare invitându-ne la o relație personală cu cele trei persoane care ne oferă să locuiască în noi și să ne învețe părtășia cu Ele prin ascultarea de învățăturile Lui. Am văzut atunci că moartea Domnului Isus –  cu scopurile ei: anularea dreptului de proprietate a lui Satan asupra noastră, împăcarea Justiției lui Dumnezeu cu noi și oferirea sângelui Său pentru spălarea și iertarea noastră de păcate – nu este obiectivul central la care ne cheamă Domnul Isus, ci este poarta de intrare în școala lui Isus, în care scopul Lui este să-I formeze lui Dumnezeu fii care seamănă cu Tatăl Său!

Descoperirea aceasta mi s-a părut atât de fundamentală și de radicală încât la un curs de viață spirituală din Biserica Baptistă din Cluj-Mănăștur mi-am cerut iertare pentru modul în care am făcut evanghelizări până atunci și am declarat că de acum înainte voi face evanghelizare după modelul Domnului Isus.

Frații mei, voi nu înțelegeți nici acum că aceasta este o abatere radicală de la modul de evanghelizare făcut de la Martin Luther până astăzi? De ce n-ați văzut-o? De ce n-ați sărit atunci să mă declarați eretic? Sau, dacă este biblică, de ce n-ați sărit să o salutați și să o îmbrățișați?

Tot atunci am definit părtășia cu Dumnezeu ca pe o întâlnire cu cea mai frumoasă Persoană din Univers, în care El îmi vorbește și eu Îi vorbesc și în care ne exprimăm dragostea, El prin cuvinte ca cele din Isaia 62:5 și Țefania 3:17 (etc.) și eu prin cuvinte ca cele din Cântarea cântărilor. În primul rând, faptul că El îmi vorbește face parte din credința ne-cesaționistă că Dumnezeu vorbește și astăzi și, în general, face parte din fenomenul profeției. În al doilea rând, exprimarea dragostei de Dumnezeu prin cuvinte din Cântarea cântărilor este pentru unii o pricină de scandal! În al treilea rând, n-ați văzut și aici o abatere de la ”tradiția baptistă” care zice că noi astăzi avem părtășie numai cu Cuvântul scris, nu  cu o Persoană vie?

De ce nu v-ați sesizat la toate acestea?

La sfârșitul acestei faze, când am terminat lucrul la cartea ”Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Isus, sub călăuizirea Duhului Sfânt”, mi-am dat seama că trebuie clarificate o serie întreagă de poziții teologice și de aceea am scris prefața de peste 70 de pagini cu titlul ”Bazele teologice ale vieții spirituale.” Și aici ați fi putut vedea în câte domenii mi s-a schimbat teologia, dar nimeni nu mi-a făcut nici măcar un scurt comentariu.

2. Faza a doua. Am ajuns să înțeleg că de la Martin Luther  încoace teologia protestantă se construiește pe Epistola către Romani (mai exact, se consideră că ”Evanghelia” se reduce la ceea ce Pavel scrie în Romani 3:1 – 5:2). Eu am devenit convins  că ”Evanghelia” este în cele patru Evanghelii și  am luat decizia să-mi construiesc teologia pe învățăturile Domnului scrise în aceste patru Evanghelii. După câte știu eu, nimeni în epoca modernă n-a mai încercat un asemenea demers.

Ceea ce am obținut eu este o nouă teologie creștină, sau, dacă vreți, un nou fel de creștinism!

Nu vă voi semnala eu aici toate elementele de doctrină care reprezintă o noutate teologică. Pentru aceasta, trebuie să faceți voi efortul să citiți noua mea carte ”Bunătate – o teologie bazată pe învățăturile Domnului Isus Cristos” (Editura Creștină, 2010) și să le extrageți de acolo.

Vreau doar să vă spun că Îl iubesc pe Domnul meu Isus Cristos nu numai ca Mântuitorul Meu, ci și ca Învățătorul meu, precum ca și Modelul meu și Conducătorul meu în războiul dintre Împărăția lui Dumnezeu pe de o parte și împărăția lui Satan și a duhurilor lui rele pe de altă parte. În clădirea întregii mele teologii pe învățătura Domnului Isus și abia apoi pe cea a apostolilor Lui, am urmat porunca lui Dumnezeu Tatăl, care ne spune despre Fiul Său: ”De El să ascultați”.

În loc să spuneți că mi-am schimbat teologia și prin aceasta v-am ”trădat”, și în loc să spuneți că sunt un om inconsecvent și nestatornic, ce-ar fi să faceți efortul și să vedeți că în toți anii aceștia am făcut o lucrare de pionierat și că am deaschis drumuri noi în teologie?

Orice asemenea intreprindere, sau demers, produce la unii tulburare, consternare, revoltă și-i determină să treacă la condamnare. Dacă am fi în evul mediu, oamenii aceștia m-ar arde pe rug! Dar pentru alții, revenirea la învățătura Domnului Isus ca bază a gândirii, a teologiei și a trăirii va fi o nouă lumină dumnezeiască și o adevărată Renaștere!

(3).Faza a treia. La nașterea primului ei copil, fiica noastră Dora, a căpătat alergie la gluten (boala numită ”ciliac”). Este o boală înspăimântător de dureroasă. Ani de zile nu a știut de unde vin aceste dureri cumplite. Descoperirea faptului că sunt produse de  orice mâncare care conține făină de grâu n-a schimbat cu mult situația, deoarece nu există tratament pentru această alergie și oricât se ferește cineva de produse din făină de grâu, tot mai greșește și iarăși se declanșează nemiloasele dureri.

În septembrie, anul acesta, Dora a primit de la Domnul gândul să-l sune pe fratele Nelu Demeter la Băile Felix, unde locuiește el (ea era în Portland, OR). Au aranjat o sesiune de consiliere pentru vindecare prin eliberare și la sfârșitul a trei ore de consiliere Dora a fost vindecată de Domnul de boala ei. A început să mănânce pâine și de atunci este sănătoasă și este o altă ființă. Soțul ei, Oliver Ghitea, care este medic, a fost profund schimbat prin experiența soției lui și apoi prin conversații personale cu Nelu Demeter.

Detalii despre toate acestea puteți citi  în mărturia personală a Dorei, care va fi publicată pe străjeri.ro

Vă puteți imagina bucuria unui tată care s-a rugat în toți acești ani cu mare stăruință și cu multă agonie pentru vindecarea fiicei lui și care a văzut minunea vindecării și a transformării ei!

Pe lângă impactul personal în multe planuri a acestei minuni de vindecare, ea m-a dus și la o serie de re-considerări teologice. Ca unul care tocmai am scris un volum de teologie pe baza învățăturii Domnului Isus, m-am dus din nou la această învățătură, de data aceasta acordând o nouă atenție celor spuse de Domnul Isus despre duhurile rele, despre eliberarea de aceste duhuri și despre vindecarea prin eliberare. Am fost șocat să văd câte sunt (!) și să constat că eu nu le-am dat până acum nici o atenție! Pănă acum am trecut cu neatenție peste ele. Le-am văzut doar ca pe ceva specific pentru secolul întâi, dar fără relevanță pentru noi cei din epoca modernă. Aici mi-am recunoscut propria limitare datorită gândirii ”moderne” care nu crede în demoni, în eliberări, în vindecări prin eliberare.

Dar cel mai mult m-a șocat faptul că un credincios, realmente convertit și umplut de Duhul Sfânt, poate ajunge în situația să fie stăpânit de duhuri rele, să fie bolnav datorită lor și să aibă nevoie de vindecare prin eliberare. Acesta este domeniul în care teologia mea a suferit o nouă și profundă transformare. Dar, la urma urmei, și această transformare s-a făcut datorită faptului că m-am întors la bază, la învățătura Domnului Isus și am luat în considerare un domeniu al acestei învățături pe care îl ignorasem sau îl trecusem cu vederea până acum!

Încă odată: Este aceasta o ”trădare”, sau un alt aspect al acțiunii de pionierat prin care clădesc totul pe învățătura Fiului lui Dumnezeu?

Cu privire la vorbirea în limbi.

Grupul de rugăciune pe care a început Dora să-l frecventeze încă dinainte de videcare este un grup de carismatici care au și darul vorbirii în limbi. Dora mi-a vorbit foarte mult despre acest grup și la un moment dat am simțit că între noi nu trebuie să fie nici o barieră și atunci i-am povestit cum la un grup carismatic la care am ajuns eu în Anglia în 1969 am avut experiența vorbirii în limbi. La scurtă vreme după aceea, Dora a participat la un grup de rugăciune special și acolo a primit și ea darul vorbirii în limbi.

Știind că ceea ce s-a întâmplat cu Dora va deveni cunoscut, am considerat că trebuie să manifest unitatea noastră și am făcut cunoscut public, la Timișoara, faptul că și eu am vorbit în limbi.

În grupul acela carismatic din Anglia, eu mi-am mărturisit un păcat pe care l-am făcut în timpul când eram departe de Domnul (1957-1967) și care mă apăsa greu. Atunci a venit peste mine Duhul Sfânt într-o nouă plinătate și atunci am vorbit în limbi. Actul acela a fost pentru mine o mare descătușare și o puternică confirmare că sunt pe calea cea bună. La scurtă vreme după aceea, m-am separat de grupul acela și am plecat la studii la Oxford.

Câtăva vreme după acel act inițial de vorbire în limbi, am continuat să mă rog în limbi, dar eu am fost structurat de Dumnezeu ca dascăl și orice om cu darul de a-i învăța pe alții are ca dorință fundamentală să înțeleagă chiar și cele mai adânci aspecte ale relației cu Dumnezeu, pentru a le putea apoi explica și altora. Ca să-i pot duce pe alții la părtășia cu Dumnezeu, trebuie să înțeleg eu mai întâi această părtășie. De aceea am simțit nevoia să mă rog cu mintea și, făcând aceasta, și găsindu-mi toată împlinirea și satisfacția în aceasta, treptat am neglijat vorbirea în limbi și ea a dispărut.

M-ați întrebat de ce n-am vorbit nimănui despre experiența aceasta până acum. Dar, vă rog să-mi spuneți: Era o obligație să o fac? Vorbirea în limbi este un dar strict personal și el trebuie practicat ca un dar pentru viața privată. De ce ar fi trebuit să spun cuiva că l-am primit și că o scurtă vreme l-am practicat? Sau, v-ați fi separat de mine dacă v-aș fi spus lucrul acesta?

Pot însă să vă spun altceva. După vindecarea fiicei noastre și după experiența ei, am intrat și eu în procesul prin care a trecut ea, dar printr-un proces special de părtășie personală cu Dumnezeu  și am fost vindecat de câteva boli.

Faptul că Nelu Demeter a fost folosit de Dumnezeu ca prin el s-o vindece pe Dora m-a făcut să iau contact cu el și să caut să înțeleg ce daruri are și ce lucrare face el în mișcarea străjerilor. Așa am descoperit această mișcare. Uitându-mă cu atenție atât la potențialul extraordinar de înnoire pe care îl reprezintă această mișcare, cât și la nevoia acestei mișcări de a se aduce în ea învățătura Domnului Isus,  am văzut clar că Domnul m-a pregătit tocmai pentru această lucrare. Pot să vă spun că tot ce am cunoscut în ultimele câteva săptămâni despre Nelu Demeter și despre mișcarea străjerilor m-a convins și mai mult că Dumnezeu ne-a făcut ca să venim împreună și să lucrăm împreună.

Adaug aici o notă explicativă.

Străjerii și-au început mișcarea lor de vindecare prin eliberare și de umplere cu Duhul Sfânt și de revitalizare a vieții cu Dumnezeu acum cinci ani. Câțiva dintre liderii mișcării au făcut prima lor vizită la pastorul Chris în Africa acum un an și jumătate! Când au văzut ce se face acolo, au exclamat: ”Dar noi facem lucrul acesta de ani de zile!” Prin urmare, ei n-au adus din Africa nici ideea de bază a lucrării lor și nici modul de manifestare, chiar dacă au încercat mici acțiuni de imitație, dar nu de esență.

Deasemenea, atât Nelu Peia cât și Ilie Popa au declarat recent în publicații separate că nu sunt adepții ”Evangheliei prosperității.” Nici Nelu Demeter nu susține Evanghelia prosperității așa cum a fost ea formulată în America, chiar dacă el a vorbit și va mai vorbi despre propășirea despre care vorbește Scriptura și despre promisiunea Domnului Isus că celor care lasă totul pentru El le dă încă în viața aceasta bunuri materiale (case, câmpuri, etc.) ”plus prigoniri”, plus viața veșnică (Matei 19:29).

La un moment dat l-am întrebat pe Nelu Demeter dacă este adeptul mișcării din America numită ”Word of Faith”. El s-a uitat întrebător la mine și mi-a zis: ”Ce-i aceea?” Lucrul acesta m-a convins și mai mult că este imposibil să încadrăm mișcarea străjerilor într-o mișcare străină. Ea este o mișcare spontană născută în România.Dacă este în ea o contribuție străină, o detectez în ”Ellel Ministries” al lui Peter Horrobin din Anglia. Mulții dintre cei ce lucrează în calitate de consilieri la adunările de vindecare prin eliberare au învățat la cursuri venind de la această organizație.

Mișcarea străjerilor n-a pornit prin definiții teologice, ci prin puterea și prin călăuzirea practică primită de la Duhul Sfânt. Ea are nevoie de definiri teologice și toți liderii ei recunosc acest lucru și sunt deschiși învățăturii.

În concluzie. Schimbarea radicală a teologiei mele nu stă în credința că darurile spirituale miraculoase ale Duhului Sfânt sunt active și astăzi. Eu de mult spun lucrul acesta. Unele schimbări le-am semnalat mai sus. Poate cea mai radicală schimbare recentă este credința că cei credincioși, prin alunecarea înapoi în păcate, ajung din nou sub robie demonică și că ei au nevoie de eliberare, de vindecare și de re-umplere cu Duhul Sfânt. Oare aceasta înseamnă rătăcire? Oare aceasta este ”trădarea”?

Controversa este stârnită de fapt de asocierea mea cu mișcarea ”Stăjerii” și, mai ales, cu Nelu Demeter. Eu susțin că această mișcare, cu toate aspectele ei controversate, are un potențial extraordinar de trezire spirituală în România. Eu n-am participat încă la vreuna dintre întâlnirile ei. Singurul lucru pe care îl cer de la voi este să-mi dați timp să lucrez cu această mișcare și veți vedea ce va produce asocierea noastră. ”Pomul se cunoaște după roadele lui.” Dați acestui pom timpul să producă roade și atunci vom avea cu toții ce să judecăm. Eu sunt convins că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu!

Cu deosebită considerație și dragoste pentru toți. Și… rugați-vă pentru noi!

55 de gânduri despre „Iosif Ţon – Mesaj foştilor studenţi

 1. Dear brother in faith Joseph Cadariu, we know ;thanks the virtual pages of the Internet, but we close one towards the other, is like precious faith, as the disciples and early Christians united! And it’s a great joy to understand what faith consists the same price, because the second epistle Peter chapter one reveals, as such „we receive plenty of input into the everlasting kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.”
  „2 Peter 1;Growth in Christian Virtue
  1 [a]Simon Peter, a bond-servant and apostle of Jesus Christ,
  To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: 2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 5 Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, 6 and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, 7 and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. 8 For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. 10 Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; 11 for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.”
  God the Father and Jesus Christ, bless you with the blessing of Divine WORK you are doing !The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all.

 2. To Viorel Chis: Your words remind me of Proverbs 25.11 (I wish I had the Romanian translation): „A word fitly spoken is like apples of gold in a silver basket (lsst part is modern translation). How wonderful when brethren live in unity. I don’t know if we’ve ever met; if so, forgive me for not remembering. If we haven’t met, I thank you for the wonderful, encuraging words from God’s word.
  God bless and keep you in the center of His will.

 3. Dear Joseph Cadariu is nice to own a universal family with the same feelings, goals and faith! And those who understand this are happy, blessed and are true servants of Christ and the TRUE Children of the Heavenly Father!Colossians 3;
  -” 11Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all. 12Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;
  13Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
  14And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
  15And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.
  16Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
  17And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.”
  In the service that you own to remember the message of Paul in 2 Timothy Chapter 4;
  -„1I charge thee therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;
  2Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.
  3For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;
  4And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
  5But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.”And now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost. !!!

 4. Why are Christians still fighting, still debating The Word, without understanding or discernment?

  Why do we think we are God, and He is our servant? As a Christian, I’m embarrassed by all the infighting, all the jealousy, all the envy, all the strife. As a Romanian, I’m ashamed the lack of integrity, honesty, and lack of repentance among those of us who have sinned, even those who during the terrible struggles with communism, fell and compromised with the enemy (for the good of the church??), and in their explanations said, „I only told them what they already knew.” I believe scripture states that „without repentance, there is no forgiveness of sin.”

  I have been ministering in Romania for over 20 years, have traveled there from the USA 46 times since 1990, but I have not lived there during the reign of terror, spies, threats, and fear. So, please forgive me for not understanding. But, recently, in a dream, the Lord spoke to me and asked me (and you?): „Do you have the moral fiber to stand up for truth (The Truth) and for justice?”

  It doesn’t matter, at all, who I am. What matters is who He is. And, He is the Way, the Truth (the only Truth) and the Life, and no man or woman comes to God, except through Jesus. THAT’S THE GREATEST TRUTH! Are we willing to state that, privately among ourselves, and publicly among the multitudes?

  So far, I don’t know how you can argue with any of the above. So, I will throw something else your way (because Romanians love to argue): At the III Lausanne Congress for World Evangelization in Capetown, South Africa last October, I met a group of the most magnificent Romanians I have ever had the privilege of ever meeting. They included Baptists, Pentecostals, an Episcopalian, two Orthodox priests, and one Catholic priest, who lives in Switzerland. All Romanians, all Christians, all Believers, all Evangelicals. All love God and serve the Lord. And, they all are my brothers (and one sister), from the four corners of Romania, from Suceava to Constanta, Timisoara to Bucuresti, Cluj. Beautiful people from a most beautiful country. I am honored to have such a family. How big is your family?

  Wherever I travel across the globe, from Indonesia to Egypt, South Africa to Kenya, Uganda, Sierra Leone, Chad, Guinea, Hungary, Spain, Switzerland, France, England, Germany, I have family.

  O God! Please, please make us one, even as you and the Father are One.

 5. pace , asi vrea sa stiu unde locuieste fratele Nelu demeter si cum l-asi putea cintacta?

 6. Peter: While I was at the III Lausanne Congress for World Evangelization in Cape Town, my computer, camera, and cell phones were stolen. So, I do not have any of my phone numbers collected over the past 20 years (since our time at RMS together). Please use my email address to send me Brother Ton’s phone # and email address. God bless you. Multumesc cu toata inima lucrul care face Duhul Sfant. Si chiar daca limbajul meu nu este perfect, totus servesc un Dumnuzeu care este perfect. Iniane cu Domul, si totus sa iubim fratii, dar si vrajmasi nostri. Amin!

 7. Fratilor, inainte sa dati atatea invataturi, sa va incrancenati in dezbateri sterile ( unele), mai invatati nitica gramatica romaneasca…. e atat de penibil sa vad ca unii habar nu aveti sa scrieti corect! Imi cer scuze, dar neavand respect pentru limba romana, este greu de crezut ca cineva va va lua in serios opiniile!

 8. Ma numar printre destinatarii mesajului, deci raspund…

  Fratele Ton avea obiceiul de a prezenta argumentatia punctelor de vedere diferite existente in vreo problema teologica. Nu era rau, dar eram tare curiosi sa aflam punctul de vedere al dascalului. Ramaneam fara aceasta satisfactie de cele mai multe ori, desi semnale erau…

  Imi amintesc relatarea fratelui Ton cu privire la vocea pe care a auzit-o… De asemenea, imi e foarte proaspata in memorie relatarea cu femeia care a fost vindecata in timpul unei predici a fratelui Ton (ulterior am identificat si persoana, care traieste inca!)

  Dincolo de acestea, fratele Iosif ne-a invatat sa citim si sa intelegem Cuvantul lui Dumnezeu. Desi sunt baptist intr-o biserica (extrem de) conservatoare, m-a mirat mereu ca fratele Ton nu clarifica in teologia creata o invatatura limpede prezentata in Sfanta Scriptura. Nu stiu ce si cum cu strajerii…importanta e lucrarea Duhului, in care credem si pe care o dorim din belsug in viata credinciosului si in biserica… Personal, m-am bucurat ca fratele Ton a facut „update” la acest capitol.

 9. As vrea sa citez cuvintele scrise de Leonardo Boff, in „ecclesiogenesis”- Voices Newsletter, iulie 1986, p.14, care spune astfel:

  „Acesta este doar inceputul, procesul este in plina desfasurare. Nu este o realitate completa inca. Pastori si teologi, luati seama! Nu dispretuiti aceasta noua cale care se iveste la orizont. Nu cautati imediat sa incadrati acest fenomen in categoriile teologic-pastorale dobandite din alte contexte si din alte eperiente eclesiale. Dimpotriva, asumati-va atitudinea acelora care vad, inteleg si invata.”

 10. Bine ar fi sa fie asa. Pentru mine era imposibil sa imi imaginez un tandem Ton Cris sau Ton Benny Hinn.
  Din pacate insa, din ce am vazut pe net, decalratiile lui Nelu Demeter care parea foarte extaziat de ca a vazut ca se intapla in Africa ma face sa am indoili cu privire la onestitatea declaratiilor unor lideri ai strajerilor. Si daca vorbim de daruri supranaturale ale Duhului Sfant, cum se face ca nici un lider ai strajerilor nu au ‘deosebit duhurile’ si cum de nu si-au dat seama ca acolo e vorba de duhuri demonice?
  Ca sa nu mai vorbim de informatii referitoare la biografia impostorului Cris pe care le poate lua oricine de pe net: casatorit si separat de nevasta pentru 6 ani, frauda de 35 milioane. Daca liderii Strajerilor cocheteaza cu Cris atunci este riscul ca toata „turma” sa fie dusa in ratacire pentru ca e adevarat ca multi din cei ce merg la Strajerii sunt oameni sinceriprea dar nu toti au discernamant.

 11. Din majoritatea comentariilor pe marginea acestui subiect am „inteles” ca: Cristos nu (mai) este in stare sa isi pazeasca si sa isi creasca turma, nu se mai califica sa ne spuna incotro sa mergem, ce sa mancam, de unde sa bem, etc… prin urmare I-am luat locul si Ii facem treaba: triem oile de capre, pe unul il bagam in Rai, pe altul il trimitem in iad, oile nu mai trebuie sa auda si sa cunoasca glasul Pastorului, lasa ca le spunem noi ce si cum …

  Mi-e greata!

 12. right on brother, asa cum am mai spus, DACA DRAGOSTE NU ESTE NIMIC NU ESTE! ( a spus-o marin preda inaintea mea dar ISUS a spus-o primul, caci esenta lui Dumnezeu este dragoste. fara ea nu santem nimic)

 13. fratilor vedeti sa nu lucrati impotriva lui Dumnezeu si nu a unui om.
  domnul Isus a spus ca orice pacat se va ierta dar hula impotriva Duhului Sfint nu se va ierta. cum puteti sa nu vedeti asta?

 14. Thank you Joe for your kind words and your support for my ministry and the blog. Pray for Iosif and his family. He needs our prayers in these days more than ever.
  Have a blessed Christmas!

 15. It is amazing what God can do when we allow him to speak to us, and we listen. It shouldn’t be, but a great Epiphany is when we truly realize and admit that God is God, and we are not! So, regardless of our theology, God is still in control and if we lay aside our attitudes of greatness, power and pride, God will change us from glory to glory. May His name be praised. I’m thrilled with Brother Ton’s Epiphany and with the healing of Dora. As a former colleague, I understand my brother’s revelations and also the puzzlement and perhaps frustration of his former colleagues. Nevertheless, we are all brothers in the faith, aren’t we? I also admire the growth of Peter Lascau’s ministry, forthrightness in ministry and preaching and commitment to integrity.

 16. Fratelui Ton,
  Mult curaj in demersul dvs. Dvs. construiti, altii darama, e mai usor pentru ei.
  Ei produc zgomot, dvs. incercati sa urmati calea, in modul in care sunteti iluminat!
  Iisus ne-a lasat o Cale, Adevarul si Viata. Nu a lasat mostenire o biserica!
  De observat: Iisus a dus o lupta spirituala accentuata cu fariseii, dar a fost teminat de saduchei. Se stie diferenta dintre cele doua partide in Israel in acea vreme.
  Si mai este o vorba din Biblie NT, daca lucrarea aceasta este de la oameni se va destrama, daca este de la Dumnezeu, ei vor lupta cu Dumnezeu. Aceste partide din vremurile de acum sunt necesare pentru ca dinamizeaza lucrarea. S-au trezit baietii ca Evanghelia nu e doar memorare si redare, e iluminare. In fond marii scriitori au trecut prin asta, fara sa se faca atat caz. Dar e pusa in jos viziunea lor si asta ii doare, da ii doare, forme fara fond! Nu oricine zice Doamne / Doamne si crede! Ei, povestea e veche, tine de la Iisus incoace si astfel Dumnezeu e un foc viu! Ei sunt adeptii legumelor in Biserica, ori Dumnezeu ne vrea vii! Dumnezeu nu s-a suprat pe Iov, din contra nu a vazut nimc rau in ceea ce a zis si a facut! La urma se va auzi si glasul lui Dumezeu, ca un susur bland si dulce! Vine in curand Glasul, sa-l ascultam! Pana atunci, rabdare, nu avem ce face!

 17. Pt.fratele Livius Puraci

  Domnul sä te binecuvänteze!Multumesc pentru corecturä.Asa este cu privire la ceea ce scrie in Fapte 8.E o gresalä a mea.Totusi aceasta nu schimbä sensul sau puterea argumentului din comentar.Da asa se cuvine sä ne ridicäm unii pe altii atunci cänd cädem in gresalä chiar dacä nu este cu voia.Multumesc!

 18. Remus
  Domnul sa fie cu tine in tot ceia ce faci si sa iti fie rasplatita osteneala. Multa pace sa fie peste sufletul tau.God bless you

 19. Numele meu il ai in intregime, sunt tare in credinta si nu ma clatin la orice adiere, asta nu inseamna ca nu am parte de incercari. In ceia ce priveste taria cerbicelui o sa vb mai tarziu cand o sa ai parte de mai multa experienta.
  Nu vreau sa te simti jignit, dar tu mai intrebat iar eu caut sa iti raspund. Pentru tine nu e un semn de intrebare ca fr Peia se delimiteaza de …. mi-e jena sa mai pronunt numele?
  Biserica de unde fac parte si implicit sujesc, este una vie si nu o spun eu, am preluat spusele altora care au avut ocazia sa ne viziteze.
  CV-iul e unul neinsemnat. Dar te asigur ca il iubisc pe Domnul Isus. Nu am toate raspunsurile, cunosc in parte, dar cand va veni EL acest in parte se va sfarsi pt ca IL voi vedea asa cum este. Dragul meu in spatele meu nu e nimeni si nici un interes meschin,dar am pe cineva care e in fata mea Domnul Isus Hristos.
  In ce priveste vindecarile divine, eu nu numai le cant le si traiesc. E adevarat ca adesea simt o extenuare fizica si o lupta la nivelul duhului dar le-am regasit la Domnul, la ucenici si la fratii mai in varstra ca mine.
  Tu spui ca nu condamn coruptia. Ba o condamn si nu numai coruptia ci si lasitatea si adormirea adunarilor si cluburile de disco cu tenta crestina. Nu degeaba suntem chemati sa umblam pe mijlocul carari neprihaniri. Dar nu dupa o neprihanire a noastra ci una care o avem de sus de la Tatal luminii.
  SI NU UITA DUMNEZEU E UN DUMNEZEU AL RANDUIELI
  Si lupta e una dupa randuieli, dar daca vrei haos e treaba ta.
  Daca vrei trezire, fa trezire in mijlocul adunari unde esti, pentru ca trezirea se face in locul unde oameni dorm si nu te separa daca nu esti dat afara. ACEAST E ADEVARATA TREZIRE.
  Daca sunt adevarat sau fals?? Eu nu o sati spun decat ca, daca tu esti copilul Domnului El te va face sa intelegi cum sunt eu.
  Domnul sa te lumineze

 20. Ce pret costisitor plateste omul pripit,ce starneste DRAGOSTEA,fara ca in prealabil sa ceara Tatalui INTELEPCIUNE !.Uneori pripa unui botez in apa , a unui legamant ,a unei staruinte,fortate de imprejurari de emigrare,de statut, de rezidenta si cetatenie ,impinse si ghidate de sfaturi pastoral-„crestine”ori parintesti,scopuri de casatorie , cuscrietate de prestigiu , regrupari familiale , toate aduc in final, multa durere, dezamagire ,uneori pierderea in intregime a sperantei ,a bucuriei ,a credintei in mantuire !.Repercursiunile unor astfel de asocieri pripite ,pornite fara DRAGOSTE, SUNT REZULTATUL TULBURARILOR CE LE VEDETI SI LE CITITI AICI !.Daca DRAGOSTEA ,SUB TOATE ASPECTELE EI , ocupa un loc mai lipsit de importanta decat credinta si nadejdea, VA ROG IN NUMELE DOMNULUI ISUS ,ATARNAT PE CRUCEA DIN GOLGOTA, veniti sa le analizam !. Credeti ca poate cineva sa mangaie o persoana fara sa o iubeasca??!!.Nici Dalila nu a reusit ,in dezmierdarile ei speculative . Mai repede ori mai tarziu ,falsitatea va fi data pe fatza. Dar noi ,suntem siguri atat de DRAGOSTEA MANUITORULUI NOSTRU CAT SI DE PREZENTA SI AUTENTICITATEA CELUI CE NE MANGAIE, IN ACESTE ZILE DE TULBURARE !
  Pentru imbarbatarea si mangaierea celor cofuzi, neincrezatori si tulburati , aflati in dilema ,citez capitolul 4 ,din Cantarea Cantarilor :
  „Am cautat noaptea in asternutul meu,am cautat pe iubitul inimii mele; l-am cautat ,dar nu l-am gasit….. M-am sculat, atunci, si am cutreierat cetatea, ulitele si pietele ; si am cautat pe iubitul inimii mele….. L-am cautat ,dar nu l-am gasit !
  M-au intalnit pazitorii cari dau ocol cetatii ; si i-am intrebat : ” N-ati vazut pe iubitul inimii mele ?” . Abia trecusem de ei, si am gasit pe iubitul inimii mele . L-am apucat , si nu l-am mai lasat pana nu l-am adus in casa mamei mele, in odaia celei ce m-a zamislit.
  Va jur,fiice ale Jerusalemului , pe caprioarele si cerboaicele de pe camp, nu starniti , nu treziti dragostea , pana nu vine ea.
  Ce se vede suindu-se din pustie, ca niste stalpi de fum, in mijlocul aburilor de mir si de tamaie, inconjurata de toate miresmele negustorilor de mir ?-
  Iata, este patasca lui Solomon, cu sasezeci de viteji, de jur imprejur, cei mai viteji din Israel . Toti sunt inarmati cu sabii , si toti sunt deprinsi la lupta, fiecare cu sabia la coapsa, ca sa n’aiba nimic de temut in timpul noptii. Imparatul Solomon si-a facut aceasta patasca din lemn de Liban. Stalpii i-a facut de argint, rezamatoarea de aur , scaunul de purpura ; iar mijlocul impodobit cu tesatura aleasa ,lucrata de dragostea ficelor Jerusalimului. Iesiti fetele Sionului, si priviti pe imparatul Solomon, cu cununa cu care l-a incununat mama-sa in ziua cununiei lui, in ziua veseliei lui . ”
  Numai prin intelepciune ,vom imbratisa DRAGOSTEA si vom ajunge la deplina cunostinta !. Odata ajusi in posesia ei , atat prorociile cat si limbile vor inceta . Suntem si ramanem vesnic ,in nemurire, in posesia celei mai inesimabiele comori ce ne uneste indivizibil pe toti cei alesi de EL :DRAGOSTEA !

 21. Frate Ioan Ardeleanu! In Biblia mea scrie diferit de ceeace ne-ai redat dumneata cum scrie la F.A. 8:10. In Biblia mea scrie: ACESTA este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeste „mare”. Cred ca daca vom lua cuvantul cum este scris, vom avea o intelegere corecta a situatiei.

 22. Daniele Rus, din cate vad esti tare la cerbice, posibil ca esti impins in fatza de cei carora le plac sutanele compromise, daca nu esti chiar unul dintre ei.

  N-am vazut sa fi condamnat coruptia din biserici, nici lupii din sutane care-au adormit turmele crestine. Condamni mereu pe cei ce vor trezire si iesirea din tiparele oranduirilor secom. Poate ne spui cate ceva despre CV’iul d-tale, nu de alta dar tare insistent o tii una si buna de parca ai avea toate raspunsurile la intrebarile care se ridica. Spune-ne cine esti, de cine esti scolat si ce interese ai, ca sa-ti putem intelege insistenta sau agenda.

  Ti-am transmis la un moment dat cantarea „Eu cred in vindecarile Divine” si n-ai inteles nimic, fapt care ma face sa cred ca n-ai nevoie de doctor. Sincer imi este suspecta insistenta ta. Daca esti un crestin de buna credinta ne vei face sa intelegem daca esti „real or fake”

 23. Frate Lascau ,

  multumesc pentru raspuns . Sa intelegem din asta ca , s-au mai luminat liderii Strajerilor sau sint fortati de imprejurare din pricina multor comentarii demascatoare a minciunii si inselatoriei ?

 24. Daniel Rus ,

  subscriu la cele mentionate de tine . A crescut presiunea impotriva neregulilor , mai ales pe blogul fratelui Lascau , unde s-a discutat intens despre pastorasul Cris si comicariile pe care le face .
  In ce priveste chestia cu Berlinul , fecioarele si scaunul satanei . sint numai niste inventii dracesti .

 25. Fr Ton demonstreaza inca odata ( daca mai era cazul) ca este stapan pe situatie si stie ce face. Cu toate informatiile contradictorii vanturate de unii, a demonstrat si demonstreaza ca atunci cand se apuca de o treaba serioasa o duce la bun sfarsit. Sunt convins ca prezenta lui in Miscarea Strajerilor va ordona teologic aceasta lucrare. Sunt ferm convins ca se vor delimita de toate practicile ” eretice”. In ce priveste ” noua teologie” cred ca putin a fortat ca si exprimare din dorinta de a avea impact dar si pentru a provoca oamenii sa fie atenti la ce va urma. Nu stiu de ce unii sunt deranjati de comentariile vizavi de Luther…? Ciudat mai suntem noi romanii…ne batem cu pumnul in piept ca avem cele mai mari biserici baptiste si penticostale din Europa…dar nu ne vine sa credem ca ar putea exista…si un teolog de talia lui Luther nascut aici pe aceste meleaguri. Si daca ” noua teologie” pe care Iosif Ton doreste sa o aduca in atentie…este una biblica…pe cine deranjeaza faptul ca aceasta realitate este pusa in scena de Iosif Ton? Pe mine unul nu!

 26. GIVECI
  Mai toti sustinatori strajerilor sunt fani Cris. Aceasta DEZICERE va produce multa intristare in randul simpatizantilor si a celor care au facut deplasarea in Africa de Sud
  Si cred ca se dezic datorita presiunilor facuta de cei cu ochii deschisi si fermi fata de acel spectacol ieftin numit (scoala de vindecare).
  DAR CUM RAMANEM CU MEDODELE INVATATE SI APLICATE IN INTALNIRILE STRAJERILOR?
  CE SE VA INTAMPLA CU ZIDUL CINEZESC?
  CU FECIOARELE SI BERLINUL?
  CU BROSURA LUI CRIS, DEJA VANDUTA?
  Eu cred ca cu acest film numit TREZIRE sa mers prea departe.
  Asta seamana mult cu gluma lupul la oi. INOCENTA MAXIMA

 27. N-am spus-o eu…frate Liviu Vultur…ati spus-o dumneavoastra…
  „Trebuie tupeu sa standardizezi crestinismul.”
  Intr-adevar pentru acest crestinism bolnav, dar care era mort cindva in pacatele lui, a venit Domnul Isus pe pamint…

 28. Frate Lascau…cuvintele care m-au deranjat in textul de mai sus, mi-au amintit sfirsitul scrisorii dinsului – scrisa cu ocazia deschiderii dosarelor de securitate in Romania cu citiva ani in urma. A lansat atunci imediat o scrisoare, cumva explanatorie mai mult decit de regret…si ultimele cuvinte au fost ceva in genul…”si cu toate acestea, eu sint ceea ce au avut baptistii mai bun”. Cit sau daca era adevarat…numai Domnul stie.

  Fratele Ton este un om inteligent…si ii respect inteligenta. Mi-ar place insa sa ne-o respecte si dinsul pe a noastra…cei din …multimea de ascultatori .

  Ca sa explic mai bine…compozitia scrisorii dinsului a fost minunata …daca nu adauga o lingura de…(las loc imaginatiei …si ii spun doar pe celalalt nume …mindria). Asa ca …pacat de toate celelalte ingrediente rare si de bun gust…si folosite cu atita pricepere…

 29. Doamne cät de aproape este venirea Ta! Numai cei care au ochii inchisi nu väd acest lucru.
  ,,Cäci se vor scula Hristosi mincinosi;vor face semne mari si minuni,pinä acolo incät sä insele,dacä va fi cu putintä,chiar si pe cei alesi.”

  Dupä ce-i vom cunoaste noi pe acestia?
  Dupä roade -ne spune Cuväntul.Dupä lucrärile lor.
  Deci nu dupä vindecäri.Nu dupä minuni.
  Domnul Dumnezeu face vindecäri,face semne si minuni si-n ziua de azi.Ce-i drept mai putine din cauza necredintei.Dar pe acestea le face si satana.Le-a fäcut la curtea lui faraon,le-a fäcutprin vräjitorul Simon in Samaria(Fapte8:10-…Toti de la mic la mare il ascultau cu luare aminte,si ziceau:Aceasta este puterea lui Dumnezeu,cea care se numeste ,,mare”),si le face si in ziua de astäzi ca sä ducä pe multi in rätäcire. Cuväntul ne spune cä ,,vor cobori foc din cer.”Domnul Isus le spunea fariseilor ,,lucrärile pe care le fac Eu märturisesc despre mine”
  Dar cum o sä-i insele pe cei ,,ziditi” pe cei tari in credintä,pe cei alesi?
  Omul este supus släbiciunilor.In mädularele lui säläsluieste päcatul.Crestinul care nu leapädä totul,care nu lasä totul,nu este vrednic de Isus.Fiecare lucru pästrat este o dovadä de släbiciune.Este o cale deschisä spre färädelege.Celui care crede totul äi este cu putintä.
  Domnul ne avertizeazä insä cä in vremurile din urmä credinta va fi tot mai putinä.Färä credintä este cu neputintä sä pläcem lui Dumnezeu.Färä credintä nu putem muta muntii,nu putem scoate draci.In mijlocul adunärilor crestine este o alergare nemaiäntälnitä dupä slavä lumeascä.Programe dinainte pregätite inlocuiesc lucrarea Duhului Sfint.Biserica nu mai are putere sä deosebeascä duhurile.Nu se mai cerceteazä Cuväntul si un grup mic bine scolit hotäräste pentru toatä turma.Fäceti-vä nebuni ca sä deveniti intelepti adicä renuntä la gändirea voasträ ingustä si limitatä si lasati sä vinä la voi intelepciunea Dumnezeiascä prin Duhul Sfint.Cu intelepciunea lumii nu poti sluji cerul.O rätäcire totalä in care härtiile stampilate sänt la putere.Bolnavii sänt unsi cu untdelemn si trimisi la spital pe mäna doctorilor.Cuväntul lui Dumnezeu ne spune cä incercarea aduce izbändä si izbända aduce nädejde.Dacä lipseste izbända se intrerupe legätura si nu ajungem la nädejde.De aceastä situatie se folosete cel räu si vine sä ne schimbe directia.Uite Hristosul, acolo e Hristosul…. Voi sä nu vä duceti…..

  Cu privire la miscarea amintitä mai sus eu pesonal am mari rezerve.Un om pus de Dumnezeu intr-o miscare de trezire trebuie sä-si cunoascä Stäpänul.Sä-i cunoascä glasul Lui.Dacä in fata ta stä un om al satanei -chiar dacä el coboarä foc din cer- Duhul lui Dumnezeu te lumineazä,te cäläuzeste si recunosti pe loc de ce duh este cäläuzit.Mä gändesc la osanalele ce le-a ridicat (le puteti vedea si dv. pe internet) unul dintre initiatorii ,,scolii de vindecare”(!!!!????) ,,omului lui Dumnezeu Chris” la intoarcerea din Africa de sud.Un om firesc care laudä cärti firesti mai mult decät Biblia,care dä slavä oamenilor cänd toatä slava se cuvine lui Dumnezeu.Iar dacä cei tari cad la sunetul trämbitei,la pogorärea focului din cer,la semne si minuni este confirmarea cä vremea venirii Domnului e aproape.Intre noi si Dumnezeu e Unul singur.Preamärit sä-I fie numele!Cine-i sfänt sä se sfinteascä mai departe!Cine-i intinat sä se intineze mai departe!

 30. Din cate vad, nu „o noua teologie” va sperie (declarati ca teologia nu va preocupa). Atunci sigur va sperie „un nou fel de crestinism”, ca alte afirmatii freaza nu contine.

  Dar nici asta nu ar trebui sa va sperie. Uneori „traim” un crestinism mort (este plina „lumea crestina” de asta), si daca schimbarea in bine se produce, incepem sa traim „un alt fel de crestinism”.

  Trebuie tupeu sa standardizezi crestinismul. Il traim fiecare in lumina a ceea ce ne este descoperit la un moment dat. Toti pretindem ca suntem biblici (si poate suntem), asta nu inseamna ca am incremenit, ca noi perspective nu ne pot afecta „felul nostru de crestinism”

 31. Pentru Rodica
  Vă mărturisesc că şi eu sunt puţin speriat de aceleaşi cuvinte. Aştept însă să citesc mai întâi acele noutăţi ca să mă pronunţ.
  Mă gândeam apoi că pentru noi e mai uşor să acceptăm noul care ar veni de la alţii. Dacă Ţon ar purta alt nume şi ar fi neamţ sau american.
  Ca români ne vine greu să credem că se poate naşte ceva bun în Nazaret.
  O altă dificultate avem când cineva dintre noi declară că el crede altfel ca noi restul. Dacă un teolog ortodox, de exemplu (fie chiar patriarhul) ar trece la credinţa noastră, am fi nespus de bucuroşi si l-am apăra nevoie mare.
  În al treilea rând, n-ar trebui să ne temem de mavericks, de inovatori şi înoitori. Aceştia sunt întotdeauna contestaţi de unii şi îmbrăţişaţi de alţii. Aceasta este sorta lor. Îl adorăm pe Luther în timp ce catolicismul îl afuriseşte şi azi.

 32. Dragă Sorin,
  Cred că fratele Ţon se găseşte la o mare răscruce de drumuri în viaţa şi teologia sa. Probabil că unele lucruri sunt sau par exagerate. După ce totul se decantează în urma acestui vârtej, multe lucruri se vor lămuri.
  Puteţi să-mi scrieţi pe adresa: Lascau@cox.net
  God bless you!

 33. Intuiesc ca scrisoarea fratelui Peia va aduce dezamagire celor obsedati de crucificarea lui Ton. Prin urmare o vor ignora sau rastalmaci…
  Oricum, clarificarea e mai mult decat binevenita.
  Pericolul pentru miscarea strajerilor nu vine din partea lui Cruceru, Negrut & co ci din interior. Daca tentatia evangheliei prosperitatii va fi depasita, atunci slava Domnului.
  Si aici vad rolul mai mult decat benefic al fratelui Ton.

 34. Frate Remus
  Nu ştiu dacă fratele Ţon vă va răspunde sau nu. Vă pot da eu unele lămuriri recente. Printr-o scrisoare pe care am primit-o azi de la fratele Peia, el îmi comunica această veste:
  „In ultimile zile am clarificat cu colegii de lucrare din Miscarea Strajerilor delimitarea noastra fata de lucrarea pastorului Cris din Africa si in general de extremele miscarii carismatice, lucru comunicat liderilor baptisti si unora din prietenii pastori penticostali. Am inceput sa comunic public aceasta pozitie dupa intalnirea de ieri cu toti liderii Miscarii Strajerilor la care s-a adaugat fratele Iosif Ton. Tulburarea si atacurile continua insa si multi au fost si sunt inca intinati de cei ce se opun trezirii spirituale.”

 35. Frate Iosif Ton ,

  cum de liderii Strajerilor Nelu Peia , Ilie Popa si Nelu Demeter , nu-si dau seama ca acest pastor Cris pe care-l ridica in slavi , este un eretic si duce poporul in ratacire prin multe lucrari demonice pe care le face ???

  Ia priviti aici sa vedeti lucrari demonice din 2004 , ale asa-zisului pastor Chris :

  Aceste lucrari doriti dvs. impreuna cu liderii Strajerilor sa le numiti „lucrarile lui Dumnezeu ” ? si sa duceti astfel poporul in ratacire ? Nu va temeti de Dumnezeu ?
  Pai daca acestea sint lucrarile lui Dumnezeu , inseamna ca eu sint Imparatul Germaniei .

  Astept raspuns direct de la dvs. Sanatate.

 36. Iubite fr. TON,
  Nu sunt nici pastor, nu am fost niciodata elevul d-voastra, in schimb atunci cand eram student la medicina in Cluj, anii 1975-1981, eram nelipsit de la serile din Iris, unde venea-ti mai special pentru noi studentii si ne incarcam duhovniceste ca sa rezistam acelor vremuri si Doamne cat ne-am bucurat !??
  Anii au trecut si iata ca Dumnezeu a facut si gasit cu cale sa ne bucuram din nou impreuna, desi v-am mai ascultat cu drag cand a-ti mai venit pe la Viena, dar acum este ceva cu totul special, daca Dumnezeu va voii ,ne vom intalni la Oradea si vom fi impreuna cu fratii si surorile care au ales sa-L iubeasca si sa-L urmeze pe Domnul asa cum o cere si o vrea El !
  Slavit sa fie Domnul pentru toate si ma rog ca Dumnezeul lui Israel, Sfantul lui Israel sa va binecuvinteze pe d-voastra , familia d-voastra si tot ce tine de Dumneavoastra !!
  Cu toata dragostea in Domnul , Iosif Buda.

 37. Apreciez in mod deosebit mesajul fr. Iosif Ton, modul de adresare, tonul bland si rabdarea in expunere cat si atitudinea plina de modestie din ultimele randuri. Vorbea odata apostolul Pavel despre stralucirea tuturor descoperirilor care i s-au facut. Se poate ca la acestea nu se ajunge oricum si nu oricine poate gasi acel nivel de relationare si apropiere de Domnul in doi timpi si trei miscari. Vreau sa zic ca este nevoie de multi ani de partasie si lucrare cu Domnul pentru aceasta. Si nu oricine se pocaieste azi desi este mantuit, totusi nu poate spune ca deja maine va si intelege complexitatea adevarului divin revelat. Ci asa, dupa ani si ani de zile, masura cu masura. Si in Vechiul Testament multi faceau parte din poporul lui Dumnezeu, dar putini capatau trecere inaintea LUI. Poate sa fie aceasta o cauza a neintelegerii unora a anumitor aspecte.
  Ma rog ca Domnul sa-i dea multa putere si sanatate fr. Iosif Ton pentru a-si sluji in continuare Stapanul iar la vremea potrivita Acesta sa-l rasplateasca pentru credinciosie si anii multi petrecuti in lucrarea Sa.
  Apropo, recentele predici ale dvs., fr. Iosif Ton mi-au fost benefice.

 38. Frate Petrica, as dori sa va spuneti si d-vostra parea desprea acest articol. Ca multi altii il apreciez si il indragesc pe fr. Ton. Schimbarea pe care el o traieste, noi penticostalii traim de mult in ea si consider ca ORICE crestin sincer si inflacarat va ajunge sa descopere CLAR si pe propria piele ca darurile Duhului Sfant, si umlarea prin Duhul Sfant este o realitate si azi. Ce mi se pare ca trebuie fr. Ton sa explice mai clar este: „Poate cea mai radicală schimbare recentă este credința că cei credincioși, prin alunecarea înapoi în păcate, ajung din nou sub robie demonică și că ei au nevoie de eliberare, de vindecare și de re-umplere cu Duhul Sfânt”.- poate ar trebui spus a starui in pacat – parerea mea. (Cu toti gresim, dar nu traim in pacat). Ma rog ca Duhul Sfant sa atinga, sa transforme si sa ne umple de EL.

  P.S. Daca se poate sa-mi trimiteti un mail pt intrebari strict personale as fi recunoscator.

 39. Sint tot mai socata ca pe niciunul nu va deranjeaza aberatiile scrise de Iosif Ton, citez: „nimeni în epoca modernă n-a mai încercat un asemenea demers, ceea ce am obținut eu este o nouă teologie creștină, sau, dacă vreți, un nou fel de creștinism!” Credeti ca asta este ce lipseste crestinilor in ziua de azi, un nou crestinism? Chiar nu sesizati aroganta, grandomania, dorinta luciferica de a se vedea cine e dumnealui si ce descoperiri a facut privitor la biblie? NU aveti destule persoane controversate in bisericile dvs,. va mai trebuie una si de la baptisti. Luati-l si fiti mindri cu dumnealui daca aveti nevoie de asa persoana sa va valideze crezul si practica. Noi nu pierdem nimic.

 40. E atata tulburare pentru decizia dumneavoastra, incat da senzatia ca ati trecut la hinduism ori la vreo religie obscura, si v-ati lepadat de Isus. Oricum ar fi, e decizia dumneavoastra si nimeni nu trebuie sa se supere atata timp cat luptati pentru Christos in continuare. Acesta e cel mai important lucru, iar restul e doar palavrageala lumeasca sau politica religioasa, cum vreti sa o numiti. Bine ar fi ca toti sa ia aminte la acest aspect si sa va lase in pace. Sau macar dvs. sa nu va lasati tulburat de acesti profesionisti ai improscarii cu noroi.

 41. Extraordinar ,dincolo ;ironie,bataie de joc,cuvinte grele ,separatie clara ;noi baptisti intr-un cer,ceilalti dar mai ales penticostli sau cariismatici intr-un alt cer,sau poate de loc.Face mult sa fii impaciuitor,nu ma mai pronunt de ce Duh e acesta ,dar il iubesc mult mai mult decat o mie de duhuri de explicatii teologice sau cultice.Bravo fr.Lascau ,a-ti sesizat perfect directia in care sa mers pana aici si ceea in care trebuie mers in continuare.Trebuie oprita cu orice pret aceasta tendinta de zeflemea,intre frati in Cristos ,vrem cu Domnul ,nu conteaza daca va fi acolo chiar si „talharul” sa-l lasam pe El sa ne separe ,opritiva odata”avis pt cei ce nu mai inceteaza”de a imparti si desparti dupa buna lor stiinta teologica.Inchei cu indemnul;face mai bine un cuvant de ridicare décat o mie de dispret,saP ne ferasca Domnul de a cadea si-n pacatul asta.

 42. „Ceea ce am obținut eu este o nouă teologie creștină, sau, dacă vreți, un nou fel de creștinism!” Iosif Ton
  ……………………..
  Daca pe nimeni nu ingrijoreaza fraza asta…poate si aia dinaintea ei, de mai sus…pe mine ma sperie.
  Ca nu am mult de pierdut…numai …sufletul. Nu de teologie am nevoie – ci de salvare. Nu de carti filozofice – ci de mintuire. Aveam intr-adevar nevoie sa ne trezim- si poate fratele Ton ne-a trezit deja pe majoritatea. Pentru asta ii multumesc!!!
  Primii crestini cercetau tot ce li se spunea… cautau in Scripturi sa vada si sa se convinga. Emotiile , experientele noastre…uneori ne insala. Cuvintul Lui – niciodata!
  Pastrez vechea credinta- ca teologie nu cred ca am avut niciodata!

 43. Pace Frate Iosif Ton
  Ma numesc Petru Murarescu am locuit in Timisoara pe strada pPomiculturii nr17am fost vecin cu Fratele Pit Popovici am avut doar 8 sau 9 ani cind Fratele Pitau plecat din tara ,spre surprinderea mea cin eu am ajuns in America am fost sponsat de Familia Hodut care au fost membri la Fratele Pit in Biserica pe vremea aceia Dumnealui a fost Pastorul Biserici acolo a fost si Fratele Liviu Olah.
  Am stat doar un an si am plecat in Sacramento Casi am perdut legatura Dumnealor.
  (ps Vam spus un pic despre mine cine sunt si de unde provin)
  In legatura cu Email care mi lati trimes pe cladova58 lam citit totul si mam bucurat foarte mult .
  Am inteles de Dora fata Dumnevoastra Domnul a vindecato total si poate sa marturiseasca la toti pretutindeni unde merge,ce mare Dumnezeu avem.
  Imi aduc aminte de fetita mea Simona la numai 3 luni a avut desinterie(diareie) am duso de urgenta la spitalul de copiii din Timisoara,a internato de urgenta si a puso in perfuzii si au tinuto 3 luni cu toate perfuzile pina au ajuns la denodare in picior si dupa citeva zile denodarea sa infunfdat si Doctorulma chemat in spital (tot timpul de 3luni sotia a stat in spital linga fetita)
  Doctorul mia spus Domnu Murarescu nu mai stim ce sai facem la fetita dumneavoastrasi trebuie dusa la Bucuresti ,eu am spus nu fetita mea nu o las la Bucuresti pe mina Doctorilor o iau acasaDoctorul a spus nu putem sa t-io dam ca are nevoie de medicamente ,iam spus la Doctor sa mio dea caci eu semnez pentu ia si daca moare ma voi duce in puscarie.
  Doctorul mia dat fetita si am rugat pe Fratele Leontiuc Constantin Dumnealui a fost Pastorul Bisericiin ani aceia 1981sa anunte in Biserica sa faca o rugaciune pentru fetita noastra cu numele de Simona si sa facut bine neam dus acasa si neam pus linga fetita si neam rugat ca Parinti pentru fetita si Domnul nea ascultat rugsciunea.
  (Fetita Simona astazi este casatorita si are 2 fetite sanatoase ci cuminti.
  Frate Iosif Ton nu ati gresit ca ati experimentat ,lucrarea Duhului Sfint pentru ca si eu o am si sint foarte bucuros de Darul care Domnul mi la dat, in 1987 iunie in Fullerton cala Biserica Pastorita de Augustin Costea.
  Cu mult respect ,Frate Iosif pentru Dumneavoastra fiti mindru de cadoul care vi la dat Domnul.
  Domnul sa va ocroteascasi mai departe
  PS Ce face fratele Pit Popovici . ,,AMIN” 12/07/2010 11:44pm

 44. (scuzati, am trimis comentariu inainte de a-l termina)
  am vrut sa mai spun ca biserica lui Watchman Nee a fost atacata de oameni care nu au avut nici un dialog cu dinsii, ci s-au repezit sa gaseasca tot felul de ‘erezii’ in cartile scrise de Nee. Probabil daca exista faze la Youtube, le folosea si pe acelea.
  Odata ce au avut dialog si au participat la serviciile lor bisericesti, Hank Hanegraaf si cei din conducerea de la Fuller Theological Seminary si-au schimbat parerea, si i-a socotit ca frati evanghelici.

 45. Frate Ton,
  mi-am adus aminte de o publicatie primita de la tatal meu (George Galis) in care Hank Hanegraaff isi cere iertare pentru acuzatiile aduse bisericii lui Watchman Nee. Pe linga Hank Hanegraaff, s-a alaturat si Fuller Theological Seminary. ( 70 de profesori, autori si teologi au scris scrisoare deschisa impotriva lor si le-a cerut sa nu mai evanghelizeze si sa publice asa zise ‘ereziile’ lor).
  Va vom sustine in rugaciune, va vom citi cartile si ne bucuram sa auzim ca se deschide primul centru de rugaciune care functioneaza 24 de ore in Romania. Dumnezeu sa lucreze cu putere prin dumneavoastra!

 46. Ce-i care zic ca s-au inselat in d-voastra i-as intreba daca stiu cumva cati s-au inselat in ei? Eu stiti bine ca v-am ascultat ani de zile la cursuri si am avut apoi o colaborare si partasie adevarata si dupa absolvire. Eu stiu ce ati facut pentru noi, ca ne-ati foat ca un tata spiritual, ca ne-ati hranit si spiritual si fizic, cand am avut nevoie. Pe mine nu ma poate influenta nimeni in lagatura cu d-voastra si nici nu are rost sa incerce. Citesc cam tot ce se posteaza si unii depasesc limita bunului simt, de pocainta sa nu mai vorbim. Il cunosc si pe fratele Nelu Demeter, personal, mai putin pe cei din Timisoara. Eu ma bucur sincer de vindecarea Dorei si a d-voastra la fel. Va doresc multa sanatate in continuare si putere de slujire!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s