Cei mai fericiți oameni de pe pământ

Cei mai fericiți oameni de pe pământ

de Demos Shakarian

Fragment:

În anul 1900, când Isaac era de 8 ani, și sora lui mai mică Hamas de 4 ani, a venit vestea că 100 de credincioși ruși, veneau peste munți cu caravanele lor. Fiecare era bucuros. Era un obicei în Kara Kala, să se țină o petrecere în cinstea credincioșilor vizitatori, ori de câte ori aceștia soseau. În ciuda faptului că el nu căzuse deacord cu „evanghelia totală sau deplină”, propovăduită de ruși, bunicul a considerat că vizitele lor, ca și vremurile sunt puse de o parte pentru Domnul, și a insistat ca petrecerea de bun venit să fie ținută pe o bucată mare de teren din fața casei lui.

Bunicul era mândru de vitele lui frumoase. Aflând că rușii erau pe drum, a mers afară la turma lui, să aleagă cel mai frumos și cel mai gras taur pentru această masă specială.

Avu totuși ghinion, deoarece oricum, cel mai gras taur din turmă, scos pentru inspecție, nu corespundea. Animalul nu vedea cu un ochi.

Ce era să facă? Bunicul cunoștea bine Biblia. El a știut că nu este bine să ofere lui Dumnezeu un animal bolnav, pentru că zice în Levitic 22, versetul 20, să nu aduceți nici una care să aibă cusur, căci nu va fi primită…?

Ce dilemă! Nici un alt animal din turmă nu era destul de mare, să ajungă la 100 de musafiri. Bunicul s-a uitat împrejur. Nimeni nu îl vedea. S-a gândit să taie juncanul mare, și pur și simplu să-i ascundă capul bolnav! Da, așa o să facă! Bunicul a dus taurul, ce vedea numai cu un ochi, în grajd, l-a tăiat personal, și repede i-a pus capul într-un sac pe care l-a ascuns sub o grămadă de grâu treierat, într-un colț mai întunecat.

Chiar în timpul când a terminat de aranjat carnea, bunicul a auzit zgomote de căruțe intrând în Kara Kala. Ce priveliște plăcută! Coborând drumul plin de praf, caravanele de căruțe erau trase de 4 cai. Alături de vizitiul din prima căruță, drept și comandând, stătea patriarhul cu barbă albă, conducătorul și profetul grupului. Bunicul și micuțul Isaac se grăbiră să-și salute musafirii.

În toată localitatea, pregătirile pentru sărbătoare erau spre sfârșite. În curând marele juncan se frigea pe frigare deasupra unui uriaș pat de cărbune. În acea seară toți s-au adunat și așteptau flămânzi în jurul unor mese lungi din lemn. Înainte de a putea începe să mănânce, oricum, masa trebuia binecuvântată.

Acești vechi creștini ruși nu ar fi spus nici o rugăciune – chiar fie și peste mâncare – până ce nu primeau ceea ce ei numeau „înștiințarea”. Ei voiau să aștepte înaintea Domnului, până ce în expresia lor „cădea Duhul Sfânt peste ei”. Ei pretindeau (fapt pentru care bunicul se amuza) că pot cu adevărat să simtă prezența Lui coborându-se peste ei. Apoi, când aceasta se întâmpla, ei voiau să-și ridice mâinile și să danseze cu bucurie.

Cu această ocazie, ca și întotdeauna, rușii așteptau un semn din partea Duhului Sfânt. Desigur, în timp ce fiecare se uita, unul după altul au început să danseze în jur. Totul era ca de obicei. În curând va veni binecuvântarea mesei și sărbătoarea va putea începe.

Dar spre spaima bunicului, patriarhul deodată și-a ridicat mâinile – nu în semn de binecuvântare – ci în semn ca totul să se oprească.

Uitându-se la bunicul cu o privire pătrunzătoare, înaltul patriarh cu părul alb, a plecat de la masă fără să spună un cuvânt.

Ochii bunicului au urmărit tot timpul ce face bătrânul profet, care a pășit cu pas mare peste gard și a intrat în grajd. După un moment a reapărut. În mâna lui ținea sacul pe care bunicul îl ascunsese sub grâul măcinat.

Bunicul a început să tremure. Cum a putut omul să afle? Nimeni nu-l văzuse! Rușii nu sosiseră în comună când el ascunsese acel cap. Acum patriarhul puse sacul desfăcut înaintea bunicului, dezvăluind tuturor capul cu pata albă ca laptele la un ochi.

„Ai ceva să mărturisești, frate Demos?” îl întrebă rusul.

„Da am,” zise bunicul încă tremurând, „dar de unde ai știut?”

„Dumnezeu mi-a spus!” a zis bătrânul om simplu. „Tu încă nu crezi că EL vorbește poporului său astăzi ca și în trecut. Duhul mi-a dat acest cuvânt al cunoașterii pentru un motiv special: ca tu și familia ta să puteți crede. Tu te-ai opus puterii Duhului Sfânt. Astăzi este ziua când nu vei mai opune rezistență.”

Cartea lui Demos Shakarian este disponibilă la Lascau Scriptum Ministries.

screen-shot-2021-04-27-at-6.53.17-pm-1

CEI MAI FERICIȚI OAMENI DE PE PĂMÂNT

Apărută cu cca 50 de ani în urmă, în timpul comunismului, cartea a fost de o mare încurajare pentru toți cei care își doreau o experiență proaspătă și vie cu Dumnezeu. Ea explică, într-un fel, expansiunea mișcării penticostale și charismatice din lume, la care Asociația Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline, formată de Demos Shakarian, a contribuit foarte mult. În prețul cărții sunt incluse și cheltuielile poștale în USA.

15,00 USD