Două erezii contemporane

Două erezii contemporane majore

Furtuna mediatică iscată recent de dezvăluirile cărţii „Răscumpărarea memoriei”, a scos printre altele la lumină şi două erezii contemporane foarte periculoase. Citind postările şi mai ales comentariile blogurilor creştine, ele sunt mai mult decât evidente. Prezentarea aceasta are scopul unei provocări la discuţii pe seama acestor două mari erezii contemporane care sunt se pare foarte pe larg răspândite în comunităţile penticostale, atât din ţară cât şi din Diaspora.

În primul rând sunt foarte mulţi credincioşi care cred că păcatele noastre se diminuiază sau chiar dispar în timp. Adepţii acestei erezii spun cam aşa: „De ce trebuie să scormonim în trecut după mizeriile păcatelor? Evenimentele s-au petrecut cu peste 20 de ani în urmă. Noi suntem tineri şi n-am participat la ororiile comunismului. Nu ne interesează aceste lucruri din trecut. Lăsaţi-le în ‘marea uitării’!” Potrivit acestei gândiri, păcatele se diminuiază în timp, sau chiar dispar. Aşa cum noi le uităm, le-a uitat şi Dumnezeu. Despre morţi – numai de bine! Să nu ne mai aducem aminte de relele trecutului. Cele rele – să se spele! Nu vrem să ştim trecutul! Ne interesează doar prezentul şi viitorul!

A doua mare erezie este legată de concepţia fundamentală a mântuirii omului. Ciudat, dar mulţi credincioşi nu cred în mântuirea noastră prin credinţa în jertfa Domnului Isus, ci mai degrabă suntem mântuiţi prin faptele noastre. „Numai la ziua cea mare a judecăţii divine vom şti încotro va atârna mai greu cântarul”. Ochelarii acestei teologii îi folosim apoi la evaluarea faptelor semenilor noştri. Fratele „n-a făcut numai relele despre care vorbeşte cartea lui Vasilică!” Ne aducem aminte ce băiat de treabă este, ce eforturi a făcut pentru a ne ajuta, ce realizări are în palmares. Contează azi mai mult talentul, realizările şi relaţiile interumane, decât caracterul. Ne purtăm ca o fată bătrână dornică de măritiş. „Mamă, e bogat, e frumos, e deştept. Are câteva mici defecte. Minte, fură şi e afemeiat, dar în general e băiat bun.” Nici măcar Iuda n-a făcut doar fapta sa atât de mizerabilă. Cred că era un casier organizat şi disciplinat. A ajutat săracii. A fost politicos cu colegii şi cu Domnul. Nu există oameni desărvârşit de răi. Ar fi egalii lui Satan. Nu există nici oameni perfecţi în bunătate. Ar fi egalii lui Dumnezeu. Creştinii din America scriau elogios la început despre Hitler. Nu se îmbăta, nu fuma şi nu era afemeiat. Avea doar un „mic defect”. Ucidea oameni. Cu milioanele.

Peste aceste două erezii au venit votările. Rezultatele? Pe măsura teologiei. Reflectând procentajul corupţiei teologice şi morale.

71 de gânduri despre „Două erezii contemporane

 1. pace voua (si mie 🙂 )am inceput sa citesc cartea frateluii L.Gheorghe si am citit si cateva din comentarile de mai sus… undeva autorul zice ceva despre „credinciosii ” care citesc Biblia prin ochelarii cultului,organizatiei etc din care fac parte si din cauza aceasta nu ajung la Adevarul adevarat 🙂 …si are dreptate .deci daca cineva vrea sa afle adevarul ..sa renunte oarecum la ce a auzit din „adevar ” si sa cerceteze el TOATA scriptura si sa creada ..(.bineinteles cerind intelepciune de la D-zeu )si D-zeu da cu placere intelepciune ..sper ca am explicat bn ce am vrut sa zic si ati inteles (nu ca nu stiati astea )…… sa nu ne trezim la judecata ca nam crezut adevarul ci am crezut invataturi placute urechiii .fiti binecuvantati! P,S.nu am citit toate commentarile ..deci scuze daca am repetet pe cineva

 2. Abia acuma am vazut e-mailul dumneavoastra si imi cer iertare ca nam raspuns mai recent. Vam trimis deja acuma un e-mail.

 3. Am citit si eu acuma comentul tatalui meu (Liviu Longodor) si puteti intra si prin adresa mea de E-Mail in contact cu bunicul meu Gheorge Longodor sau va pot raspunde la dorintele dumneavoastra.

  Adresa mea de e-mail; raul@inode.at

 4. marcu10_11.daca biserica sar intoarce la forma ei primara apostazia ar disparea…

 5. Să-L lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să se ocupe cu blândeţea înţelepciunii de fiecare din noi, şi cine va vrea să înşelagă chemarea Lui şi să răspundă să-l ajutăm cu dragoste.
  Când ne uităm la Dumnezeu câtă răbdare are cu poporul Său trebuie să învăţăm de la El.
  Israel ear o ţară plină de sâlnicie, plină de idoli, de plăţi de curvă, o ţară cu răni fără leac, plină de nelegiuiri, oameni care cugetă nelegiuirea, făuresc rele în aşternutul lor şi le înfăptuiesc, poftesc ogoare, pun mâna pe ele, doresc case şi le răpesc, asupresc pe alţi oameni şi moştenirile lor, fac diferite spurcăciuni, urăsc binele, iubesc răul, jupuiesc pielea şi carnea de pe oase, sfărâmă oasele, proorocii duc în rătăcire poporul, vestesc pacea când li se pune ceva în gură, vestesc războiul când nu li se pune nimic în gură, mai marii casei lui Israel sucesc tot ce este drept, le este scârbă de dreptate, căpeteniile zidesc Sionul cu sânge, şi Ierusalimul cu nelegiuire, judecă pentru daruri, preoţii învaţă pentru plată, prooroci proorocesc pentru bani, apoi mai au pretenţia că Domnul este în mijlocul lor şi se pot bizui pe El, oameni cari nu cunosc gândurile Domnului, nu-I înţeleg planurile, oameni care se bazează pe cai şi cară, pe puterea militară umană, uitând de Domnul care I-a izbăvit cu mână tare şi braţ întins de Faraon şi i-a adus în ţară şi le-a păzit graniţele. O ţară plină de descântece, vrăjitori, stâlpi idoleşti, oameni care se închină lucrării mâinilor lor, o ţară cu Astertee, diferiţi idoli, o ţară care a uitat de dreptate, milă şi smerenie, de umblare în căile Domnului, o ţară în care se găsesc comori nelegiuite în casa celui rău şi blestemata efă mica, cumpănă nedreaptă, greutăţi strâmbe în sac, bogaţi plini de sâlnicie, mincinoşi, înşelători cu gura, oameni care păzesc orânduirile lui Omri, lucrează întocmai ca şi casa lui Ahab, umblă după sfaturile lor, o ţară din care s-a dus omul de bine, nu mai este nici un om cinstit printre ei, o ţară în care stau la pândă să verse sânge, fiecare întinde curse fratelui său, cu mâini îndreptate să facă rău, cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce doreşte cu lăcomie şi astfel lucrurile merg mână în mână, cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău ca un tufiş de spini, ţară plină de neîncredere, fiul batjocoreşte pe tată, fata se scoală împotriva mamei, nora împotriva soacrei, vrăjmaşii omului sunt cei din casa lui.
  La ce ne-am aştepta din partea Domnului ca răsplată pentru faptele lor, într-o astfel de ţară?
  Poate Dumnezeu să uite toate nelegiurile acestea, să închidă ochii ca şi cum nu ar fi nu ar exista, poate să le ignore, poate să nu le bage în seamă? Păcatul odată înfăptuit este o realitate veşnică care nu dispare în timp, nu se diminuează, ci rămâne, toate păctele ţin de alegerile greşite ale omului care a întors spatele lui Dumnezeu.
  Mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii, nu-l face să dispară, nu-l distruge, nu-l anihilează.
  Sângele Lui spală orice păcat , pe mine mă îndreptăţeşte dar El se încarcă cu nelegiurea mea şi se întinează, şi moare pentru ea ca şi cum ar fi fost a Lui 2 Cor 5:21 Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi…
  Mielul lui Dumnezeu îl ia asupra Lui păcatele noastre, murdăriile noastre şi moare ca şi cum ar fi fost ale Lui. O haină murdară nu poate fi curăţită decât dacă un alt obiect se încarcă cu mizeria ei; apa, maşina de spălat preia murdăria. Murdăria râmâne, nu dispare, ea poate fi curăţită, poate fi splălată, dar cineva se încarcă cu acesată mizeria. (scuzaţi-mi analogia dar cred că exprimă un adevăr colosal) Mizeria are un loc unde trebuie depoziatată: Gheena, Iadul, e locul unde Dumnezeu va separa pentru veşnicie tot gunoiul spiritual al Universului. Nu ştiu dacă fundul mării ar putea fi sinonim cu Iadul, sau Gheena?, aici aş avea nevoie de cineva care a cercetat mai mult în Scripturi să mă ajute. Dar oricum ştim clar că Dumnezeu va separa gunoiul spiritual, pentrucă în cetatea noului Ierusalim nu va mai exista nimic de felul acesta.
  Pe ce bază poate Dumnezeu să ierte nelegiurile poporului Său? Efeseni1:7
  De ce trebuiau trecute cu vederea? Romani 3:23-26
  Ce ne învaţă Scriptura în legătură cu mânia Lui? Romani 1:18
  Cine poate avea parte de îndurarea Lui? Romani 3:22
  Care* Dumnezeu este ca Tine, care ierţi** nelegiuirea şi treci† cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine†† mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
  19. El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
  20. Vei da* cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat** părinţilor noştri în zilele de odinioară
  Când Dumnezeu a încheiat legământul cu Avraam, trebuiau să despice dobitoacele şi să treacă amândoi prin mijlocul lor şi să rostească: Ca trupul acestor bobitoace să fie trupul meu dacă nu-mi voi ţinea jurământul, numai că Avraam a adormit şi se pare că Domnul a trecut singur prin mijlocul acelor bobitoace şi a luat asupra Lui şi partea lui Avraam. Când nu mai era nimeni în jur atunci braţul Domnului i-a venit în ajutor. Domnul Isus Cristos şi Duhul Sfânt sunt braţele Tatălui nostru din cer cu care vrea să ne îmbrăţişeze şi să ne dăruiască iertarea deşi nu o merităm, nu suntem vrednici de ea, deşi am păcătuit, şi suntem plini de nelegiuire, dar avem un Dumnezeu al legământului care ne uimeşte cu bunătatea Lui şi care iartă şi răscumpără.
  Cine a crezut* în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul** Domnului?
  2. El a crescut* înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea** nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
  3. Dispreţuit* şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit** cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu† L-am băgat în seamă.
  4. Totuşi El* suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
  5. Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi.
  Vindecă-mă Doamne şi voi fi vindecat, mântuieş-te-mă şi voi fi mântuit.
  Care* Dumnezeu este ca Tine, care ierţi** nelegiuirea şi treci† cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine†† mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
  19. El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
  20. Vei da* cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat** părinţilor noştri în zilele de odinioară

 6. Ultimul verset din Mica ne dă lumină în înţelegerea planului lui Dumnezeu, în înţelegerea inimii lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care se leagă cu jurământ că va împlinii două lucruri pe care le făgăduise lui Avraam.
  1.Ţie şi seminţiei tale voi da ţara în care locuieşti acum ca străin
  2. În sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.
  Vei da* cu credincioşie lui Iacov şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat** părinţilor noştri în zilele de odinioară.
  Astăzi am citit în întregime cartea Mica de două ori, şi finalul cărţii străluceşte şi mai tare când îl aşezăm în contextul întreg al cărţii. Avem de-a face cu un Dumnezeu care lucrează din pricina legământului Avraamic, din pricina jurâmântului pe care l-a făcut lui Avraam, altfel proorocia de la final nu ar avea nici o explicaţie, nici o logică, nici o noimă , e ceva total rupt de context, e ceva dincolo de priceperea noastră, avem de-a face cu un Dumnezeu care nu ne face după păcatele noastre nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre pentrucă El a ales să se lege cu jurământ până va îndepărta nelegiuirile de la noi prin jerfa Fiului Său, acest braţ al Domnului venit în ajutor.
  Fraílor să nu ne mai ocupăm aşa de mult de păcatele altora ci să-L lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe prin Duhul Sfânt de fiecare din noi pentrucă toţi va trebuii să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată adreptului Dumnezeu.
  Să învăţăm să ne rugăm mai mult unii pentru alţii şi Duhul Sfânt să înceapă să lucreze la vindecarea noastră

 7. M-am frâmântat mult cu expresia „fundul mării” unde aruncă Dumnezeu toate păcatele poporului său.
  E un loc inaccesibil.
  Cine s-ar încumeta să scoată ceva de pe fundul oceanului?
  Ce scafandru ar avea curajul să pătrundă până în adâncimile oceanelor?
  Când Dumnezeu le aruncă acolo, ele rămînân acolo ca şi titanicul la fundul apelor inaccesibile privirilor noastre.
  Scafandrul cel mai priceput cred că este Diavolul, Părâşul fraţilor, acuzatorul cel care până la moartea Domnului Isus avea acces la dosarele nerezolvate ale sfinţilor lui Dumnezeu să-i acuze. ex. Iov care vrea să-l peardă, marele preot Iosua, pe care-l acuza, trupul lui Moise pentru care se lupta… . El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua* stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana** stând la dreapta lui ca să-l pârască.
  2. Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre*, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales** Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
  3. Dar Iosua era* îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.
  4. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac* cu haine de sărbătoare!”

  Proverbe cap 17:9. Cine* acoperă o greşeală, caută dragostea,
  dar** cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. –
  1Corinteni 13: Dragostea ….acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul* Dacă iertarea nostră L-a costat pe Dumnezeu moartea propriului Fiu, El n-are cum să uite acesta.
  Dumnezeu nu are cum să uite jertfa Fiului său, şi nici noi nu o vom uita niciodată, numai că El a ales de dragul nostru să nu ne mai ţină în socoteală păcatele, să le acopere cu apele, să nu ni le mai amintească, şi lucrul acesta cred că ni-l cere şi nouă. Să nu mai apelăm la istorie în felul cum o face Diavolul, acuzând, luptând, cu dorinţa de-a pierde suflete. Ceea ce cutăţit Dumnezeu să nu mai numim spurcat.
  Atunci când iertăm trebuie să alegem să facem cum a făcut Dumnezeu pentru noi dându-ne o a doua şansă.
  Oh! iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut* rău!” Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului** tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea.
  18. Fraţii lui au venit şi s-au aruncat* ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis: „Suntem robii tăi.”
  19. Iosif le-a zis: „Fiţi fără* teamă; căci sunt** eu oare în locul lui Dumnezeu?
  20. Voi*, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu** a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.
  21. Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni*, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.
  Avem aici şi atitutinea corectă şi a celui ce îşi cere iertare şi atitutinea celui care oferă iertare.
  Domnul să ne dea această putere prin Duhul Sfânt.
  Dumnezeu să ne facă să primim cu blândeţe Cuvântul Său.

 8. Când vorbim de iertarea păcatelor ar trebuii să ne umplem de respect, de teamă sfântă, de reverenţă, de închinare, de mulţumire, de adorare, şi toate acuzaţiile dintre noi să dispară, ştiind că toţi suntem vinovaţi şi avem nevoie disperată de iertarea Domnului. . El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune*, neprihănire**, sfinţire† şi răscumpărare.

 9. Păcatul este un lucru îngrozitor, e ruşinea popoarelor, realitate care odată înfăptuită are consecinţe veşnice, şi numai Dumnezeu poate înlătura aceste consecinţe de pe umerii noştri.
  În Israel exista ziua curăţirii când trebuia făcută curăţire pentru cort şi toae celelalte lucrui care erau întinate de păcat. Curăţirea trebuia făcută de marele preot care avea nevoie de doi ţapi unul pentru Dumnezeu şi unul pentru Azazel. Cel pentru Dumnezeu era jertfit iar celalălt era încărcat cu toate fărădelegile, tpoate nelegiuiriile care se adunau şi se depozitau timp de un an în cort. Trebuia să fie făcută ispăşire pt toate necurăţiile poprului, şi toate întinăciunile. Ţapul pentru Azazel trebuia să fie purtătorul tuturor acesto necurăţii, şi să le depoziteze în pustie, într-un loc fără apă, în domeniile lui Azazel.
  Acest lucru era doar umbra a ceea ce urma să facă Cristos la moartea Lui.
  Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
  El nu-l distruge păcatul
  El nu-l face să dispară
  El îl ia de pe mine şi de pe tine atunci când îl mărturisim şi prin credinţa în jertfa Lui noi scăpăm de consecinţele păcatului.
  Dar Cristos odată ridicând acest păcat moare pentru păcat ca şi cum a fost al Lui, El Mielul cel fără de păcat S-a făcut păcat pentru noi, Şi Dumnezeu L-a pedepsit în locul nostru. Şi fiindcă nu a avut niciun păcat Dumnezeu L-a înviat din morţi. Mai mult Pavel Pavel ne spune că L-a înviat din morţi datorită faptului că Dumezeu S-a uitat la noi şi ne-a văzut neprihăniţi.
  Deci Dumnezeu iartă pedepsindu-L pe Fiul Său. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El.
  Păcatul poate fi curăţit, poate fi luat de pe mine, dar atenţie, Dumnezeu se încarcă cu păcatul meu şi moare în locul meu.
  Şi acum îmi spune du-te şi să nu mai păcătuieşti.
  Nu cumva să facem din Cristos maşina de spălat a păcatelor noastre.
  El este Marele noastru Preot,
  El este jertfa de ispăşire
  El este fratele nostru mai mare
  El este mijlocitorul unu legământ mai bun
  El este garantul legământului
  El este singurul care poate să ierte păctele căci este Dumenezeu

 10. Dacă am eu pentru ce să mă pocăiesc, atunci acel lucru ar trebuii să înceapă cu mărturisirea păcatelor. Limbajul meu care uneori e plin de venin, acuzaţiile mele care nu ajută, limba care e plină de otravă de moarte, lenea care nu mă lasă să mă scol din pat în fiecare dimineaţă şi fur din timpul de părtăşie cu Domnul cerului, jumătăţiile de măsură cu care vin înaintea Domnului, bărfele la care mă fac părtaş uneori inconştient, şi multe alte lucruri pe care mi le aduce Duhul Sfânt mie în atenţie.

 11. Cred că iertarea păcatelor e o lucrare care o poate face doar Dumnezeu în Cristos, Domnul Isus Cristos cu jertfa Lui constitue baza obiectivă a acestei iertări.
  Textul din Mica 7:18,19 ne dezvăluie un adevăr colosal: şi anume că a existat o perioadă de timp în istoria umană când Dumnezeu a fost nevoit să treacă cu vederea păcatele sfinţilor pentrucă jertfa lui Cristos nu era încă adusă. Pavel aduce lumină asupra acestui text în Romani unde îl explică pe îndelete. Romani 3:25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie*, prin credinţa în sângele** Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci† trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;
  26. pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
  Jerfta lui Cristos operează şi în trecut şi în prezent şi în viitor fiind sinura bază obiectivă prin care Dumnezeu poate ierta pe păcătos şi să-l considere drept.
  Avem şi textul din Evrei 9:Căci, dacă sângele* taurilor şi al ţapilor şi** cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului,
  14. cu cât mai mult sângele* lui Hristos, care**, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine† însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va†† curăţa cugetul vostru de faptele*† moarte, ca să slujiţi†* Dumnezeului celui Viu!
  15. Şi tocmai* de aceea este El Mijlocitorul** unui legământ nou, pentru ca†, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei†† ce au fost chemaţi să capete veşnica moştenire care le-a fost făgăduită
  Aşadar şi si sfinţi vechiului şi sfinţi noului legâmânt sunt iertaţi pe baza sângelui Mieluilui.
  Dumnezeu nu putea să de-a un animal şi dreptatea lui să nu fie contestată. El trecea păcatele cu vederea. Doar Isus a făcut curăţirea păctelor şi a şezut la drepta Tatălui. Evrei cap1.
  Rămâne pentru noi mărturisirea lor pentru iertare şi reconcilierecu Dumnezeu.
  1 Ioan1:9 Dacă* ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să** ne cureţe de orice nelegiuire

 12. Iertarea Tatălui nostru din cer e doar în Cristos e strict legată de persoana lui Cristos. Pavel ne spune în Efeseni : În El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păctelor…

 13. Ma bucur draga Angela,ca ai descoperit adevarul,intr-o Biblie,pe care si eu am studiat-o ajungand la acelasi adevar ca si tine…Slava Domnului pentru harul primit.

 14. Teologia nu ma prea intereaza insa lui G.Longodor i-as ridica o statuie(desi nu ar accepta-o).In actiune am vazut un om integru si plin de adevar care in acele timpuri tulburi a stat in picioare si nu a plecat capul la abuzul celor ce se voiau a fi conducatori.Toate acestea nu pentru orgolilul propriu ci pentru biblie si adevar.
  Cu respect samihd.

 15. Indraznesc un comentar pe acest blog (cer scuzele de rigoare):
  Vad ca se „bate multa moneda” pe marginea cartii „Biserica adevarata in comparatie cu Bisericile false”.In calitate de fiu al autorului (cel mai mare baiat), vreau sa stau la dispozitia tuturor celor care doresc sa faca sau sa afle vreo informatie despre subiect.Raspund nu numai la comentariile pozitive ci cu precadere la cele mai putin placute la auz indiferent care ar fi subiectul.Nu tin”cu ursul” chiar daca in unele cazuri v-a trebui sa imi sustin tatal.
  Adresa mea de e-mail; longodor@inode.at
  Este pentru toti cei ce doresc informatii, sau carte online

 16. Fr. nu te cunosc si nici nu stiu unde esti in lumea asta , dar te rog dami si mie un duplicat fie din carte fie din CD (din Austria) Eu am capatat cartea si o citesc acum ,si astazi am mai citit ceva de felul acesta de la Caransebes ,despre care aminteste fr. LG. in cartea lui . trbuie sa inapoiez cartea nu e a mea . Multumesc DOMNUL sa va binecuvinteze

 17. Frate Vasile Nita se vede ca nu ai nici un respect fata de Bucovineni pentruca scrii la adresa unui om care nul cunosti desi imi dau seama ca sar putea sa fii din Casvana daca esti acelas Nita.Anunturile leam facut nu nelegale ci legale caci totui public daca ar fi scris Privatizat comentariile interzise da,dar asa cum de unii scriu impotriva mea lucruri neadevarate si nu le sterge nimeni si cind scriu eu toate sint sterse. Vieti in fire si nu face ca fariseii pe din dos .Mie imi place fata in fata sa discut caci nu am nimic de ascuns .Adevaratii Frati nu au secrete si sa discute cu usile inchise la sedinte si la orice pentruca lumina da totul la suprafata si stii ca nimeni nu se va putea ascunde dupa deget in ziua judecatii Mai bine sa ne judecam acuma pina nui tirziu ca atunci nu noi V-om judeca ci Stapinu si no sa mai putem fugi nui asa .Credeam ca Bucovinenii umbla in tot adevarul dar mam inselat de multe ori.

 18. Frate Mihai este greu sa-ti raspund deoarece toate comentariile care leam facut au fost sterse de P.L pentruca nui place adevarul,dar totusi voi incerca.Cartea a fost scrisa nu pentru un oarecare cult pentruca autorul raspunde corect in toata cartea e impotriva firmelor si denumiri de cult care nu te ajuta la nimic decit la punerea zidurilor de despartire ,Daca bine stii la Brasov era fabrica de biciclete Cu firma Tohan iar dedesupt se faceau Armament.Cartea este pentru trezirea celor care vor sa fie mintuiti si care nu se lupta pentru scaune si bani nelegiuiti,pri stoarcere de la vaduve si orfani.Cei din fruntea Bisericilor nu vor sa o accepte si o refuza cu orice pret pentruca i-si perd scaunele si salariile care le au de la 6000 de dolari pina la10000.Fratele a cautat sa o doneze chiar la Librarii care-s controlate tot de cei cu salariii mari si refuza cu orice pret sa o primeasca.Al doilea rind este tiparita in romania si ca sa coste cit mai putin o leaga el si familia care-l ajuta.Cartea a ajuns la Bucuresti la cei mari au citito si recunosc toti de ratacirea care au dus poporul dar au spus ca numai este intoarcere ca ar iesi mari tulburari i n biserici si mai bine se merge asa cu ratacirea care exista.Ca unu care cunosc cit de cit Biblia am citito de cel putin 4 ori si nu poti gasi nimic gresit, cred ca e cea mai buna carte scrisa de cineva vreodata conform Bibliei.Fratele am vorbit cu el sii impotriva cistigului mirsav pe care unii nu se simt vinovati si fac bani chir pe singele martirilor.De acea am scris caci caut un frate sincer care sa o multiplice si sa nu se dea la cistigat bani pe ia.E gratis.Am primit 50 de bucati si discul care mi lea trimis pe gratis pentruca nu vrea bani si e un om temator de Dumnezeu.Toate cartile sau dat foarte repede si sint cerinte multe si ca unu care stiu cit costa trimisu mia spus mai bine sa gasesc pe cineva sa le multiplice aici in USA.Toti care au citito au ramas uimiti de adevarul care fratele il scrie si multi se trezesc din somnul care au fost cuprinsi si de ratacirea care exista in vremurile acestea.Cartea e clar stirneste multa impotrivire de la cei care se zic mai marii nostri.Eu doresc ca fiecare sa o citeasca cu gindul curat si care vreau sa ajunga mintuiti nu au nimic de perdut.Dar a comenta inainte de a o citi si numai auzind de ia unii se inspaiminta aceasta imi da mult de gindit cine sint oamenii acestia.Sper ca acest comentariu sa nu fie sters si multi sa inteleaga despre ce e vorba.Celelalte comentrii nu sint scrise de mine ci altcineva scrie in numele meu.

 19. Frate Hmmm ai dreptate la tot ce ai spus ,insa la lista de mai sus mai trebuie completat cu –si sa nu mai faci- si asta nu prea e inplinita de credinciosi- si ca scuza folosesc citatul din Biblie -Domnul e bun si te iarta. Adevarul e ca atunci cind te-ai predat Domnului ti sa iertat totul si pe aceste pacate DUMNEZEU le spala in singele Mielului si nu mai tine cont de ele , iar completarea- si sa nu mai faci – nu e facultativa ci obligatorie. Altfel rastignim pe DOMNUL ISUS din nou. Trairea adevarata in credinta presupune renuntare , slujire, iubire de dusmani, iertare, smerenie , darnicie si o permanenta lupta inpotriva pacatului, desigur singuri nu putem, dar cum ne spune ap. Pavel -pot totul in HRISTOS si numai atunci cind EL traieste in noi. God Bless You

 20. Fr,Mihail orichit de tare si mult ai striga prea multe nu se vor intimpla!!!Vei ragushi si de cei din jur vei ajunge discutat!Lupta este mare si grea !!Cu trecutul te lupti mai ushor ,dar cu prezentul este foarte greu!!!Motivele sint multiple!!!Dupa cum au fost si la domnul Isus Hristos.Si domnul Isus prin cuvintele din Ioan capitolul 8 ce descopera?Se pot citi versetele de la 12 la 47.Si totushi s-a dorit ca mesajul sa fie inteles?Nici atunci si nici azi nu se doreste sa fie inteles de foarte multi!De ce?Puterea firii doreste ce ii apartine !!Iar pentru dobindirea DUHULUI SFINT este nevoie de o transformare !Si aceasta transformare nu este ushoara!!!Necesita mult sacrificiu si indeplinirea poruncii domnului Isus Hristos!!(Lepadarea de sine)Si de la domnie ,putere este greu sa ajungi la slujire ,la sacrificiu!!De la birou si miros de parfum este greu sa ajungi la o munca grea,truda ,disconfort si transpirare!!Chind primesti ,este greu sa dai si sa simti alaturi de cei ce dau din putin…!!!Este greu sa simti alaturi de cei ce sufera chind ai putere de a da ordine si de a fi obijnuit cu confort si lux!!!Lucrurile pot continua si sa nu cumva sa credem ca ele in acest sistem se vor schimba inspre bine!!!!Profetiile trebuie sa ajunga la implinire si ele descopera lucruri prea greu de inteles pentru multi !!Si astfel se ajunge la ce vedem si chit despre „Copii lui Dumnezeu ” sa nu ne autoinshelam!!!Despre ei este scris;
  „1Vedeţi ce dragoste ne -a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.
  2Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.
  3Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.
  4Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
  5Şi ştiţi că El S’a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.
  6Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L -a văzut, nici nu L -a cunoscut.
  7Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuş este neprihănit.
  8Cine păcătuieşte, este dela diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela început. Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
  9Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămînţa Lui rămîne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.
  11Căci vestirea, pe care aţi auzit -o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;”Daca cunoastem mesajul acestor versete ;o sa realizam care este si deosebirea intre copii lui Dumnezeu si cei ai diavolului!!!Mesajul este foarte clar si cei care mediteaza asupra poruncii domnului Isus ,ei inteleg mesajul care astfel se expune;”25Isus i -a chemat, şi le -a zis: ,,Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpînire.
  26Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru;
  27şi oricare va vrea să fie cel dintîi între voi, să vă fie rob.
  28Pentru că nici Fiul omului n’a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.„Cine azi percepe mesajul si doreste sa implineasca poruncile domnului Isus Hristos ,mediteaza la ce este scris!!!!

 21. Mihail , pe acesti demonizati ai mandriei desarte si materialimului incurabil, i-a prins si infestat virusul liberalismului „diplomatic”, mustre-i Domnul ! .Cu astfel de farisei fatzarnici ,antibioticul rugaciunii si postului ,nu lucreaza !.Stapanul lor i-a facut imuni !. Isus a intrat peste ei in Templu cu zbicul in mana si i-a plesnit si-n stanga si-n dreapta !. Era singura si ultima solutie ramasa !.

 22. Fr.Viorel, strig cit ma tine gura.Acest adevar vrea sa-l releve fr.Vasilica , despre a sluji „corect” doi stapini este problema.Matei 6 cu 24… Si atunci eu te intreb cum se pot alege unii in fruntea bisericilor sau a Cultultului Penticostal Roman? CUM? Nu ti se pare ca acestia rastignesc a doua oara pe Isus? Nu ti se pare ca cineva vrea sa ne fure bucuria? Ba sa mai vii si cu obraznicii de genul „vom folosi avocatii” sigur, este dreptul lor dar, si la tradare au avut dreptul, numai ca procedind astfel eu cred ca si-au pierdut dreptul de a se numii copii Domnului si si-au pierdut dreptul de a mai sta in fruntea bisericii, NU CREZI SI TU LA FEL? Sa fii binecuvintat.

 23. Fr. Stefan C, am o nedumerire, ce sitii sau cunosti despre autorul Longodor G., ce cunosti despre conditiile in care a scris cartea? Am mai intilnit asemenea materiale provenite de la fr.baptisti dar prin fieliera penticostala, in exemplu, fr.dr. Chibici A. Foarte multa preocupare despre rataciri, nerealismul ortodoxilor, idolatrie de tip istoric antic ce ar sta la baza unor traditii religioase, si multe asemenea. Sincer, in multe cazuri, materialul este prezentat ca si manifestele comuniste in ilegalitate, parca s-ar teme sa le dea o forma tiparita mai actuala, apar in brosuri folosind doua trei feluri de hirtie, sunt capsate parca in vreun subsol ca sa nu fie descoperiti(de cine?), in conditiile in care eu cred ca materialul si manopera sunt cam aceleasi. Ginduri de-ale mele, dar daca ma poti ajuta, iti multumesc.Sa fii binecuvintat si Coloseni 3 cu 13-14.Multa pace.

 24. Autorul specifica textual ca cine doreste poate multiplica aceasta carte, o poate raspindi, conditii find, fara vreun folos material si sa nu se scoata nimic-sa nu se adauge nimic celor scrise. Deci nu sunt interdictii la tiparire-copiere.Postarea dvs arata ca nu este bine sa sarim critic cu lucruri neverificate. Oricum, la forma in care este scrisa, orice eludare de text sau adaugire poate schimba destul de consistent ideea autorului, acesta mergind destul de ermetic, versetele folosite fiind strict cu referire la problema expusa de autor, uneori, zic eu, chiar atit de scurte incit sa-i sustina doar parerea, fara extensiile care poate l-ar contrazice. Cu mare grija (post si rugaciune pentru protectie) cartea se poate citi, aduce multa critica starilor de lucruri vazute prin bisericile noastre,dar,… Dumnezeu sa va binecuvinteze.

 25. Eu o am in forma tiparita, de la prime pagini am aflat ca daca sunt nascut din nou, nu mai pot pacatui, pentru ca fiind nascut din Dumnezeu, acest lucru nu mai este posibil.Ce zzici? In rest este o descriere destul de critica la adresa „programmelor”facute in biserici, spune Longodor G, scopull fiind al pastorului de a tine sub control orice incercare de a accede cineva spre scaunul lui. Toate aceste programe si rinduieli in defavoare lucrarii Duhului Sfint in rindul crestinilor, in conditiile in care , spune autorul, conducatorii bisericilor ar trebui pusi de Duhul Sfint si nu prin alegeri si vatoari. In alta ordine de idei, sunt luate la rind aproape toate textele biblice care mustra si se demoastreaza ce rai suntem noi din biserici ca nu ne supunem, ca persistam in pacat, ca nu ne iubim suficient, altele, binenteles aducind textul biblic prin versete cu referire strict la afirmatia autorului cartii. Personal, eu deduc din materialul expus in carte o aorecare doza de „mic rebel” al autorului cartii, ceva de genul „iaca ce am vazut eu si voi nu ati inteles” , va explic eu ca am fost mai luminat ca voi. Cam aceasta este linia cartii respective, sigur, in toata cartea care are 245 pagini (scrise destul de marunt) sunt si lucruri valoroase, de luat aminte si care intr-adevar sunt reale neajunsuri in biserici si viata de slujire a acestora. Un lucru as spune: felul uneori „agresiv ” de prezentare poate fi un material extraordinar in perceptia tinerilor, mai ales ca si ei sunt atrasi de ideea ca fratii batrini nu-i inteleg suficient, iar materialul are multe parti care dau apa la moara tinerilor. Cred ca daca „morarul” nu este suficient de atent, nu multa vreme ne trebuie pentru ca aceasta „forma de saminta” sa dea rod in „tarlale „destul de numeroase. Cred ca Dumnezeu nu-si poate lasa biserica in voia valurilor si vinturilor care , uneori, ca si in aceasta carte, bat pe alocuri cu destul de mare vehementa. Cred ca vom mai auzi despre aceste materiale. Sa fiti binecuvintati si 1 Timotei 4 cu 13.

 26. Citind cu atentie subiectul ,am ramas pe ghinduri la ce este scris;” Nici măcar Iuda n-a făcut doar fapta sa atât de mizerabilă. Cred că era un casier organizat şi disciplinat. A ajutat săracii. „Cumva s-a dorit sa se incerce cunostintele noastre fata de ce Scriptura scrie?Sau sa se vada chita atentie se acorda mesajului din subiect??De ce spun acest lucru?Fiinca apostolul Ioan ii face lui Iuda o descriere mai ciudata ,dechit este scris in subiect!Sa citim Ioan 12 ;”4Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să -L vîndă, a zis:
  5,,De ce nu s’a vîndut acest mir cu trei sute de lei, şi să se fi dat săracilor?„
  6Zicea lucrul acesta nu pentrucă purta grijă de săraci, ci pentrucă era un hoţ, şi, ca unul care ţinea punga, lua el ce se punea în ea.”Si faptul ca Satan ia cunoscut slabiciunea l-a folosit pina la capat!Apostolul Ioan prin evanghelia sa ne descopera si acest lucru in capitolul 13.Deci si azi trebuie sa fim atenti cu noi inshine si sa ne autoexaminam fiinca in Matei capitolul 6 ce gasim scris?Sa citim;”24Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona…”Deci sa nu ne lasam inshelati de nici o erezie ,sau un mesaj care este diferit de cel scris in Scriptura!!!Sper ca acest comentariu sa fie binevenit din partea fiecaruia…..

 27. Prin mila si dragostea Tatalui ,sprijinita pe intelepciune , exista Suficienta Ordine Crestina care sa-ti spuna fara nici o rezerva, ca ai apucat o cale de ratacire plina de ura si razvratire fata de Hristos !. Inca nu-i prea tarziu sa incepi postul si rugaciunea de eliberare din obezile in care ai cazut captiv !.Ma rog ca Domnul Isus , in indurarea Lui nemarginita ,sa-ti deschida din nou inima si ochii , sa-ti vina in ajutor , sa-ti recunosti slabiciunile si ratacirea !.

 28. „Noua Ordine Crestina” m-am oprit de citire dupa ce am vazut numele. Nu exista un „Noua Ordine Crestin.”

 29. Oare am spus ca vind cartea? Voi le ati pus cuvintele mele asa. Nu am spus nici o data ca o vind. Voua capul numa la bani merg. Uite ce scrie in carte:
  „Autorul nu urmareste nici un castig material sau banesc. ORICINE POATE SA MULTIPLICE ACEASTA CARTE, FARA SA NE CONSULTE, daca nu se adauga si nu se soate nimic din continut si daca (in afara de costurile de multiplicare) nu urmareste castiguri materiale sau banesc.”

  Se pare ca toti aveti o mare ura pe cartea aceasta fara sa o cititi. Ar fi foarte bine sa o cititi inainte de ma acusa. Sa stiti ca daca capul numa la bani merge, sunt probleme.

 30. Domnule Cojocaru, incetisor te rog !.Si naivitatea ,impreuna cu o stare emotiva dificitara ,pot sa-l rataceasca iremediabil pe omul neinformat si lipsit de autentica si binecuvantata intelepciune !. Vad ca si dumneata suferi intr-un fel !. Apoi abuzul informatiilor canalizate obsesiv si controlate in permanenta de deavolul , in final vor produce cangrena sufleteasca !. Il cunosc personal ,in cele mai mici detalii pe acest om . Daca Ioan Apostolul este acuzat de o anumita categorie de analisti si teologi (atei) , cum ca ar fi fost sub influemta unor narcotice ori tulburari psihopatice cand a scris profetiile „Apocalipsei” , si eu la randu’ mi afirm ca L.G. ,cu certitudine a avut grave devieri neuro, in intreaga lui activitate „crestina” !.Si medicii au locul si rolul lor ,inclusiv la . . . succesul propovaduirii Evangheliei lui Hristos ! . Dar daca familia celui afectat nu reuseste sa-l convinga pe sarmanul psihopat sa-si marturiseasca „convingerile” si unui psihatru (shrinc), drumul lui tot spre Iad va duce !.Deavolul doreste sa speculeze boala ta si sa te omoare !. Citirea si implinirea Bibliei ,cat si medicamentele trebuesc luate cu regularitate !. Voi reveni cu unele precizari ! .Detalii despre un diagnostic de psihopatie impulsiva pe fond agresiv si debusolare de discernamant(paranoia ),puteti citi mai mult la : Arhiva forumului Calea Crestina (promovarea valorilor crestine) „sunt batranu” . . . .

 31. cred ca e un obicei care v-a ramas de la scoala ,copiatul. De ce nu va apucati dv. sa scrieti si sa publicati gratis???? de ce sa furati de la altii????

 32. Marius ,in ce biserici mergi ca sa stiu sa ma feresc. Vezi ca Duhul poate fi prezent ,dar nu toti il vad si simt.

 33. Pentru ca am crezut ca erai tu care a raspuns la comentarea mea, cer excuzie numai pentru partea-ceia. Doar pentru partea de Pastor etc. eu nu voi cere nici o excuzie. Am spus adevarul. Problema pastorilor de astazi e ca adevarul apara ca ura voua. Dar nu conteaza ce credeti voi. Biblia spuna ca Dumnezeu ureste ast-fel de oameni. Dumnezeu ureste oameni care lucreaza inpotriva cunvintul lui SI fac „lucrarea lui” pentru bani. Sa iubesc ce ureste Dumnezeu? Sau sa iubesc ce el ureste? Citeste cartea lui fratele Longodor si vei vedea mai bine ce probleme faceti voi ca pastori. Nu mai am nimic de spus ca voi credeti ca sunteti perfecti si mai presus de toata omenirea din biserica.

 34. frate Cojocaru , daca ziceai ca esti prin vreun satuc in Moldova te credeam !(cu tot respectul,sunt moldovean si eu) dar mai spui ca esti si in America si pretinzi sa „gazduiasca ” pe blogul lui fratele Lascau anunturile publicitare ilegale!!!!

 35. Frate Ștefan Cojocaru
  Nu v-am publicat comentariul, pentru că este plin de otrava pe care o aveți în suflet. Nu vreu ca ea să infecteze și alte inimi nevinovate. O să dai dumneata socoteală într-o zi înaintea Domnului de mincină, calomnie și ura pe care o ai nu doar pentru mine ci pentru mulți alți pastori.
  Dacă n-ai fi fost orbit de ură, ai fi observat că nu sunt eu autorul răspunsului la comentariul Dvs. Referința corectă la dreptul de autor vcare trebuie respectat, a venit de la: Bright_light100@yahoo.com.
  Ar trebui să îți ceri scuze pentru tot ce ai scris, dar nu cred că mai atâta demnitate rămasă în dumneata.

 36. Frate Stefan Cojocaru spui ca, cauti pe un frate serios pocait care sa o multiplice cartea „BISERICA ADEVÄRATÄ IN COMPARATIE CU BISERICILE FALSE”, dar nu crezi ca cartea aceasta are drept de autor (copy right)? Ar trebui sa cauti un om nepocait sa faca hotia aceasta ca pocaitii seriosi nu fac asfel de multiplicare al cartii, bine ar fi sa contactezi autorul cartii, Longodor Gheorghe.

 37. Eu am cartea, doar nu in form electronic. Este cea mai buna carte care poti citi (inafara de Biblia). Am primit-o de-o saptamina in urma si am citit-o toata, si este atit de buna ca inca mai vreau sa o citesc. Caut pe un frate serios pocait care sa o multiplice (fara sa adauge sau sa scoata din ea).

  Daca ai intrebari, poti trimite un email sau sa ma suni (sunt in America).
  email: Jimmycojocaru@hotmail.com
  Cell: 206-383-7351
  Stefan Cojocaru

 38. expresia „nu-mi voi mai aduce aminte” e gresit tradusa
  in ebraica un cuvant avea mai multe intelesuri nu doar 1 singur
  in cazul de fata:
  1. (properly) to mark (so as to be recognized), i.e. to remember
  2. (by implication) to mention
  si
  1. to remember, recall, call to mind
  a. (Qal) to remember, recall
  b. (Niphal) to be brought to remembrance, be remembered, be thought of, be brought to mind
  c. (Hiphil)
  – to cause to remember, remind
  – to cause to be remembered, keep in remembrance
  – to mention
  – to record
  – to make a memorial, make remembrance
  sensul REAL e cel juridic
  e vorba de un proces intre D-zeu si Israel
  cititi nu simplist [fantezist] doar un verset; ci si ce sta scris inainte si dupa
  Dumnezeu se judeca cu ei si le spune:
  1-DA LE VOI IERTA TRANSGRESIUNILE
  2-NU VOI MAI TINE CONT DE PACATELE
  Dumnezeu le anuleaza,le suspenda insa pt iertare sunt conditii:
  -sa pricepi grozavia pacatului
  -sa iti para rau
  -sa iti asumi raspunderea pt
  -sa repari daca se mai poate ceva
  -sa te schimbi [pocainta]
  -sa iti ceri ierare
  Dumnezeu nu trece asa de usor peste toate mizeriile noastre cum le place la unii sa predice. Nu-i nimic , Domnu-i bun si te iarta,etc.Cine nu trece corect si sitematic prin aceasta lista are sanse de 99,9% sa repete acelasi pacat pana se pocaieste de el.
  Iar despre pasajul din Ieremia se refera la iertarea pacatelor prin Isus Cristos,prin legamantul cel nou; atat in Evrei 8:8-12 cat si in Evrei 10:16-17
  si nu e in afara topicului ci e binevenit orice dialog facut cu intelepciune si cu o inima calda,sincera
  insa repet D-zeu nu uita … CA NU E UITUC ,AMNEZIC
  ci doar NU mai tine cont ,NU mai mentioneaza mizeriile iertate, pt ca au fost anulate la cruce ALELUIA
  dar repet DOAR cele iertate [si asta fratilor implica obligativ pocainta;altfel nu se poate] sorry…

 39. Ar putea sa-mi spuna cineva daca are cartea „BISERICA ADEVÄRATÄ IN COMPARATIE CU BISERICILE FALSE” de fr.Longodor Gheorghe… de preferat in format electronic

 40. Daniel ! cred ca tu nu ai fete in familia ta.
  Te rog sa citesti de o suta de ori versetul 15 din 1 cor. 11 si numai odata versetul 16.
  Cu multa dragoste ……………..fara traditii

 41. Părerea mea este că adevărul NU are nevoie să fie apărat, şi proclamarea adevărului NU necesită justificare!

  Este foarte dureros că există prea puţini oameni care să se ridice deasupra gloatelor lipsite de voinţă şi iniţiativă, spălate pe creier şi manipulate cu uşurinţă de către cei care, în trecut şi-au vândut sufletul pentru mai puţin de 30 de arginţi, iar în prezent de către descendenţii sau simpatizanţii lor care îşi asumă rolul de “advocaţi apărători ai tatălui minciunii, dezinformării şi muşamalizării, Satan”.

  Sunt absolut şocat să citesc şi să aud comentariile unor persoane care în mod deliberat complică lucrurile, aburesc lentilele instrumentelor optice şi îşi revendică dreptul de a stabili “dacă şi când” trebuie să iasă adevărul la suprafaţă, precum şi, cine are voie să-l proclame şi cine are voie să-l afle (audă sau citească).

 42. frate Daniel de ce esti rau? Numai in bisericile penticostale? eu credeam ca dupa al doilea razoi incoace rasismul e pe cale de disparitie…

 43. frate Marius,inainte fratii erau mai radicali si nu acceptau in bisericä pe oricine si oricum dar acum de dragul membralitätii………… nu se mai tine cont de linia Cuväntului.sä fie lista de membri cät mai mare,sä avem cu ce sä ne läudäm……..citeste cartea „Pägänism crestin”de Frank Viola si George Barna si cartea fratelui Longodor din Austria „Biserica adeväratä in comparatie cu bisericile false”

 44. cänd am inceput sä studiez cu sotul meu Cuväntul ,parcä m-am näscut a doua oarä din nou….aveam in cap o „biblie auzitä”si nu una cititä si studiatä personal.
  nu-mi venea sä cred cä multe din cele auzite si crezute de mine de prin bisericile penticostale,nu erau adevärate,nu erau scrise in Biblie…..slavä Domnului cä m-am vindecat de penticostalism si am devenit crestinä……SOLA SCRIPTURA……………

 45. Vad comentatori pe bloguri uluiti si aproape neincrezatori ca au fost pastori si frati care au turnat,ma refer la cei ce au fost majori , ca varsta cel putin , in perioada comunista.Erau predicatori care aveau portiuni din predica special pentru fratii „vanzatori” sau „turnatori”.Li se adresau direct.Apoi mai erau discutiile cu invatatorii in intalnirile de casa(sic).Atunci gaseam timp pentru asta desi era interzis de pastor si de autoritati.Invatatorii erau si ei anchetati de secu , batuti si amenintati, …aveau familii . Noi stiam .
  Unde duce politica strutului ? ….Nu ne cunoastem bine nici geografia si nici istoria .
  Multi dintre ei sunt inca pastori sau au lasat urmasi dupa chipul si asemanarea lor.Oricand situatia s-ar putea repeta.
  Recunoasterea si pocainta le-ar face bine oricum….

 46. mi-e aproape rusine sa comentez …vazand numele de deasupra…un salut la fratii nostri dragi (fara sa fac nume ) . Un singur exemplu : Mi se pare ca Iacov putea sa se intoarca acasa si fara sa treaca pe la Esau. Si cred ca il ajuta mult si geografia. Dar nu era corect. Noi vrem sa ducem cu forta pe multi in rai. Problema e ca nu o vor ei. Comunismul a fost zugravit asa de frumos de unii(care n-au fost schingiuiti si omorati de comunisti) incat ne trezim in Italia(realitate pe care o cunosc) cu frati care nu stiu cu ce se mananca dar sunt convinsi ca sunt comunisti… Adevarul inseamna sa spunem lucrurilor pe nume,sa le rezolvam si sa mergem inainte. adevarul biblic.cel de buzunar e altfel.

 47. dak tinerii si surorile nu sunt cum ar trebui sa fie,cred ca tocmai datorita faptului ca nu mai este Duh in bisericile noastre,si nu invers…

 48. Pentru că ne lipseşte prezenţa Duhului Sfânt, am recurs la legalism şi tradiţie. „Trebuie” să avem ceva. L-am ales pe I-Cabod (nu mai e slavă – 1 Sam. 4:21) cu instrumentul democraţiei. Preamărim o epocă apusă şi dăm vina pe tineret. Nu vremea cercetării este soluţiea, ci Duhul care ne-a cercetat.

 49. Este trist faptul ca in biserica de azi este pastor „Icabot” si vinovati sunt tinerii cu muzica lor si surorile care nu mai poarta batic.
  Tot ce dorim in bisericile noastre parca este doar traditia bisericii din perioada comunista crezand ca secretul puterii si spiritualitatii se afla in acele traditii.
  Domnul sa ne lumineze si sa-si aduca Slava in bisericile penticostale romanesti.

 50. Din cite stiu eu, ai dreptate cind spui ca expresia „marea uitarii” nu apare in Biblie si probabil nu ar trebui folosita ca atare – e un citat incorect din Mica 7:19.
  Insa nu ai dreptate in ce priveste uitarea: Biblia afirma in mai multe locuri ca Dumnezeu nu isi va mai aduce aminte de pacatele pe care le iarta – Isaia 43:25 sau Ieremia 31:34 „Şi nici unul nu va mai învăţa pe vecinul sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte-L pe Domnul!», pentru că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta fărădelegile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor.”. Versetul din Ieremia 31 este citat si in Noul Testament, in Evrei cap. 8 si 10.
  Scuze de off-topic.

 51. Cheia „marilor succese”este dobandita….chemand cat mai multi la la vot !. Multi chemati …. conteaza !!!! !.Reclama si banii investiti in ea, se transforma in…. mama comertului de piata …a religiei ! Si fiind pe deasupra si conservatori ,votam masiv si cu abnegatie ,pentru „conservare” ,pentru pastrarea…..naravului !.Ne complacem in zona calduta si comfortabila a fanteziei. Copii si nepotii nostrii ,citind cu ochii dilatati ,volum dupa volum, l-au indragit enorm de mult pe Harry Poter -Cel inzestrat cu puteri supranataurale, zburand prin vazduh ,impreuna cu prietenii lui, toti alesi „pe spranceana” ,victoriosi si plin de putere !. Apoi…..ridicati in picioare,privim ingrijorati ceasul din perete, multumim intr-o rugaciune comuna,celui ce ne ne-a dat intelepciune si pe cel ce ne conduce, strigand in cor,raspicat : AMIN !.Urmeaza strangeri solide de mana, imbratisari si zambete ,bucuria victoriei fratesti ,ce ne incojoara si ne turmenteaza placut spiritul !. Deavolul a fost invins la Golgota si nu ne mai tulbura. Afara sant hotii si talharii….
  -Honey, hai sa ne grabim acasa ,sa prindem la TV ,la romani, show-ul cu State si tiganii lui !!!”

 52. dragii mei, acestea sunt roadele invatatorilor si predicatorilor ambulanti! e cunoscut faptul ca ani de zile amvonul din bisericile penticostale a fost confiscat de frati „cu har” (adica cei ce tipa tare si nu spun nimic), de recitatori de versete (asta e cel mai bun caz) si de povestitori!

  va zic o experienta interesanta de-a mea: eram adolescent, acu vreo 10 ani in urma si tot auzeam ca DUmnezeu arunca pacatele in „marea uitarii”. m-am dus acasa si am cautat mult in Biblie, am intrebat pe tata (slujitor), am cautat concordante si am citit foarte mult (adunat, am citit toata Biblia). NU AM GASIT NICAIERI PROPOZITIA „Dumnezeu arunca pacatele noastre in marea uitarii”!!!!! Am gasit doar Mica 7:19 (vei arunca in fundul marii toate pacatele lor), insa nu e deloc vorba despre o UITARE a lui DUmnezeu… E o indobitocire a unora care au citit cateva versete din Biblie! Treaba cu „DUmnezeu uita totul” e o manipulare, parerea mea, ca sa se simta omul bine…

 53. Dragă Vasilică. Erorile teologice sunt cu duiumul în comentariile făcute la postările tale. Sunt şi eu speriat de lipsa de discernământ spiritual care există printre noi. Nici noi pastorii nu ne-am făcut datoria în educarea enoriaşilor noştri, dar se vede clar lipsa unei călăuziri din partea Duhului Sfânt, care ar trebuie să ne înveţe să deosebim binele de rău. Este evident că nu cunoaştem nici Scriptura nici puterea lui Dumnezeu.

 54. Din nefericire, erorile teologice sunt nenumărate în toate discuțiile purtate pe tema trecutului. Când aud argumentele (uneori chiar și pe cele pro-carte) îmi dau seama că unii și-au pierdut complet reperele în comunism, sau în tranziția care nu se mai încheie. Când judecata este atât de lipsită de substanță biblică, atunci nu este de mirare că rezultatele sunt „după ureche”. Votul în aceste situații este un exercițiu sinucigaș. Mai grav este când nici oamenii învățați, liderii care sunt cu Scriptura în mână nu reușesc să vadă de ce sunt necesare mărturisirea păcatelor și pocăința.

 55. Din păcate am început să credem că vocea poporului este vocea lui Dumnezeu. Când votăm că este OK să ne conducă în continuare un om care ne-a vândut unui sistem satanic, votăm că este OK să-i vindem pe fraţi.

 56. După douăzeci de ani victima nu mai arăta victimă, cum nici vânzătorii nu mai păreau oameni răi. Nevoia de dreptate era însă aceeaşi. Iosif avea nevoie de a ierta, fraţii lui de iertare. Procesul reconcilierii nu este o simplă aruncare sub preş a trecutului, ci un şir de circumstanţe create special pentru ca glasul aproape stins al conştiinţei vânzătorilor să ajungă un urlet. Momentul culminant se consumă printre lacrimi. Iosif plânge de bucurie că poate ierta, fraţii lui plâng lacrimile pocăinţei adevărate.
  După douăzeci de ani păcatul nu dispăruse. Fotografia se păstrase în arhive. Intactă. Trecutul ca entitate obiectivă nu dispare. El poate fi iertat prin pocăinţă şi nu anihilat prin uitare.

 57. Iuda Contemporanul ,invatand din istorie doctrinara, nu a renuntat la punga cu arginii,nu a dus-o inapoi celor ce i-au dat-o ,plin de remuscare. Si-a parasit locul greu mirositor al vanzarilor lui de noapte,dar nu trecasnd prin santuri, prin noroaie si pe sub garduri de sarma ghimpata, nu flamand si rupt ,ci cu un pasaport iscalit de „ai lui” si cu parafa „secerei si ciocanului ” pe coperta. S-a autodeclarat pastor al turmei lui Hristos ,cu buzunarele indesate de argintii vanzarilor lui. A trecut Atlanticul ajutat de „Pile -Cunostinte -Relatii” si odata ajuns in America ,s-a orientat bine, si-a investit argintii in Realestate. Acum incearca sa treaca si sa depaseasa chiar si criza economica, fara sa-i piarda .Se agatza ,se prinde si se catara pe zidul imaginar al Binecuvantarilor, facand eforturi de piosenie ,in rugaciuni cat mai publice si mai sonore .Si-a cumparat casa langa casa si masini lixoase, si-a trimis odraslele la studii inalte si a strans in jurul lui „un comitet ” de caini de paza, ce-si arata coltii ,daca te apropii prea mult de amvon ori discuti personal si indelungat cu casierul „bisericii” !. Iar „pocainta ” din ” cosa-nostra”, este prezentata in culori vii si atragatoare, de reclama si revista,pe monitoare largi ori pe ….internet !

 58. Chestiunea cu dizolvarea pacatelor in marea uitarii, prin trecerea timpului, este cu atat mai periculoasa cu cat se uita ca „ce seamana omul, aceea va si secera.”. In plus, aceasta uitare mi se pare a fi una deliberata; este de fapt o reprimare, o ascundere sub covor a trecutului. Iata ca dupa zeci de ani Dumnezeu tot a vrut ca fratii lui Iosif sa-si recunoasca greseala, sa se pocaiasca si astfel sa-si restaureze relatia cu fratele lor. Nici unul dintre ei n-a spus, si nici Iosif – „Vezi, a trecut atat timp ca de fapt am si uitat ce s-a intamplat. Hai sa nu ne mai amintim de acel episod, sa uitam de el!”. Daca pacatele ar trai doar la nivelul constiintei, ca niste inregistrari pe suporturi de memorie … ce simplu ar fi! Poate nici nu ar mai fi fost necesara jertfa lui Cristos …

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s