De ce Iosif Ţon nu e cesaţionist

De ce nu sunt cesaționist

Cesaționismul este teoria că darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, adică profeția, darul minunilor, darul vindecării și cel al limbilor, au încetat de la data când s-a terminat scrierea Noului Testament. Cuvântul ”cesaționism” vine din limba engleză, unde to cessate înseamnă ”a înceta”.

Ideea de bază a acestei teorii este că la data terminării scrierii Apocalipsei Duhul Sfânt a intrat în tăcere, adică, de atunci încoace El n u mai vorbește nimănui.

Ideea cesaționiștilor este că atunci când Duhul Sfânt vorbește cuiva, El dă revelație și, spune teoria, procesul de revelație s-a încheiat odată cu scrierea ultimei cărți din Noul Testament. Greșeala lor fundamentală este că ei nu fac distincție între revelație și călăuzire. Duhul Sfânt nu vorbește numai ca să dea revelație, ci vorbește credinciosului ca să-i dea călăuzire. Acțiunea de călăuzire a Duhului Sfânt este atât de importantă încât ea face parte din definiția fiilor lui Dumnezeu: ”Căci toți cei e sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:14).

Cesaționiștii spun că în relația noastră cu Dumnezeu, nu trebuie să ne așteptăm ca El să ne vorbească direct, prin voce audibilă, sau în duhul nostru, sau în mintea noastră. Noi avem acum Scriptura, și Dumnezeu nu ne vorbește decât prin Cuvântul Său scris în Scriptură. Duhul Sfânt doar ne iluminează mintea ca să înțelegem Scripturile.

Ca să înțelegem rădăcinile istorice și filosofice ale cesaționismului, trebuie să mergem înapoi în timp și să urmărim ce s-a întâmplat în Europa în ultimii 250 de ani.

Pe la anul 1750, în Franța a apărut mișcarea filosofică numită iluminism. Practic, aceasta însemna ateism. Ideea fundamentală era anti-religioasă:  se afirma că religia este superstiție și că știința a iluminat mințile oamenilor ca să nu mai creadă în supranatural, în Biblie, în minuni.

O serie de filosofi creștini, influeințați de iluminism, în sensul că au acceptat că minuni nu se întâmpă, dar care n-au putut abandona credința în Dumnezeu, au formulat următoarea credință:

Dumnezeu a conceput universul, l-a creat, i-a fixat legi după care să funcționeze, i-a imprimat energia necesară și l-a pornit, dar de atunci nu mai intervine în sistem, prin urmare, minuni nu se mai întâmplă și profeție nu există, deoarece Dumnezeu nu mai intervine să spună cuiva ce se va întâmpla în viitor. Acest sistem de gândire se numește deism.

Pe la anul 1830, un grup de teologi germani, care simpatizau cu iluminismul și cu deismul, dar care voiau să rămână profesori de teologie, și-au zis: Noi nu mai putem crede în minunile din Biblie și nu mai putem creede că au existat profeții. Atunci, cum să explicăm faptul că în Biblie sunt relatate minuni și profeții? Ca să răspundă la această întrebare, adică să spună că minunile și profețiile sunt o invenție umană, ei au născocit următoarea strategie: Schimbăm data scrierii cărților din Biblie în care există minuni și profeții. Astfel, spunem că cele cinci cărți din Pentateuh n-au fost scrise de Moise pe la anul 1400, ci multe secole mai târziu. Evreii, au zis ei, nu știau să scrie și și-au transmis istoria verbal, și astfel, prin transmitere orală timp de sute de ani, s-au creat legendele despre eliberarea din Egipt, despre trecerea Mării Roșii, despre minunile de la Sinai, etc.

Trebuie să subliniem răspicat că ei nu au decoperit date istorice pentru teoria lor, ci aveau doar programul diabolic ”să dovedească” că minunile din Pentateuh nu au avut loc.

O altă carte în care se relatează multe minuni și, mai ales, multe profeții, este cartea care poartă numele ”Daniel”. Daniel a trăit în Babilon aproximativ de la anul 620 până prin anul 530 inainte de Cristos. Daniel a trait mai multe minuni, dar ceea ce este mai miraculos este faptul că Daniel a avut vedenii despre imperii care vor veni în viitor: imperiul persan, imperiul grecesc, imperiul roman.  Teologii germani au venit cu următoarea ”explicație” a fenomenului acestor profeții: Cartea ”Daniel” a fost scrisă de un anonim pe la anul 150 î.Cr., după evenimentele descrise în carte și a fost doar atribuită lui Daniel din Bablion.

În Noul Testament, cele patru Evanghelii sunt cărțile cele mai pline de minuni. Iată cum le ”explică” acești teologi: Ele n-au fost scrise de apostoli și de martori oculari ai evenimentelor, ci au fost scrise pe la anii 80, 90, sau chiar 100. Până atunci, evenimentele au fost transmise oral și astfel au fost inventate minunile lui Isus și învierea Lui. Ca să aibă credibilitate, autorii anonimi au atribuit aceste cărți unor oameni din prima generație de creștini: lui Matei, Marcu, Luca și Ioan.

Acești teologi se numesc liberali și ei au creat teologia liberală.

Trebuie să subliniem încă odată, foarte răspicat: Teologii liberali n-au găsit documente istorice pe baza cărora să-și formeze teoriile. Ei au inventat teoriile lor ca să poată spune că minunile și profețiile n-au avut loc. Fiindcă teologii aceștia aveau mare prestigiu, ei decretau că ”știința a dovedit”, dar n-au adus absolut nici o dovadă în sprijinul teoriilor lor. Dar o mare parte dintre creștinii din apus i-au crezut șli au încetat să mai creadă în Biblie. Așa s-au golit bisericile din Europa apuseană.

Să reținem datul fundamental: Teologii liberali susțineau că minunile și profețiile scrise în Biblie nu au avut loc, deoarece, conform iluminismului și deismului, minuni și profeții nu se întâmplă.

Teologii și credincioșii care au refuzat să accepte ideile liberale au fost denumiți fundamentaliști și au fost luați în derâdere ca inculți și înapoiați. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, însă, credincioșii biblici și-au făcut Seminariile și Universitățile lor, la același nivel academic ca cele liberale. Cercetătorii și profesorii din aceste școli, care și-au zis evanghelice (pentru a se distinge de fundamentaliști), au dovedit cu date istorice și logice că Biblia este adevărată, adică au dovedit că autorii cărților sunt cei cărora le sunt atribuite și că ele conțin adevăruri istorice. Cu alte cuvinte, ei au adus dovezi clare că minunile și profețiile din Biblie au avut loc așa cum scrie Scriptura.

Teologii evanghelici, ca și cei fundamentaliști, sunt și ei oameni, și sunt și ei supuși influiențelor vremii lor. Unii dintre ei și-au lăsat mintea cucerită și dominată de gândirea modernistă. Să ne amintim că ideea fundamentală a gândirii moderniste este că minuni și profeții nu se întâmplă. Unii teologi fundamentaliști, și unii  evanghelici au lăsat să le pătrundă  în gândire această idee modernistă. Dar ei au făcut în gândirea lor un compromis: ei au afirmat și afirmă că în vremurile biblice au avut loc minuni și profeții, dar că de la vremurile biblice încoace minuni și profeții nu mai au loc. Compromisul acesta se numește cesaționism.

Cesaționiștii afirmă că în vremurile biblice au avut loc minuni și profeții, dar de atunci încoace ele nu se mai întâmplă, deoarece Dumnezeu a decis ca darurile miraculoase să înceteze!

Trebuie să subliniem hotărât că nu există nici un fel de dovezi care să sprijine această teorie. Ea a fost inventată de mințile moderniste, fundamentaliste și evanghelice, care nu pot crede că în vremurile noastre se mai întâmplă minuni și  profeții.

Eu consider că această teorie trebuie numită deism biblic.

Deismul filosofic spune că Dumnezeu a creat universul, i-au fixat legi, i-au dat energia inițială și l-a pornit, dar că apoi nu mai intervine.

Deismul biblic spune că Dumnezeu a inspirat scrierea Bibliei, în care ne-a dat legile după care să trăim, apoi ne-a pus la dispoziție și energia necesară pentru trăire creștină, dar apoi nu mai vorbește și nu mai intervine, adică nu mai face minuni și nu mai dă profeții.

Teologii fundamentaliști, și cei evanghelici care propagă cesaționismul au golit viața creștină actuală de prezența și de activitatea lui Dumnezeu.

Făcând acest compromis cu gândirea modernistă, ei fac să fie foarte ușor saltul la totala negare a lui Dumnezeu.

Ei golesc bisericile de prezența vie a lui Dumnezeu. De aici până la moarte este un singur pas.

Trebuie să vedem că în creștinism a avut loc o reacție foarte puternică împotriva cesaționismului.

Pentecostalii (1901), apoi carismaticii (1960) au fost cei care au abandonat cesaționismul. Apoi trebuie să vedem cum creștinismul a pătruns în America Latină, în Africa și în Asia, unde ideile moderniste nu afectaseră gândirea oamenilor.

Acolo, creștinismul este totalmente ne-cesaționist, adică este carismatic. Există 600 de milioane de creștini carismatici în lume și începe să se formeze un consens că viitorul creștinimsului va fi determinat de bisericile dinamice din lumea din afara Europei și a Americii de Nord (Statele Unite și Canada). Viitorul creștinismului stă în mișcările necesaționiste, în care Duhul Sfânt este eliberat să dea profeții, să facă minuni și vindecări și să dea credincioșilor darul vorbirii în limbi.

Cesaționismul limitează Duhul Sfânt și nu-L lasă să se exprime cu putere. De aceea bisericile cesaționiste sunt fără viață. Credincioșii din România sunt confruntați și ei cu această alegere: să formeze în continuare biserici fără viață și să stea în biserici fără viață, sau să audă strigătul exuberant al cântării: ”Lăsați Duhul Sfânt să lucreze! Să ne elibereze…!”

Iosif Ţon

28 de gânduri despre „De ce Iosif Ţon nu e cesaţionist

 1. Cuvântul ”cesaționism” vine din limba engleză, unde to cessate înseamnă ”a înceta” – EROARE: in limba engleza nu exista cuvantul (asadar nici verbul) CESSATE. Pt. sensul „a inceta”, engleza foloseste, intre altele vb. „cease”, descendent, intr-adevar al latinescului „cessō, cessāre”, cu imperativul prezent activ „cessāte”.

 2. Tocmai aici este „cheia” nu este nici o legatura intre dispensationalism si libertinaj, dar fratele Ton a scris ca dispensationalistii incurajeaza pacatul si libertinajul (vezi introducerea la cartea Evanghelia dupa Isus publicata la ECC). Desi dispensationalismul nu are nici o legatura cu asta.
  Dupa cum a spus despre dispensationalisti (si aici includem penticolstalii, crestinii dupa evanghelie si o parte dintre baptisti) ca incurajeaza libertinajul, la fel afirma acum fara nici o logica si fara nici un suport ca cei care sunt crestini cesationisti sunt fara viata, sau ca bisericile cesationiste sunt moarte si lipsite de viata.
  Trist, foarte trist dar asta este….
  Si ca sa concluzionam, ma consider un crestin dispensationalist si cesationist daca vreti si stiu ca sunt viu, pentru ca am primit mantuirea in dar prin credinta, stiu ca Duhul Sfant a venit in mine si m-a pecetluit si de atunci a inceput in mine cea mai mare minune, transformarea dintr-un om pierdut intr-un om care sa fie conform cu Cristos… pentru ca dragii mei inainte de a ne da daruri (care sunt spre zidirea si nu spre distrugerea bisericii) Duhul Sfant are rolul de a ni-l revela pe Cristos, si de a ne transforma dupa chipul Celui ce a murit si a inviat. Iar asta se produce prin cuvant, atunci cand stau si meditez la cuvantul Domnului Duhul Sfant produce minunea in noi si incet, incet ne transforma. Eu nu trebuie sa astept profetia unui frate, sau sa merg la nu stiu ce conferinta pentru a creste, ci cresterea in viata crestina trebuie sa fie continua.
  Pentru ca avem Cuvantul lui Dumnezeu care ne descopera tot in ce priveste viata si evlavia, care ne arata atat cum putem fi mantuiti si cum putem sa fim sfintiti eu cred ca nu mai sunt proorocii astazi….Dar fie ca Dumnezeu sa ne dea intelepciune in tot ceea ce facem.

 3. Intrebare : care este logica dintre ” dispensationalism si libertinaj? „. Eu nu vad legatura.

 4. O nuuuuuu!

  As putea aduce ca si contra argument ca miscarea “cesationista” isi are originea in conceptia augustiniana-dispensationalista, care oricum este mai veche decat miscarea carismatica, dar am invatat in urma cu cativa ani, cand ati fost la Iasi ca nu neaparat tot ce este mai vechi este si mai bun.
  Raman dezamagit de dumnevoastra ca numiti pe cei care sunt cesationisti fara viata, sau “deisti” oare nu faceti exact aceeasi greseala pe care ati facut-o in prefata cartii “Evanghelia dupa Isus” in care ati spus ca dispensationalistii incurajeaza pacatul si ati pus semnul de egalitate intre dispensationalism si libertinaj? Oare nu stiati atunci ca dispensationalismul nu incurajeaza pacatul ci doar afirma ca in diferite perioade ale istoriei(numite dispensatii), Dumnezeu a lucrat in moduri diferite?
  Desigur puteti adera la orice miscare doriti, dar de ce cautati sa aruncati cu nori in celelalte miscari? Spuneti ca cesationistii nu cred in calauzirea Duhul Sfant. Total fals, Duhul Sfant este prezent in viata mea, El ma calauzeste si ma indeamna. El este cel care imi lumineaza mintea sa inteleg Scriptura si tot El imi aduce aminte Cuvintele Domnului Isus. Care este rolul Duhului Sfant? Oare nu acela de a il descoperi pe Isus Cristos? Noi trebuie sa citim Cuvantul insipirat al lui Dumnezeu, si doar asa pute creste in asemnarea cu Dumnezeu. Dar acesta crestere este minunea lui Dumnezeu in viata noastra, prin Duhul Sfant? Oare este nevoie de vreo minune mai mare ca aceasta? Oare ce dovada mai buna vreti ca cesationistii cred in minuni decat nasterea din nou? Nu este nasterea din nou o minune?
  Si va intreb un lucru nu spune Domnul Isus ca Duhul Sfant are rolul de a ne aduce aminte? Dar daca eu pun in mintea mea proorociile oamenilor si nu Cuvantul lui Dumnezeu(Biblia) atunci ce imi va aduce aminte Duhul Sfant? Scriptura este revelatia lui Dumnezeu, ea este completa si incheiata de asta eu cred ca nu mai avem nevoie de proorocii. Cat despre vindecari, da cred ca Dumnezeu face minuni si astazi, El vindeca de pacat si exista cazuri cand El vindeca si de boli trupesti dar nu cred ca mai exista un dar al vindecarilor, asa cum a fost manifestat in perioada apostolilor.

  Inchei cu ceva ce am retinut din predica dumnevoastra din Iasi, de la biserica penticostala. Spuneati asa: “sunt unii care spun Domnul mi-a vorbit, Duhul Sfant mi-a vorbit… NU-I CREDETI…. Dumnezeu nu vorbeste asa, El ne vorbeste prin Sfanta Scriptura”

  Astept raspuns pe dragosc02@yahoo.com

 5. @Remus
  Fr.Remus,cu regret,trebuie sa-ti spun ” CA ESTI PE LINGA” referitor la explicatiile ce le dai „si le sustii” privind momentul primirii Duhului Sfint de catre un pacatos intors la Domnul.
  Avind in vedere ca Dumnezeu -in planul lui de salvarea omului cazut in pacat – a procedat prin doua EVENIMENTE PRIMORDIALE DE NATURA DIVINA si anume;
  1- Primul eveniment consta in – DARUIREA PE SINGURUL SAU FIU- Dumnezeu ISUS CRISTOS- ca jertfa pentru pacatele intregii omeniri,
  2- INOBILAREA – cu Dumnezeu DUHUL SFINT – a ORICARUI pacatos care
  – CREDE IN Domnul ISUS
  -Marturiseste pacatele si se lasa de ele
  -Cere si STARUIESTE pentru primirea Duhului Sfint, SINGURA SI UNICA PUTERE prin CARE fiecare credincios VA AVEA PARTE DE INTIA INVIERE si se va INALTA LA CER.,
  noi nu ne putem JUCA cu tot felul de interpretari -dupa cum ne place- asupra acestor evenimente.
  Avind la indemana BIBLIA-care este BAZA UNICA SI SFINTA in functie de care Dumnezeu JUDECA SI VA JUDECA
  pe fiecare suflet in parte, NOI TOTI trebuie sa INTERPRETAM fiecare eveniment prin FILTRUL BIBLIC.

  In concluzie, te rog sa fii mai explicit,asupra afirmatiilor facute de tine..citez;
  „Orice om care s-a pocait si a fost nascut din nou are pe Duhul Sfint care locuieste in acel om.Botezul cu Duhul Sfint este o alta lucrare. Crestinul nu primeste Duhul Sfint cind este botezat cu Duhul Sfint. Botezul este o umplere cu putere,cu duh sfint dela Duhul Sfint”.
  Pentru -detalierea afirmatiilor tale date mai sus-te rog sa le concretizezi in urmatoarele episoade;
  a)- La Cincizecime ,ce a fost;
  1- Nastere din nou= primire de Duh Sfint ???
  2- Botez cu Duh Sfint=umplere cu..duh sfint dela Duhul Sfint…???
  b)- La Convertirea lui Corneliu ce a fost;
  1-Nastere din nou =primire de Duh Sfint ??
  2-Botez cu Duh Sfint= umplere cu..duh sfint dela Duhul Sfint.??
  c)- Punerea miinilor de catre Pavel,asupra ucenicilor lui Ioan.. aceleasi intrebari..??
  d)- Situtia din Samariia..??

  Te rog NU TE SUPARA ci dezvolta aceste situatii potrivit CONCEPTIEI tale asupra PRIMIRII SI BOTEZULUI CU DUHUL SFINT.

 6. Elena ,

  acest fenomen se intimpla mai mult in trecut , bineinteles ca el exista si-n ziua de azi . Multi frati penticostali si-au reconsiderat pozitia fata de acest subiect . Sursa acestei rataciri a unor frati penticostali , este aceea ca , exista lipsa de maturitate spirituala si o cunoastere inexacta a Cuvintului pe aceasta latura . Si eu m-am confruntat cu aceasta problema cind eram ” mielusel ” . Orice om care s-a pocait si a fost nascut din nou are pe Duhul Sfint care locuieste in acel om . Botezul cu Duhul Sfint este o alta lucrare . Crestinul nu primeste Duhul Sfint cind este botezat cu Duhul Sfint . Botezul este o umplere cu putere , cu duh sfint de la Duhul Sfint .
  Insa cit priveste pe fratii pastori baptisti , ei sint oameni cu maturitate .

 7. Remus, fii sincer si recunoaste ca si fratii penticostali fac la fel cu baptistii ( un exemplu este acuza ca nu au Duhul Sfant ). Multumesc pentru ce mi-ai scris !

 8. Fr. Marcel Moisa ,

  multumesc de apreciere . Tot asa zic si eu ca dvs. despre cele intimplate , mai ales cu fr. Cristian Ionescu .

 9. Elena ,

  dar in opinia ta este ” demn ” ca fratii pastori baptisti sa atace si sa denigreze fratii penticostali si carismatici direct de la amvoanele Bisericilor in fata a mii de oameni ?
  Mi-am cerut iertare de la fratele Adi si imi cer iertare si de la tine pentru aceasta iesire . Postul a fost sters de pe blogul lui asa ca , acum subiectul este incheiat .

 10. @Remus
  Am urmarit ce ati scris pe aceasta tema si cred ca ati scris bine ,fara exagerari sau intepaturi .
  Fr.Cristian Ionescu ,a explicat bine cum stau de fapt lucrurile ,doar ca la ultima fraza ,a dat cu piciorul in … sustar .

 11. Remus, este absolut nedemn sa ataci un om pe alte bloguri, ca o para ! Este un atac pe de la spate ! Foarte urat ! Rusine !
  Rusine ,Drago, pentru limbajul de mahala !

 12. serios? in opinia ta tinerii aia se pot duce sa bea si sa manince cit or vrea, ca scapare nu mai au..dude , incep sa fiu de acord cu catolicii , care nu lasau pe oamenii de rind sa interpreteze biblia, au stiut ei ce au stiut…

 13. Toate bune, sintem penticostali. Dar am impresia ca sintem numai in teorie, ca in practica multi inca nu am trecut de nivelul de baptisti, vorbim mult ca avem daruri, numai ca ele sint c-am invizibile in mijlocul nostru. Si colac peste pupaza, vine un pastor suparat , rupe biserica, pleaca cu o mina de tineri cu o toba , trei chitari si boxe gigante, si gata , se autonumeste carismatic, si spune : noi avem rock, lauda si inchinare, si avem si daruri! Numa ( cum spunea Caragiale cred) ca ele lipsesc cu desavirsire…

 14. @fr.Ionescu,
  Exista un proverb romanesc;” CUM E TURCUL ASA-I PISTOLUL”.
  Nu ne putem astepta la ALTA INVATATURA si COMPORTARE din partea „impastorului” de Hateg,ce a invatat „la picioarele INTIIULUI STATATOR” al Bisericii baptiste Oradea – CEL care e emis EREZIA privind „CREDINTA BAPTISTA” de care SA LEPADAT fr.I.Ton- CA FIIND SINGURA CREDINTA MANTUITOARE.(vezi comunicatul lui PN fata de aatasarea lui I.T. la STRAJERI.)
  Pacatul comis de tinerii(inclusiv „impastorul” Hategan) este HULA IMPOTRIVA DUHULUI SFINT CARE N-ARE IERTARE (Mc.3;29)

 15. REMUS Cred ca tie nu iti prea place sa te uiti in oglinda. Daca ti-ar place sa te uiti, te-ai vedea mai bine. Majoritatea comentarilor care le faci iti place sa intepi. Chiar iti place cearta? Ura intre frati? Nu ai gresit niciodata? Nu ai facut niciodata un lucru si sa nu iti dai seama ca e gresit ceea ce ai facut? Vad ca sti sa areti foarte bine in dreptul altuia. Oare cei din jurul tau ce spun despre tine? Următorul lucru care trebuie sa il faci este sa scrii niste scrisori si să le trimiti si la biserici pentru ce a facut păstorul (cutărică)

 16. Frate cristianionescu ,

  esti bun sa ma lamuresti putin asa mai pe-ndelete referitor la cuvintele dumitale despre mine ?

  „”Cit priveste fratele Remus , sa continue sa roada la talpa ca , e plin de youtuburi .””

  Ce ai dorit dumneata sa spui prin aceste cuvinte ?

 17. Elena ,

  Ambasadorul si-a cerut iertare insa , fara sa stearga acel post ” necuviincios ” de pe blog .
  In conditiile astea cererea de iertare este egala cu zero . Mai ales ca eu cunosc ideile cesationiste fanatice ale pastorului . Si ca sa nu zici ca vorbesc prostii iata citeva cuvinte ale fratelui pastor preluate de pe blogul lui :

  1
  „” Un alt lup care s-a camuflat foarte bine este miscarea carismatico-penticostala , care injecteaza in randul credinciosilor invataturi false , cum ar fi :
  prezenta proorocilor , vorbirea in limbi , starile de extaz ca urmare a pogorarii Duhului Sfint , primirea de noi revelatii , etc. „”

  2
  „”Cuvintul lui Dumnezeu spune limpede credinciosilor ca cei care predica o alta Evanghelie sint blestemati (Gal1:6,9) si ca cei care au comuniune cu invatatorii falsi , iau parte la lucrarile lor rele (2 Io. 10,11) . Inselaciunea DIABOLICA prin vorbire in limbi falsa, prin minuni si alte lucruri asemanatoare ajuta la reunirea a ceea ce spune Cuvintul lui Dumnezeu ca , trebuie sa fie considerat despartit .””

  Auzi , ce zice un pastor de Biserica „” invataturi false , alta Evanghelie ” !!!!!

  Pai frate pastor chiar dumneata te gasesti in aceste cuvinte prin faptul ca iti induci in eroare turma cum ca, Dumnezeu nu mai lucreaza astazi decit numai asa cum ai inteles dumneata si nu si altfel .

  Cred ca mai degraba sint false afirmatiile tuturor fratilor baptisti care neaga existenta tuturor darurilor Duhului Sfint ca fiind valabile in Biserica din zilele noastre .
  Tare ma tem de unii frati baptisti care vorbesc lucruri demonice despre frati penticostali si carismatici ca , vor avea probleme in ce priveste mantuirea . Nici eu care sint penticostal nu agreez exagerarile carimatice , motiv pentru care cred ca situatia carismaticilor trebuie abordata separat si nu general .
  Deci , parerea mea este ca trebuie sa fim foarte atenti ce si cum vorbim in ce priveste invataturile Bibliei .

 18. Frate Petrică,
  iată unul dintre răspunsurile pastorului din Hațeg cu privire la această postare:

  ”nu am spus că este o glumă proastă, ci nepotrivită. Pe ce subiect se amuză tinerii? Ați fost cu ei în microbuz? De unde știți că se amuză pe seama lucrurilor lui Dumnezeu?
  Eu am folosit acest youtube cu referire la vorbirea în limbi, nu ei!
  Încă o dată, îmi cer iertare pentru nepotrivita glumă.”

  Că tinerii au înscenat ce au înscenat și de ce este irelevant!
  Mi se pare însă relevant că păstorul baptist a folosit această scenă exact la călcătura pe bătătură: titlul postării sale este ”ȘI BAPTIȘTII VORBESC ÎN LIMBI”, iar comentariul său, deși însoțit de scuzele de rigoare, nu lasă nici o îndoială cu privire la ceea ce v-a ofensat inițial: batjocorirea crudă a manifestării unui dar spiritual în bisericile penticostale.
  Pe de altă parte, fratele păstor nu se dezice prostia glumei (probabil că nu crede că a fost proastă), ci doar nepotrivită: adică a ajuns la cine nu trebuie!
  Adică, este ca și cum ai folosi cuvântul cioară, șchiop, chior sau țăran, în prezența unor oameni pe care chiar așa îi cheamă. Nu că ai făcut o glumă proastă, da nu trebuia de față cu ei. Așa că, nu vă grăbiți cu scuzele de rigoare… 🙂
  Cât privește fratele Remus, să continuie să roadă la talpă, că e plin de youtuburi.

 19. in 25 si 26 noiembrie, Ambasadorul si-a cerut iertare de la Remus pe blog. In 29 noiembrie , Remus il ataca pe Ambasador pe acest blog . Oare, Remus ,stie ce este iertarea si pocainta ? Sau sunt mai importante darurile ?

 20. Frate Remus
  Greşeala mea este că am rostit cuvinte aspre faţă de cineva care nu era vinovat de bătaia aceea de joc la adresa noastră. Mi-am cerut scuze aşa cum se cuvine în aceste cazuri. Cred că pastorul Condrea este vinovat de postarea acestui material, pentru care şi-a cerut scuzele de rigoare.
  Trebuie să învăţăm să ne documentaăm şi să nu ne grăbim la concluzii. Nu cred că aţi vrut să dezimformaţi. Probabil că aş fi reacţionat la fel dacă aş fi dat eu primul peste postarea cu pricina. În contextul acestei lupte de idei postarea se potrivea exact temei.

 21. Fr. Lascau ,

  imi pare rau ca trebuie sa intervin . In ce fel am ” dezinformat ” eu prin comentariul de mai sus pe care l-am postat vizavi de atitudinea pastorului Condrea de la Hateg ? Va rog sa nu va grabiti in a face afirmatii nefondate .
  Prin faptul ca acest om a postat pe blogul lui acea ” gluma nepotrivita ” asa cum o recunoaste el dupa observatiile pe care le-a primit , postind in mod intentionat si cu buna stiinta asupra continutului videoclipului , consider fara niciun fel de rezerva ca dinsul se asociaza cu acel comportament al acelor tineri care asa cum ati spus si dvs. ” ridiculizeaza ” vorbirea in alte limbi .
  Este interesanta schimbarea dvs . brusca vizavi de acel post .
  Doriti sa va dau posturi de pe blogul lui sa vedeti ce atitudine nu tocmai crestineasca are fratele Condrea fata de fratii lui Penticostali , care in opinia dinsului nu este nici mai mult nici mai putin decit ca : miscarea penticostala si cea carismatica sint niste adunari eretice si periculoase ?
  Daca se intimpla sa gresesc nu inseamna ca am si obiceiul sa umblu cu dezinformari si minciuni .

 22. Pace frate Condrea
  Îmi cer iertare pentru reacţia mea la ‘dezimformarea’ primită. În conjunctura actuală, în fierbinţeala războului baptisto-charismatic, se produc şi victime colaterale. Probabil că au conlucrat şi subiectul postării Dvs. cu încadrarea ei în timpul acestor dezbateri, alături de pripeala mea. Cu toate că am mai învăţat să aştept şi să nu reacţionez imediat, aici am căzut în capcana unei ştiri incorecte şi incomplete.
  Dacă vom învăţa cu toţii din această treabă nu prea frumoasă, ar fi tare bine.
  Vă mulţumesc pentru iertarea dumneavoastră.

 23. Pacea Domnului frate Lascău,

  sunt pastorul Adrian Condrea din Hațeg și am observat că comentatorul Remus v-a invitat să urmăriți clipul postat de mine pe blog. Mi-am exprimat regretul că acest clip a ofensat pe unii și chiar prieteni apropiați. Cu toate că avem poziții teologice diferite în unele subiecte sper să mai avem abilitatea să și zâmbim … chiar și printre suspine 🙂

  Mult har vă doresc în slujire!

  PS: tânărul din clip care vorbește în limbi nu sunt eu. Impresia mea este că acei tineri din microbuz nici nu se gândeau la penticostali în acele momente. Încercau să mai omoare timpul până la destinație.

 24. Când Biblia şi nici logica nu-i mai ajută pe cesaţionişti în susţinerea argumentelor lor, apelează la bătaia de joc şi ridiculizarea „adversarului”. Talentul pastorului din Haţeg nu poate fi pus la îndoială. Cred că enoriaşii săi sunt distraţi de minune de darul său actorices.
  Urmărindu-i produţia în care ridiculiza darul vorbirii în limbi, mi-am adus aminte de un text din Arghezi. Un preot a venit acasă la poet cu busuiocul să-i sfinţească locuinţa. După ce şi-a terminat slujba, pe drum spre poarta de la stradă, l-a întrebat pe Arghezi: „Maestre, ce ziceţi? Există Dumnezeu sau nu?” Răspunsul lui Arghezi s-ar portivi de minune acestui „impastor”. Poetul l-a privit lung pe preot şi l-a întrebat: „Părinte, de ce nu te-ai făcut dumneata căcănar?”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s