Contra curentului

Am bucuria să vă prezint cartea Contra curentului, venită recent de la tipar. Public aici introducerea acestei noi cărți. Cartea o puteți achiziționa folosind butonul de Paypal de mai jos.

Introducere

Ce este oare viața creștină, dacă nu o umblare contra curentului evenimentelor, a trendurilor sociale, a concepțiilor semenilor noștri despre lume și viață? Tradiții, obiceiuri, doctrine ideologice, învățături false, modul de a gândi inoculat de mass-media de azi, toate la un loc, formează acel „chip al veacului”, împotriva căruia trebuie să ne „prefacem” mintea, să ne modificăm modul de a raționa, înotând mereu contra curentului lui.

„Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” – spunea apostolul Pavel (2 Corinteni 10:5).

Privită din acest unghi, viața și activitatea Domnului nostru Isus Christos este o permanentă confruntare cu opoziția, cu modul de a gândi și a acționa a compatrioților Lui. În sinagoga evreilor, dă peste inimi de piatră, peste legalism, necredință, dogmatism îngust, ură pentru  tot ce era diferit. Preferau să-l aibă între ei pe omul cu mâna uscată, decât să li se tulbure lor concepția despre ziua de odihnă. În ochii lor, regulile erau mult mai importante decât oamenii.

Nu trebuie să ne așteptăm la altfel de tratament din partea contemporanilor noștri, oriunde ne vom situa pe scara socială. Gândirea noastră, comportamentul, ati-tudinea de creștini autentici, vor fi mereu întâmpinate cu ostilitate de lumea din jur. Uneori nu vom fi tratați mai bine nici în „sinagogile”  noastre.

Cu toții ne dorim să fim acceptați, recunoscuți și apreciați, la locul de muncă, la școală, în societate și în biserică. Ne paște, din acest punct de vedere una din cele mai puternice ispite – să alunecăm la vale împreună cu ceilalți. În schimbul acceptării ne lăsăm duși de curentele de gândire, de modul de a vedea lumea a celor din jurul nostru. Tragedia e cu atât mai mare cu cât știm bine destinația acestei alunecări în  mijlocul unor oameni inconștienți de ea..

Am cules aceste eseuri în volumul de față, ele având în comun această luptă permanentă a noastră împotriva curentului veacului în care trăim. Ele nu abordează nici pe departe mulțimea domeniilor în care este provocată credința și etica noastră creștină. De la relațiile de familie, la cele din biserică, de la implicarea cetățeanului la exercițiul politic, la evaluarea informației pe care ne-o prezintă media de azi, avem mereu de ales grâul de neghina mereu prezentă, avem de mers contra curenților vremii. Vâltoarea lor este, pe zi ce trece, tot mai mare.

Când mergi împotriva curentului, înaintarea e anevoioasă, cere efort, dârzenie și consacrare. Dar nu este altă cale decât cea îngustă și contra curentului.

Contra curentului

$10.00