Autentic – sau fals? (1)

Scriu aceste rânduri pentru că în zilele acestea când Mişcarea Străjerilor din România este discutată şi disecată public pe blogurile evanghelice. Mişcarea aceasta de reînoire spirituală şi de apropiere de Dumnezeu este contestată ce cesaţionismul evanghelic român, nu cu argumentele Scripturii şi nici ale istoriei, ci cu practicile şi manifestările emoţionale pe care aceştia le-au văzut la alte mişcări cu care bănuiesc ei că Străjerii ar fi asociaţi. Biserica pastorului Chris din Africa de sud este exemplul cel mai des folosit pentru discreditarea Străjerilor români. Cred că fraţii din conducerea acestei mişcări au vizitat şi probabil au împrumutat elemente văzute la această biserică din Africa. Probabil şi „Şcoala de vindecare” este un împrumut de la această biserică. Nu mă deranjează cu nimic, aşa cum nu m-a deranjat că la Oradea funcţiona o „Şcoală a prorocilor” pe care o conduceau fraţii baptişti.
Cred că toate darurile Duhului Sfând pe care Domnul le dă Bisericii Sale, trebuie folosite cu pricepere şi înţelepciune, şi este loc pentru perfecţionare, sau de ‘şcoală’. Darul primit trebuie înflăcărat şi cultivat. În ceea ce priveşte slujirea Bisericii prin vindecarea celor bolnavi, trebuie să recunoaştem câteva lucruri foarte importante. În primul rând nevoia aceasta în poporul lui Dumnezeu este uriaşă. De la suferinţele fizice la cele emoţionale, psihice şi spirituale, putem spune că fiecare dintre noi suntem un suferind într-un fel sau altul şi avem nevoie de ajutor. În al doilea rând, bisericile noastre nu au nici experienţa necesară şi nici oamenii disponibilişi calificaţi să stea la dispoziţia lui Dumnezeu pentru alinarea acestor dureri. Este nevoie de oameni care să cunoască un adevăr simplu: creditul pentru vindecări aparţine lui Dumnezeu, la fel ca şi vina pentru lipsa vindecării. Dumnezeu este Acela care stabileşte dacă da sau nu, pe cine, cum şi când îl vindecă. Din nefericire mulţi dintre noi, slujitorii Domnului, ne temem „să nu ne facem de râs” rugându-ne pentru bolnavi (dar dacă nu se vindecă?), ori suntem gata să ne asumăm creditul unor minuni atunci când ele au loc. Cei mai mulţi privesc cu mare suspiciune pe acei aventurieri care se roagă pentru bolnavi, şi care „fac spectacol” din vindecări.
Materialul de faţă se vrea o atenţionare a penticostalilor şi charsmaticilor de nişte pericole care ne pasc mereu în lucrarea în care ne-a chemat Dumnezeu. Ele sunt concluziile multor observatori ai acestor mişcări spirituale de azi, şi am face bine să veghem mereu ca ele să fie eliminate din viaţa şi practica credinţei noastre.

FALSUL
Lumea se adunase în jurul platformei instalată în micuţa piaţă a satului. Aşteptau cu toţii să-l audă pe evanghelistul atât de renumit care umbla din loc în loc predicând Evanghelia. Când acesta apăru pe platformă, liniştea se aşternu ca o umbră plăcută peste mulţime. Predica începu. “Oameni buni. Vă rog să luaţi fiecare o piatră de jos. Se află destule. Fiecare, vă rog, să aibă o piatră în mână.” Mulţimea se aplecă şi culese fiecare câte o piatră aşa cum le ceru predicatorul. “Aşa, acum putem continua. Vă rog să mă ascultaţi cu atenţie. Eu sunt un om păcătos. Sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu de lăcomie de bani, de furt, de adulter – trăiesc cu femeile altora, de minciună. Sunt un excroc şi nu merit nimic altceva decât pedeapsa lui Dumnezeu. Merit să fiu zdrobit de voi cu pietre şi să fiu alungat din satul vostru. Vă rog acum, toţi aceia dintre dumneavoastră care nu au nici un păcat să dea în mine cu piatra pe care o au în mână. Haideţi! Toţi cei care nu aveţi nici un păcat sunteţi îndreptăţiţi să daţi cu piatra şi să stârpiţi păcatul din mijlocul vostru.”
Rând pe rând sătenii lăsară pietrele să le cadă din mână la pământ. Fiecare era convins de păcatele lui şi nu putea lovi în păcatele altuia. Evanghelia fu primit ca soluţia lui Dumnezeu pentru o lume păcătoasă.
Scena de mai sus face parte dintr-un film al cărui titlu nu mi-l amintesc. Şocul acestei scene vine din faptul că ceea ce spunea predicatorul despre sine era cu totul adevărat. Era un excroc care trăia din credulitatea oamenilor şi din abilitatea sa extraordinară de a-şi câştiga auditoriul. Pe parcursul campaniei sale de “evanghelizare” se pocăieşte în sfârşit şi el, ca filmul să se termine cu bine.
Cele ce le voi scrie aici li se vor părea unora o aruncare cu piatră în păcatele altora, poziţie care implică, dacă nu un standard personal de nevinovăţie, atunci o doză periculoasă de fariseism. Nici una nici alta. În primul rând pentru că ţinta celor de mai jos nu este altceva decât păcatul nostru comun, de care mă fac şi eu vinovat alături de fraţii mei. Nu ai voie să condamni păcatele altora numai în cazul când te identifici cu ei. Daniel, om neprihănit şi curat înaintea oamenilor şi a lui Dumnezeu, când s-a rugat pentru poporul său, s-a include şi pe el în vina neamului său, spunând că şi lui trebuie să i se umple faţa de ruşine din pricina păcatului.
Începând din anii 1900, mişcarea penticostală a deschis un nou drum lucrării lui Dumnezeu în lume. După anii 1960 când a început mişcarea carismatică, lucrarea Duhului Sfânt a marcat vieţile a milioane de creştini din întreaga lume. Aproape un milliard de creştini pretind azi că au primit botezul Duhului Sfânt şi că El se manifestă prin darurile Sale în mijlocul lor. Nimeni nu se mai poate îndoi că ceea ce se petrece azi în creştinism nu este de la Dumnezeu. Este suficient să ne uităm la mişcarea penticostală din România ca să ne dăm seama că aici este degetul lui Dumnezeu. Dacă în 1922 nu eram decât un mic mănunchi de penticostali în România, azi mişcarea are peste 2300 de biserici, cu aproximativ 300.000 de credincioşi, fiind cea mai mare biserică penticostală din Europa. Mărturiile unor treziri spirituale deosebite, în urma cărora un număr mare de credincioşi au primit lucrarea de la Rusalii, nu fac altceva decât să ne întărească convingerea că Duhul Sfânt este la lucru în sânul acestei mişcări. Şi totuşi, în pofida unui asemenea success şi expansiune numerică, mişcarea penticostală şi cea carismatică sunt erodate pe dinăuntru de păcate mari împotriva ungerii sfinte a Duhului Sfânt.
Este suficient să urmărim uneori pe micile ecrane ale televizoarelor noastre, cum falsul şi impostura se amestecă agresiv şi obraznic în cele mai intime agrenaje ale lucrării lui Dumnezeu. Vedem uimiţi cum lucrarea sfântă şi curată a Duhului Sfânt este pângărită şi abuzată de practici şi manifestări care nu fac altceva decât să atragă dispreţul şi necredinţa celor care le văd. Ca urmare, am început să vedem tot mai rar pe Duhul Sfânt manifestându-se între noi, tot mai rar să-i simţim răcoarea apelor Sale care ţâşnesc din inima copiiilor lui Dumnezeu. Unii au dedus că “se ia harul” de la neamuri. Aşa să fie oare? Pentru că nu pot crede şi nici nu pot găsi o bază biblică unei asemenea explicaţii cesaţioniste, înclin să cred că fenomenul îşi are sorgintea în lipsa noastră de sensibilitate faţă de misiunea Duhului Sfânt în Biserica lui Cristos, în modul neglijent şi prefabricat în care emitem azi pretenţia prezenţei Sale în mijlocul nostru.
Înclin să cred că asistăm azi nu numai la o degradare morală fără precedent în sânul societăţii contemporane, dar şi la o pătrundere impertinentă a celui rău în mijlocul nostru. Suntem contemporani cu un fenomen de contrafacere a lucrărilor Duhului Sfânt, la o îngrădire a lucrării Sale prin promovarea unui spirit elitist, prin comercializarea ungerii Sale divine, prin abuzarea în interes personal a lucrărilor Lui.
În epistola către Evrei, suntem atenţionaţi că apostazia “va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului… şi va batjocori pe Duhul harului” (Evrei 10:29). Dacă negarea lui Cristos o face ateismul şi atacul religiilor păgâne, “batjocorirea Duhului harului” are loc azi sub ochii noştri de către oamenii care, ca Samson, încearcă să producă din nou minunea când Domnul nu mai este demult cu ei.

24 de gânduri despre „Autentic – sau fals? (1)

 1. Dragostea acopere totul… Avem dreptate când iubim.
  Trebuie să rămânem credincioşi adevărului în dragoste. Adevărul spus fără dragoste nu foloseşte nimănui. În disputele dintre noi, nu contează cine are dreptate atunci când iubim. Când iubim rămânem prieteni indiferent cine câştigă bătălia ideilor.
  Apoi, sunt sigur că ştiţi, Domnul nu ne-a poruncit să avem dreptate de fiecare dată.

 2. @Remus,

  DIN NOU… „CU OISTEA IN GARD”.

  Citez „din tine”;”In fiecare judet a Romaniei ar trebui sa fie aceste daruri.”

  A- Privitor la impartirea darurilor de catre Duhul Sfint.

  Te rog sa raspunzi le urmatoarele intrebari;
  1- Tea „imputernicit” Dumnezeu in functia de „CARTOGRAF” pentru a „stabili locurile” unde sa fie „dirijat de tine” -Duhul Sfint pentru impartirea darurilor Sale..??

  2- Cum scrie in Biblia ta cu privire , la CINE …,CUM…, UNDE…SI-N CE SCOP.. , Duhul Sfint distribuie darurile Sale..???? .Prezinta REFERINTE biblice…..

  B- Referitor la mijlocirea facuta de tine ,inaintea Domnului.

  Ma bucurat marturisirea ta ,cu privire la interventia lui Dumnezeu in cazul celor 2 persoane,in urma mijlocirii tale prin rugaciune. Este BIBLIC.

  Dar te rog sa precizezi urmatoarele;
  1- Minunea a avut loc INAINTE de PARTICIPAREA ta la intrunirile STRAJERILOR (in post si rugaciune)…???-asa cum rezulta din postul fr,Iosif Buda.

  2-Minunea a avut loc DUPA PARTICIPAREA ta la intrunirea Strajerilor..?? …SI dupa SCHEMA invatata acolo…???

  3- Pe baza celor INVATATE dela STRAJERI si a MINUNII DIVINE experimentata de tine,
  VEI deschide O NOUA SCOALA DE VINDECARE etc avind in vedere
  ca fr.Demeter SE VA DEPLASA IN GERMANIA insotit de 20 fecioare..??

  Esti „restant” cu niste raspunsuri.. la intrebarile puse de maim mult timp.

 3. Apreciez foarte mult comentariul Dvs. Sunt şi eu consternat de lipsa de logică şi principii cu care sunt trataţi oamenii şi mişcarea de trezire ‘Străjerii’. Îmi este greu să accept că oameni de calibru din opozanţii mişcării de trezire nu pot accepta nişte adevăruri fundamentale:
  1. Oamenii sunt mai importanţi decăt regulile, statutele şi ideile.
  2. Dumnezeu nu ne cere să avem dreptate ci să iubim.
  Pe altarul ambiţiilor şi ‘patriotismului de grup’ (ca să nu-i spunem sectarism) se sacrifică oamenii şi dragostea creştină. Păcat. Mare păcat!

 4. Nu manifestarile sun cele care dau autenticitatea unei anumite miscari spirituale.
  Spun asta pentru ca toti detractorii strajerilor se folosesc de astfel de filmulete ca de un fel de dovada finala la care nu mai este nimic de adaugat sau de comentat. Sincer….ma oboseste toata aceasta invartire in jurul cozii. Pentru ca niste oameni au cazut atunci cand umbra lui Chris a trecut peste ei, Chris este eretic si orice asociere dintre Chris si strajeri face ca miscarea strajerilor sa devina eretica la randul ei.
  Manifestari foarte asemanatoare ca forma pot avea surse de inspiratie absolut opuse, prin urmane NU manifestarile excentrice sunt norma dupa care trebuie judecata o miscare de trezire spirituala.
  Dupa aceea, argumentele folosite de Cruceru & co, au la baza spicuiri, franturi selectate atent. Nuantele sunt nivelate cu buldozerul. Pana la urma, de ce mai este nevoie de nuante cand scopul e unul singur: linsarea mediatica a lui Iosif Ton.
  Daca vreti sa aflati originea unei miscari spirituale, cred ca o sa trebuiasca sa munciti ceva mai mult si sa cititi / ascultati o cantitate mai mare de materiale (pro si contra).
  Fiecare manifestare spirituala da nastere, prin definitie, la interpretari si fiecare poate fi gresita prin plasarea gresita intr-un anume context. De ex., Pavel afirma ca vorbirea in limbi, fara talmacire, nu-si are locul in intalnirile publice ale bisericii. Asta nu inseamna ca darul vorbirii in limbi ajunge sa aiba sursa demonica atunci cand cineva il foloseste gresit. Chestii de genul alb / negru si evitarea unei judecati mai aprofundate, nu duc la nimic bun.
  Personal ma consider (totusi) carismatic: cred ca toate darurile spirituale sunt active in biserica contemporana. Sunt multe alte lucruri pe care le dezavuez in miscarea carismatica; unele pentru ca nu se potrivesc personalitatii mele, altele pe care le consider gresite.
  Pe de alta parte, anumite greseli teologice nu ne scot automat in afara bisericii lui Christos, cu conditia sa nu atinga elementele de baza ale crestinismului (ex: caracterul trinitarian al lui Dumnezeu, natura ispasitoare a mortii lui Christos). Din acest motiv, sustin ca este posibil ca ortodocsi si catolici sa fie nascuti din nou si asta fara sa inghit pe nemestecate teologia ortodocsa sau catolica. Daca greselile teologice arunca la gunoi o anumita grupare religioasa, penticostalii ar trebui sa fie undeva pe la fundul tomberonului – cunosc destul de bine ce se predica pe vremuri in unele biserici penticostale dat fiind anii buni petrecuti in mediul penticostal (din ce in ce mai mult, in aceasta privinta lucrurile se schimba in bine, har Domnului). La fel, o mare parte a bisericilor baptiste ar trebui dupa principiul asta, puse la colt si executate, dat fiind cesationismul mai mult sau mai putin deschis pe care-l practica.
  Va sugerez o revizuire a criteriilor de judecata in aceasta privinta, adica o abatere de la o judecata simpla, simplista si simplificatoare, catre dreapta judecata.

 5. Remus
  de cit sa pierzi vremea sa convingi pe altii ca unul si altul e gresit spiritual mai bine sfintesteti viata apropiete mai mult de Dumnezeu si cine ar fi impotriva ta daca si la umbra ta se vor vindeca bolnavii.La predica ta s-ar mai adauga 5000 de barbati.Problema e ca tot asteptam de la altii.Ala e rau.aia e rea ala nui pe temelie …..Daca chiar vezi ca cineva nui dupa cuvintul Domnului ce te tot framinti cu documente si si noi explicatii.Dupa prima si a doua mustrare departeazate de oamenii acestia,aceia… Si daca cineva nu-ti da dreptate rabda si tu Nu ca si cum ai face alergie daca cineva nu crede ca tine.E doar un sfat in Jesus name

 6. Radu ,

  subscriu si eu cele scrise de tine . ” Rugaciunea fierbinte a celui neprihanit are mare putere .”” Cu multi ani in urma si eu m-am rugat pentru doua persoane care aveau probleme su sarcina . Una nu mai nastea si era in pericol de cezariana si cealalta avea o hemoragie care nu se mai oprea . Pentru ambele Dumnezeu a ascultat rugaciunile care s-au inaltat si cea care nu putea sa nasca a nascut fara operatie , iar cealalta a nascut la 7 luni , oprindui-se hemoragia .
  Rugaciunea , credinta si neprihanirea , il indupleca pe Dumnezeu sa lucreze minunat .

 7. Sora Rodica Botan,
  aveti mare dreptate in ce scrieti, uitam ca suntem si trebuie sa fim numai un „vas” in mana Creatorului care toarna in noi „continutul” Sau Divin si numai asa capatam valoare.
  Frate Remus, intradevar daca lipseste ceva Bisericii (sau mai bine zis Adunarilor noastre), sunt roadele Duhului Sfant si darurile lui mai ales darul deosebirii duhurilor ca sa stim cand este Dumnezeu la lucru si cand nu. Sa fiti binecuvantati.

 8. @ Remus
  La noi in Portland Or.O sora avea cancer si a fost programata la operatie lunea trecuta Dec.6.10 La analizele facute cu citeva zile inainte de operatie sa aratat complet sanatoasa.Caz real Slava Domnului.Rugaciunea cuiva or a multora a fost ascultata.

 9. Domnule Alin Cristea.
  Nu fac aceasta confuzie. Nu cred ca inima este centrul de comanda a fiintei umane. Este ratiunea, dar din pacate n-o folosim. In comentariul meu remarcam un fapt real. Oamenii in general asculta mai mult de inima decat de minte. De aceea traim intr-o lume haoltica si irationala, de aceea milioane de oameni sunt sclavii pasiunilor si pacatelor. Nevoia lor este de o reinnoire a mintii si o noua paradigma a iubirii inimii lor.
  O evanghelie focalizata pe minte sau una pe emotii, sunt extremele neproductive. Omul este o fiinta rationala si emotionala. Nu-l putem mutila fara sa facem daune.

 10. Sunt si eu de acord ca manifestarile din acel clip tind catre un spectacol si aroganta, ma doare. De aceea ca unul care doresc trezirea, nu doresc totusi ca aceasta sa se faca trecand peste principiile biblice. Pot sa trec peste manifestari, pentru ca este vorba si de cultura si de faptul ca nu toti se pot manifesta la fel in prezenta Domnului, insa nu pot sa accept invatatura: bogatie si sanatate ca semn al mantuirii. Ma bucur de initiativa de post, rugaciune de trezire, rugaciune de bolnavi a strajerilor, insa nu imi este destul de clar de ce ei accepta si promoveaza oamenii care au astfel de invataturi. Strajerul trebuie sa vegheze si (sau mai) ales asupra invataturilor . Eu chiar imi doresc ca mai marii nostrii sa ne spuna o parere clara, argumentata biblic cu privire la aceste noi invataturi, metode care patrund in tara. Astept lamuri pe caz concret.
  Multumesc

 11. Frate Nicu Wagner ,

  Doamne fereste sa am ostilitate fata de Biserica lui Christos . Subscriu si eu partial la cele scrise de tine . Rugaciunea , predica si cintarea sint lucruri indispensabile unei Biserici , insa lucrarea lui Dumnezeu nu se rezuma numai la asta . Pentru anumite probleme pe care le intampina credinciosul pe Cale , nu sint de folos cintarile si nici chiar predica . Ci , pentru rezolvarea anumitor probleme este nevoie de altfel de instrumente pentru lucru . Darul vindecarii , eliberarii de demoni , al minunilor , al deosebirii duhurilor lipseste foarte mult la nivel mondial in Biserica universala , motiv pentru care cei in nevoi spirituale nu pot fi ajutati .

 12. MARE greșeală, domnule pastor Petru Lascău, să confundați conceptul de inimă ca loc simbolic al emoțiilor cu cel de centru de comandă al ființei umane.

  Deciziile corecte se iau ÎNTOTDEAUNA cu ajutorul minții.

  Francis Shaeffer spunea că bătălia (pentru adevăr) e la nivelul ideilor.

 13. Cred ca nu sint prea multi penticostali sau baptisti romani- de care nuanta or fi ei – sa nu fie afectati de cele intimplate recent. Imi permit sa-mi spun si eu parerea, desi unii dintre noi, cei multi (lipsiti de cunostiinte teologice) sintem intimidati adeseori de terminologii necunoscute despre lucruri…care pina mai ieri ni se pareau parte din viata noastra de credinta – si absolut cunoscute tuturor.
  Marea majoritate am ascultat Biblia citita inca inainte de a stii sa citim- si majoritatea sintem familiari cu toate textele ei- unele mai cunoscute ca altele. Baptistii la fel ca si penticostalii se roaga pentru minuni in viata lor, in viata familiei lor…pentru prieteni si cunoscuti. Toti credem in puterea rugaciunii ca altfel nu ne-am ruga. Toti credem in Duhul Sfint, Mingaietorul lasat de Domnul Isus ca sa fie cu noi pina la reintoarcerea Lui… Cind Duhul Lui Dumnezeu lucreaza in noi…fiecare raspundem insa in mod diferit. Sintem noi diferiti…nu Duhul Sau. Ca niste instrumente muzicale. Aceeasi mina poate sa cinte pe diferite viori…si fiecare vioara are o alta rezonanta. Este cintecul diferit? Este…desi muzica nu s-a schimbat si poate si mina care o cinta este aceeasi- dar instrumentul este diferit. Uneori nu trebuie sa fi muzician prea iscusit sa recunosti o vioara de o calitate mai buna de una de o calitate mai …putin buna.
  Un lucru am crezut ca era clar pentru noi toti inainte de toata harmalaia asta. Credeam ca noi sintem doar instrumentele prin care Dumnezeu face o lucrare. Instrumentul nu alege nici muzica si nici timpul cind sa cinte si …din cite stiu eu…nu prea alege nimic. El este instrument – el doar rezoneaza…isi face partea lui – aceea de a amplifica sunetul pe care mai intii o minte iscusita si apoi o mina maiastra il va pune in miscare dupa voia celui care foloseste instrumentul.

  De aia ma mir de cele ce se intimpla…Noi toti ar trebui sa fim ca o orchestra…cintind Slava Mielului. Impreuna …instrumente diferite, temperamente diferite, sunete diferite, daruri diferite…sa ne complimentam unii pe altii.

  Dumnezeu alege sa ne raspunda rugaciunilor dupa buna Lui vointa. Biblia spune sa cerem insa lucruri numai dupa voia Lui. Uneori ne raspunde intr-un fel, alteori intr-altfel . Am experimentat nu odata puterea rugaciunii si miracolul care il produce. Am scris aici un articol- ar fi prea lunga povestea sa o spun. (http://rodicabotan.blogspot.com/2008/11/o-noapte-de-rugaciune.html).
  Sint incredintata deci ca Biblia este adevarata in totalitate- dar clipurile care le-am vazut mi s-au parut si mie ca la majoritatea celor care s-au intilnit prima data cu asemenea imagini- ca false…lipsite de …nici n-as putea sa gasesc cuvintele potrivite. Si daca aceste imagini nu sint cele care sa reprezinte miscarea aceasta- atunci de ce nu sint si ceva imagini care sa puna o lumina pozitiva si adevarata pe lucrarea respectiva.
  Clipul ala cu pastorul Chris – de pilda care face demonstratie ca umbra lui trinteste oamenii la pamint- este absolut absurd. Duhul Sfint lucreaza- are o misiune-nu se ocupa de circ.
  Apoi ceva care m-a facut sa ma gindesc la mormoni si la invatatura lor. Am ascultat un clip sonor in care acelasi pastor spune ca fiecare din noi sintem un dumnezeu…sau putem deveni un dumnezeu. Nu asta a fost si motivul pentru care lucifer a fost zvirlit afara din rai? Orice onoruri am primii in ziua aceea…sint binevenite. Vom fi rasplatiti- si nu este nici o neintelegere la acest capitol- dar invatatura asta seamana asa de mult cu cea mormona- in aceasta privinta incit eu cred ca este periculoasa. Poate imi explica cineva ce si cum…

 14. Pace ţie!
  „N-am auzit niciodata Biserici care sa staruie pentru ca Dumnezeu sa daruiasca si celelalte daruri care lipsesc .”
  Frate Remus, am citit unele comentarii, postări, scrise pe Blogul Fratelui Lascău. Îmi place să le citesc din mai multe motive:
  1. Unele subiecte aduse în discuţie sunt pentru mine adevărate comori, texte Biblice care nu le-am înţeles sau le-am înţeles parţial şi de ce să nu recunosc, le-am înţeles greşit,…acum le înţeleg. Deci pot învăţa mult!!
  2. Pot vedea modul cum gîndesc unii ca tine şi mulţi alţii.
  Lista este lungă, dar mă opresc aici fiindcă aş vrea ca ceea ce scriu să fie de folos.
  Cred că poziţia ta faţă de Biserica lui Cristos, că este din Romania sau din altă parte, NU este bună. Starea ta de nemulţumire se recunoaşte în toate comentariile tale. NU este bine! Nu ştiu din ce Biserică faci parte, dar starea ta poate foarte uşor să-i influenţeze şi pe cei de lângă tine.
  „….fiindca ea se axeaza numai pe predica si cintari .”
  Vreau să-ţi spun că în Biserica noastră (ELIM-München) se cântă foarte mult, ca să folosesc limbajul tău. Defapt este altceva, mai mult ca o cântare, sunt momente de Laudă şi Închinare în care Dumnezeu este prezent. Lauda este a Domnului, dar la aceste momente de Laudă, Dumnezeu prin Duhul Sfânt convinge suflete la pocăinţă şi avem în Biserica ELIM din acei care s-au decis pentru Cristos în urma Cântării de Laudă, s-au botezat şi astăzi ei Îl laudă pe Domnul împreună cu noi. Nu lipseşte nici predica, învăţătura.
  Considerând faptul că „Blogul” este un loc unde ne întâlnim, sfatul meu pentru tine este: 1Cor 14:26 „Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cîntare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. ”
  Fii binecuvântat!

 15. Citez pe domnul Sorin:”Am vazut pe internet clip cu acest pastor Chris si nu mi sa parut OK. (Ce parere aveti despre el, sau despre aceste intruniri? »
  Ar fi bine sa fiti mai explicit daca vindecarile si caderile si zvarcolirile pe jos in duhul sunt ok si daca si evanghelia prosperitatii e ok pentru dumneavoastra, aceasta pentru a nu lasa loc de confuzii. Va multumim.

 16. Draga Sorin
  Si em fost intrigat de o astfel de denumire. Mi s-a parut si mie ne la locul ei „scoala de vindecare”, pana ce am avut vizita unei persoane care se ruga pentru bolnavi. Urmarind-o timp de cateva ore cat au durat rugaciunile ei pentru cateva sute de persoane mi-am dat seama ca nu stiu nici cum sa ma rog si nici cum sa ma port cu bolnavii care vin si la noi pentru rugaciune. Am simtit ca ar trebui sa invat, sa merga la o scala ca sa stiu cum sa ma port cu cei in suferinta.
  Apoi, mi-am dat seama ca si darul acesta trebuie exersat si invatat cum sa-l folosesti. De aceea existau scoli de proroci pentru ca profetii tineri sa invete de la cei cue xperienta cum se fac prorociile. Darurile Duhului sunt data unor oameni si folosirea lor tine sid e abilitatea celui care le primeste sa le foloseasca.
  Omul este o fiinta emotiva nu doar intelectuala. Foarte putini oamnei se conduc in viata dupa minte ci cei mai multi dupa inima. De cele mai multe ori inima anuleaza deciziile mintii. Poate ca de aceea Domnul spune: „Fiule da-mi inima ta…”

 17. In toata Romania asta nu se gasesc citiva oameni care sa vindece bolnavii si sa scoata dracii , de trebuie romanii sa mearga pina in Africa de Sud ?
  Vai de capul nostru , cit de buni de gura sintem noi romanii . Pe cit santem de buni , de gura noi Romanii , pe atit facem pe Dumnezeu de rusine de lipsa acestor daruri aproape inexistente intr-o natiune intreaga . Sa ne fie rusine celor care ne numim penticostali , care credem in darul vindecarii si eliberarii de demoni si pe care nu le avem in Bisericile noastre . In fiecare judet din Romania ar trebui sa existe aceste doua daruri . Nu uitati ca minunile din perioada apostolilor au facut treziri spirituale , peste tot pe unde s-au manifestat .
  Biserica se face vinovata de aceasta stare de fapt , fiindca ea se axeaza numai pe predica si cintari . N-am auzit niciodata Biserici care sa staruie pentru ca Dumnezeu sa daruiasca si celelalte daruri care lipsesc .

  Cele bune .

 18. Inca de la inceput doresc sa stiti ca va admir si va iubesc in Domnul. V-am ascultat si va ascult cu placere, in special cand ati fost in tara la Conferintele de familii.
  Legat de acest subiect deschis de d-voastra, am o parere personala, iar daca gresesc doresc mult sa-mi corectati „vederea”.
  1.Personal pe mine ma intriga denumirea aceasata „Scoala de vindecare”, pentru ca eu vad o mai mare problema decat vindecarea omului, mantuirea acestuia. Ca un penticostal doresc sincer sa traiesc in toate darurile Duhului Sfant si asta din belsug. Nu neg ca Isus vindeca si azi, insa a pune accentul mai mult pe minunile care le produce EL decat Persoana lui mi se pare gresit. Isus a cautat sa ridice ochii si atentia oamenilor de la ce facea EL (ex minunea inmultirii painilor) si sa-l caute pe EL. Avem nevoie de minuni, insa minunile nu vor produce intotdeauna credinta ci sunt un rezultat al credintei. Am vazut pe internet clip cu acest pastor Chris si nu mi sa parut OK. (Ce parere aveti despre el, sau despre aceste intruniri?)
  2. Noi penticostalii am crescut si ne-am inmultit prin Duhul Sfant (Slavit sa fie Domnul), insa vad ca avem o problema: punem mai mult accent pe partea emotiva mai mult decat pe cea intelectuala, cand normal acestea trebuie sa se gaseasca in echilibru ( pe cat posibil). Nu stau in calea trezirii ci doresc sa fac parte din ea, insa parerea mea este ca trezirea o va face Duhul Sfant prin determinarea omului sa se pocaiasca si sa creada in evanghelie, apoi cum ati spus in aces „mediu” Dumnezeu va vindeca, va elibera……… Mi se pare ca se pune putin carul inainte. Nu critic, ci doar imi spun o parere sincera, a unui copil al lui Dumnezeu carte doresc in fiecare clipa calauzirea si umblarea prin Duhul Sfant.
  Cu dragoste.

 19. Fiti binecuvantat!
  Va scriu aici chiar daca nu are legatura cu postarea de mai sus.
  La un moment ati afirmat (nu mai stiu exact unde) ca ati citit cele trei volume ale Oastei Domnului, pe cand erati in tara. Spuneati ca nu au fost publicate deoarece in cuprinsul lor, Traian Dorz ii demasca pe acei prelati care au facut mult rau Oastei si lui personal. Am tot cautat comentariul in care ati vorbit despre aceste lucruri dar nu am mai reusit sa-l gasesc.
  Va scriu pentru ca ss vrea foarte mult sa intru si eu in posesia lor in vederea lecturarii. Exista o posibilitate de care as putea sa ma folosesc? M-as bucura mult daca as putea fi ajutat de dumneavoastra!
  Va doresc multa inspiratie, in continuare, in tot ceea ce faceti! In special pentru promovarea lucrarii Duhului Sfant si a manifestarii darurilor Sale in Biserica contemporana noua.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s