Se va lua harul de la Neamuri? (2)

Există o serie de versete din Scripturi şi o serie de argumente de ordin logic pentru care harul mântuirii nu poate fi luat de la Neamuri, ci dimpotrivă, el va fi dat cu mai mare abundenţă în zilele din urmă. Dar haideţi să analizăm câteva din ele.

1. La Cincizecime, apostolul Petru l-a citat pe profetul Ioel în faţa mulţimii adunate datorită revărsării Duhului Sfânt: “În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură… Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” (Fapte 2:17-21). Luarea harului în zilele din urmă ar veni în totală contradicţie cu această sfântă făgăduinţă divină.

2. Imediat după înviere, Domnul Isus a lansat Marea Trimitere a ucenicilor în toată lumea pentru a depune mărturie despre El, pentru a predica Evanghelia Sa. Ar fi cu totul lipsit de orice raţiune retragerea puterii de mântuire a oamenilor în timp ce creştinii se achită de această sfântă chemare divină. Dacă noi oamenii ne facem partea noastră în acest plan măreţ de mântuire a lumii, atunci să fim siguri că Dumnezeu nu va rămânea restanţă cu partea Sa. Aici trebuie să mai adăugăm că unul din semnele venirii a doua oară a Domnului este tocmai răspândirea Evangheliei Sale până la marginile pământului (Matei 28:24-14). Dumnezeu nu ne va lăsa în efortul misionar la vremea sfârşitului luând de la noi harul Lui.

3. Apostolul Petru ne spune să ne punem toată încrederea în “harul care va fi adus” odată cu venirea Domnului. Nu numai că Dumnezeu nu va lua harul Său de la noi, ci ne va aduce şi mai mult la venirea Sa.

4. În acelaşi capitol din Romani despre care am discutat mai înainte, Pavel ne spune că  “dacă lepădarea lor (a lui Israel) a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?” (Romani 11:15). Aceeaşi temă este conţinută de versetul 12, în care Pavel se întreabă ce va constitui pentru noi, neamurile, “plinătatea întoarcerii  lor?” dacă alunecarea lor a constituit o bogăţie pentru neamuri.

Remarcaţi că aici se foloseşte “plinătatea întoarcerii” lui Israel şi nimeni nu întelege prin aceasta “împlinirea numărului de Israeliţi” ci mai degrabă întoarcerea lor totală, deplină, în mare număr, în unanimitate, în totalitate. Ei bine, acelaşi termen în limba greacă este folosit şi în versetul 25 unde se vorbeşte despre “plinătatea Neamurilor”.

În versetele discutate mai sus, apostolul vrea să ne spună că atunci când Israelul se va întoarce la Dumnezeu primind mântuirea prin Isus, va fi ca o înviere din morţi, când harul lui Dumnezeu va abunda mai mult ca oricând oferind mântuire tuturor celor “ce vor chema numele Domnului”.

Argumentarea logică şi teologică ar putea continua mult. Nu găsim nicăieri în Scripturi că harul va fi luat, ci dimpotrivă că el se va dărui cu o mai mare abundenţă în zilele din urmă. Astfel, oamenii ar putea avea o scuză majoră înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, care în cele mai vitrege vremi, a luat harul mântuitor şi ei nu s-au mai putut mântui.

Este vremea pregătirii Miresei pentru Nunta Mirelui. Mirele nu-Şi va abandona iubita inimii Sale în ajun de nuntă. Biserica va traversa cele mai grele momente ale existenţei ei, confruntându-se cu forţele anticristului care se fac tot mai simţite în lume. Dumnezeu nu ne va abandona în aceste vremuri. Motivul pentru care scriu aceste rânduri şi condamn această teorie, este pentru pericolul pe care îl prezintă ea pentru orice creştin adevărat. Iată câteva din urmările unui asemenea mod de gândire:

1. Este înclinatia fiecăruia dintre noi să alunecăm pe panta firii pământeşti care ne îndeamnă la păcat, la lene spirituală, la comoditate. Teoria luării harului de la noi, este extrem de convenabilă firii noastre corupte, ea găsindu-şi o justificare pentru toate minusurile ei. Cu alte cuvinte, descoperim că este normal să fim din ce în ce mai neduhovniceşti şi nu este vina noastră că suntem aşa, ci este chiar Domnul cel care a luat harul de la noi în ultima vreme. Sunt mai mult decât speriat de când am auzit că în unele  bisirici nu numai că se predică luarea harului de la noi, dar au apărut şi prorocii care au declarat în numele lui Dumnezeu că s-a luat deja două treimi din har şi a rămas doar o treime. Concluzia credinciosului în urma acestei îndoctrinări este că n-are rost să te străduieşti să duci o viaţă sfântă, deoarece Dumnezeu nu te mai sprijineşte în aceste efort, El retrăgându-Şi înfluenţa pozitivă a Duhului Său cel Sfânt din lume, şi că asistăm de fapt la un fenomen al “morţii termice” din punct de vedere spiritual.

2. Teoria este demobilizatoare pentru efortul misionar şi aşa atât de precar al fraţilor noştri. Îndoctrinat că se ia harul de la noi, şi că a mai rămas doar o treime din el, cine se va mai duce ca misionar atunci când Dumnezeu nu mai onorează promisiunea de-a mai fi “împreună lucrător” cu noi în câmpul misionar?

3. Teoria produce creştini trişti, lipsiţi de bucuria mântuirii, lipsiţi de spontaneitatea unei vieţi pline de Christos. Ne creştem copiii cu aceste cântări ca de exemplu:

“Simţim încet cum harul de la neamuri se tot ia
Aproape-i uşa gata-a se-ncuia
Mai mici sunt bucuriile de-acum un sfert de veac
Lucrările-s mai mici ce-acum se fac.”

Cum credeţi că se vor comporta ei în biserica de mâine îndoctrinată în atmosfera pesimistă a unor asemenea versuri? Vor avea ei curajul să-şi manifeste bucuria mântuirii pe care o vor primi în ziua în care Îl vor accepta pe Isus ca Mântuitor şi Domn, când ei au cântat ani de zile: “bucuriile sunt mai mici” ca acum 25 de ani? Vor mai crede ei în prezenţa plină de putere a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său, dacă el a fost format să se aştepte că “minunile-s tot mai mici ce-acum se fac?” Un creştin ce crede în epuizarea resurselor divine pentru mântuirea lumii, în lipsa bucuriei din viaţa creştină, în “uşa gata a se încuia” şi mulţi vor rămâne pe dinafară, care crede că nu mai lucrează Dumnezeu ca în trecut, nu este decât un creştin inert, auto-programat spre moarte spirituală.

Dumnezeu a creat lumea şi toate minunăţiile ei, întregul univers prodigios în care trăim. Acestea sunt “doar marginile cărărilor Sale”. Mai multe lucruri va crea Dumnezeu de-acum în colo decât a făcut până în prezent. Ca şi copii ai Săi ne aşteaptă lucrări mult mai mari de făcut în aceste zile decât au făcut părinţii noştri. Puterea harului Său mântuitor este la lucru. Se mântuieşte întreaga Africă. America de sud şi cea Centrală vor fi curând în întregime evanghelice. Europa de răsărit, dominată până nu de mult de comunism se întoarce la Dumnezeu. Mari treziri spirituale sunt aşteptate în aceste zile pretutindeni în lume. După cortina de fier va cădea zidul chinezesc şi cortina de bambus. Porţile se vor deschide larg Evangheliei lui Christos. Pretutindeni în lume creşte interesul pentru Isus Christos, Lumina lumii. Revărsarea Duhului Sfânt a născut cea mai mare mişcare din toată istoria creştinismului, cea a harului. A mai crede această minciună a Satanei că ni se va lua harul, nu înseamnă decât să fim cu totul anacronici şi în totală ignoranţă de spiritul Scripturii.

31 de gânduri despre „Se va lua harul de la Neamuri? (2)

 1. Marcel , ai si tu un pic dreptate 🙂 , nu poti sa dai numai cu porunca fara sa explici iubirea Domnului. Nu poti sa predici Iadul fara raiul lui Dumnezeu, nu poti sa predici de iubirea lui Dumnezeu fara sa amintesti de minia Lui.
  Nu stiu cum e pe la voi, da pe la noi pe aici se aude numai de iubire, ca multi in loc sa se pocaiasca dau in diabet de atitea predici dulci.

  Interesant, in versetele din Fapte , de fapt se vede ca la inceput Pavel nu a murit din cauza iubirii, ci a „Tremurând şi plin de frică” sa ridicat si a mai primit o porunca ,sa mearga in cetate si sa astepte. (Incepututul intelepciunii este frica de Dumnezeu).

  Dar ai dreptate, trebuie sa fim balansati

 2. Salutări, Gabi,

  dacă nu m-ai „văzut” nu înseamnă că n-am fost. Sunt zilnic, dar nu prea am timp să mă fac „văzut”. Pentru că ştiu că nu pricepi uşor şi-mi trebuie multe „ture” de explicaţii 😉 ;-). Ca şi acum. Dar îl citesc constant pe fratele Petrică, deci sunt mai mult de partea ta (de ocean… bineînţeles ;-)) decât de a mea.

  Când îţi citesc argumentările îmi dau seama că ai într-un anumit fel dreptate, dar tu te legi foarte adesea de excepţii, de situaţii particulare (cu toate că era dat ca subiect unul general – harul lui Dumnezeu), mie îmi place să mă relaţionez la un anumit „absolut”, chiar dacă acesta este doar unul pe care-l înţeleg doar eu ca fiind aşa. Altfel am putea enumera la nesfârşit cazuri particulare, înşiruiri după înşiruiri, siutaţii şi situaţii…

  Ca să mă explic puţin: când am citit postarea fratelui Petrică m-am gândit pur şi simplu la Harul Domnului, aşa cum îl înţeleg eu din Scripturi, nicidecum la ceva răstălmăcit, remodelat, sau chiar refabricat de cineva, pentru manipularea cuiva sau a conştiinţei personale.
  De aici vin, cred eu, opiniile noastre oarecum diferite.

  Apoi, referitor la „porunca” pocăinţei, ai şi aici o oarecare dreptate. Dumnezeu porunceşte oamenilor să se pocăiască. El o poate face, dar El ştie cum s-o facă. Dacă însă eu poruncesc… nu ştiu cum o să iasă 😉
  Totuşi, cred că Dumnezeu apelează la poruncă doar în ultima instanţă, după ce dovezile Sale de iubire au fost toate călcate în picioare. Mai cred apoi că Dumnezeu se aseamănă mai mult cu Tatăl care-şi aşteaptă fiul risipitor Să-şi „vină în fire” decât cu un poruncitor care arată cu degetul „pocăieşte-te!”

  Nu ştiu pe câţi dintre „pocăiţii” aminiţi în Biblie îi poţi enumera ca fiind pocăţi la poruncă. Eu consideer că cea mai mare parte au capitulat în faţa iubirii jertfitoare, a harului – dacă vrei aşa – lui Christos. Începând cu tâlharul de pe cruce.

  În finalul acestui subiect îţi dau un verset – tot de-al lui Pavel, că văd că-ţi place ;-):
  2Corinteni 5:20
  „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, va rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 🙂 🙂

  Mai roagă şi Pavel fierbinte, nu doar porunceşte, nu-i aşa…? Sau e scos şi ăsta din context…?

  Apropos de scos din context, ca să înţeleg exact: Dumnezeu are voie să bată – pentru a fi acceptat/primit înăuntru – doar la uşa unei biserici apostate, nu şi la cea a unui credincios apostat, sau chiar a unui păcătos…???

  Oare nu ca urmare a bătăilor la uşa lui şi-a „venit în fire” feciorul care-şi luase lumea-n cap?

  Personal cred că până şi acei oameni care se pocăiesc la o „poruncă”, o fac DOAR pentru că CINEVA a bătut anterior, poate timp îndelungat la inima lor!!

  Îţi dau un exemplu pe care l-am putea probabil încadra ca o pocăiţă la „poruncă”, dar observă, până şi aici cu decurge dialogul. „Porunca” ajunge să fie de fapt un răspuns la o întrebare foarte arzătoare a „pocăitului”:

  FA 9,3-6
  Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
  El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
  „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
  Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”

  Să fii iubit, dragul meu, şi numai bine!

 3. Marcel Dogar
  !Este o diferenta de nuanta intre a „primii” sau „al accepta” , si este folosit numai odata in NT intr-un anumit context. Si ai dreptate , nu este nebiblica, dar nu a fost folosita de Domnul si de nici un apostol ptr. chemarea la pocainta
  Domnul nu s-a rugat de nimenea sa-l primeasca, dimpotriva, a poruncit oamenilor sa-l urmeze, Petru foloseste expresia :pocaitiva si credeti, Pavel spune ” Dumnezeu porunceste oamenilor sa se pocaiasca.Ioan Botezatorul” pocaiti-va ca imparatia cerurilor e aproape”. Predicatorul modern foloseste cuvintul „primeste” , facind pe om sef si pe Domnul cersetor , mult mai usor „Sa-l primesti” decit sa te pocaiesti, sa iei crucea si Sa-l urmezi.
  2. Versetul din Apocalipsa este scos din context. Acolo Dumnezeu bate la usa bisericii apostate, nu la usa unui pacatos.

  Salutari, nu te-am prea vazut de mult pe blogurile din partea asta de ocean 🙂

 4. Este foarte interesant ca Dumnezeu toarna harul Sau in mod abundent intr-un loc foarte intunecat din punct de vedere spiritual… Haiti! O echipa de romani de la noi impreuna cu alte echipe din Tennessee, Chicago, etc. merg in Haiti foarte des in ultimele luni unde ca proiect principal au construirea unei biserici penticostale. Ne zic ca este o trezire spirituala acolo de proportii apostolice. Constructia este aproape gata, si sa umplut de credinciosi noi care inainte mergeau la cele doua temple voodoo vecine cu noua biserica.

  In Port-au-Prince se ingramadesc 4000 de persoane intr-un cort la fiecare serviciu divin unde prietenul meu Gabriel a fost prezent si a vazut cum multimile sunt atinse de harul lui Dumnezeu intr-un mod nemaipomenit in timpurile recente. Contactele noastre de la Calvary Chapel ne informeaza ca Dumnezeu le da mult success in ridicarea acestor corturi pentru acesti noi inchinatori.

  Si asa, iata ca harul se inmulteste, nu se ia, chiar in locuri in care nu ne asteptam! Praise God!

 5. Marcel Dogar
  Petre Tutea spunea:nu sánt teolog dar má misc in másura in care pot teologa.
  Vrei sá TEOLOGAM pe marginea stachetei? 🙂
  Ce spuneam eu fratele Gabi a inteles perfect.de fapt lui i-am adresat mesajul.Ai grijá cá-ti dá cu nuiaua paná zbori la 1,80.Asta inseamná (harul sá suferi pentru comentarii pripite).Eu stiu ce-i harul de aia spuneam cá nu vreau nici mácar sá má gándesc la pácate darámite sá má complac in ele pe motivul cá am HAR destul.Spuneam cá pretuirea harului a scázut enorm in ultimii ani,in special dupá revolutie.Pavel spune:Sá pácátuim mereu ca sá se imulteascá harul?Hopa c-am ajuns la Nehustan(cel din aramá)

 6. Marcel, stacheta este foarte joasa , si este o stacheta, de exemplu: ” veniti in fata, repetati o rugaciune scurta dupa mine, si veti fi mintuiti, o sa scapati de boli si saracie, declaram prosperitate peste familia dumneavoastra etc. etc. . Nu se mai spune nimic de pocainta si renuntarea la pacat.

 7. Un subiect cu o intrebare provocatoare;”Se va lua harul de la Neamuri?”De ce trebuie sa ne ridicam aceasta intrebare ?Fiinca de fapt , Sfintele Scripturi ne indreapta spre HARUL PRIMIT!Si toti cei ce doresc sa ajunga la mintuire ,doar prin acest HAR pot sa ajunga ,dar sa nu uite fiecare ca este;”Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!”

 8. @Daniel
  când vorbim de Harul lui Dumnezeu pentru noi, nu cred că îl putem asocia cu o stachetă… fie ea şi de 1,80!!!
  Este doar o cruce, de vreo 3,5 metri, cu Isus Christos pironit pe ea! Şi privirea noastră muribundă, îmbibată în credinţa dătătoare de viaţă, născută din cuvintele auzite ca din străfunduri de lumi:
  „dupa cum a inaltat Moise sarpele in pustie, tot asa trebuie sa fie inaltat si Fiul omului…”, iar apoi „oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.”

 9. @Gabi Bogdan

  cu tot respectul pentru tine şi fratele Tozer, consider că expresia „a-L accepta” sau „a-L primi” pe Christos nu este chiar atât de nebiblică.
  Ioan 1,11-12 spune:
  „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu”,

  iar în Apocalipsa 3,20 citim:
  „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”

  În înţelegerea mea, acceptarea merge un pas mai departe decât credinţa, despre care Iacov spunea că trebuie să fie întărită prin fapte. După mine, una din aceste „fapte” ar fi acceptarea, nu doar să spun: „da, cred în Christos, cred că El este Fiul lui Dumnezeu, că a purtat păcatele mele etc.” pentru a continua apoi în sine „dar nu vreau să am de-a face în mod personal cu El…”

  Apoi, consider că acceptarea include credinţa, deoarece este cam dificil să accepţi ceva ce nu crezi. Iar cât despre credinţă, exită foarte multe fiinţe spirituale care „cred şi se înfioară”, însă nu-l pot „primi/accepta” pe Isus Christos.

 10. Hm. Ai dreptate, numai ca si eu trebuie sa fac o corectura: 🙂
  Efeseni: Curvia, sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
  Pacatele pe care le-ai mentionat mai sus nici nu trebuie sa existe printre noi, dupa cum Pavel spune. Sint pacate si pacate. De exemplu: parasirea dragostei dintii, pacat foarte mare, altul ar fi calcarea celei mai mari porunci in fiecare minut in care traim( iubestel pe Domnul Dumnezeul tau), si inca multe altele in care cadem zilnic. Problema e ca de multe ori daca respectam cele zece porunci credem ca am ajuns sfinti, problema e ca Domnul Isus a venit cu alte porunci , acelea la nivel de suflet , care sint mult mai greu de pastrat.

 11. Adventistii stau sub lege ignorand harul !. Restu’ , ne lafaim (ori ne autosugestionam ca suntem)sub har ,ignorand legea !.
  Cat despre sacul si cenusa UMILINTEI, ele sunt figure of speech, sub forma abstracta ,mentionate doar in predici iar practicarea lor , nu mai corespunde in aceste timpuri de gandire progresista, democratica si liberala….
  Cat priveste Harul, se vede ca el a ajuns sa fie analizat infantil, la cheremul si la catalogarea imaginativa a fiecaruia !. Convingerea mea este ca Puterea Harului este reprezentata de Calitatea Cablurilor ce leaga Generatorul de sarmana ,slabita si micutza noastra „baterie” !.( si asta numai in cazul cand realizam si acceptam fara egos,ca avem nevoie de UN NOU START ! )

 12. Frate Gabi
  Aveti dreptate in prima parte dar in ultimul aliniat as face o corecturá.Nu e vorba de un har felurit ci de o gresitá raportare la har.Stacheta de la 1,20-1,40 cat era la scoalá ,am coborát-o la 30 cm,asa cá acuma o poate sárii toti membrii bisericii.Deci ai har pentru toate gusturile si toate culorile.Cánd realizeazá cineva cá pentru uitat la o femeie cu poftá e curvar si pentru urát un frate esti ucigas, deci plata e iadul,atunci apelarea la milá si convingerea de iertare e HAR.Harul e doar de un fel si doar pentru o categorie (categoria fiului risipitor)nu existá adeváratá pocáintá ,garantat nu este har.

 13. cel mai bun raspuns despre Har GBY.
  fratii teologi inainte de a vorbi despre Har, sa stabilim despre care parte a Harului lui Dumnezeu sa vorbim,da :pe urma vom putea avea o discutie biblica pina atunci doar pareri se va lua?or nu se va lua?
  Domnul sa va binecuvinteze pe toti

 14. Harul ne este dat si sa nu uitam ce spune apostolul Pavel ;”12aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

  13Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sîngele lui Hristos.

  14Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care -i despărţea,

  15şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;

  16şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într’un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.

  17El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.

  18Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într’un Duh.

  19Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

  20fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

  21În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul.

  22Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”Deci daca dorim sa fim” un lăcaş al lui Dumnezeu”;cum trebuie sa devenim?Si cum trebuie sa se traiasca?
  Harul atita timp chit inca i-L asteptam pe Hristos exzista daca nu mai sintem robi pacatului dupa cum spune apostolul Pavel :”12Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

  13Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

  14Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege, ci supt har.

  15Ce urmează de aici? Să păcătuim pentrucă nu mai sîntem supt Lege ci supt har? Nicidecum.”Deci este greu sa intelegem mesajul Scripturii?Ori dorim sa filozofam si mesajul divin sa-l negam?

 15. Am cugetat la cintarea fratelui Moldoveanu

  “Simţim încet cum harul de la neamuri se tot ia
  Aproape-i uşa gata-a se-ncuia
  Mai mici sunt bucuriile de-acum un sfert de veac
  Lucrările-s mai mici ce-acum se fac.”

  Si m-am gindit la REALITATE, nu la ce mi-ar place sa se intimple. Anglia , Germania, centre ale crestinismului mondial acum 30 de ani, moarte. Italia: moarta, Spania, Ungaria, Europa in general moarta, SUA este pe acelasi drum . Oare nu s-a luat harul de la aceste tari? Optimismul este omorit de realitate ( citeodata )

  Luca 18:8 Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pămînt?„
  Oare de ce a spus Domnul aceste cuvinte? Fecioarele intelepte erau adormite.

  „Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
  Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțămitori, fără evlavie,…..”
  Pavel aici se refera la crestini, la oamenii din biserica, nu la cei de afara.

  Eu nu argumentez ca harul se va lua , ci spun ca oamenii vor parasi harul. Cine sinteti pastori, uitati-va in bisericile dumneavoastra, pacate care acum 20 de ani nu se pomeneau intre cei nepocaiti sint tot mai dese in mijlocul nostru.

  Este drept, avem o gramada oameni care spun ca ” l-au acceptat pe Christos” ( Tozer spune ca aceasta expresie nu este gasita in biblie), dar fara nici o schimbare in viata lor.

  Avem organizatii crestine care trompeteaza revivals prin toate colturile lumii. Dar cind citesc raporturile misionarilor de pe teren, se vede o realitate diferita, de munca grea cu lupta si nu odata, moarte. Acestia stau acolo, si incearca sa deschida adunari, sa faca ucenici, nu i numara doar pe cei ce ridica mina ca sa poate sa anunte succesul lor la TBN

  Se prea poate ca harul Sa fie revarsat intr-un mod deosebit, ca va fi nevoie in situatia in care ne gasim, ca numai o gratiere venita asupra noastra datorita Jertfei pe Cruce ne va mai putea curata de pacatul care asa de lesne ne inconjoara.

 16. Nu poti sa pretinzi un raspuns categoric pana ce nu definesti termenii, ce este si ce nu este Harul…
  Se ia curentul electric sau nu se ia ? Si unde-l pune ?
  Se ia ordinarea ? Ai Harul …sa suferi sau numai sa crezi ?
  Se ia durerea ? Sau se amorteste cu pastile de …nesimtire?
  Este cumva Harul un fel de…”permis de pacatuit cu constiinta netulburata ” si ne tulbura ideia ca expira candva iar noi nu stim ,
  sau este ingredientul care ne face sa ne simtim bine la programele artistice religioase?…
  Harul nu este un obiect, nu este darul (ca un borcan de dulceata cu termen de expirare…cum gresit se canta melodios si lacrimogen )…dar poti cadea din el?
  Daca Harul e bunatatea lui Dumnezeu care ne invata sa ne schimbam , sa ne pocaim, sa ne nastem de sus…sa o rupem cu mentalitatea carnala, sa fim sfinti,
  cu siguranta Harul se va lua …atunci cand Dumnezeu va inceta sa fie bun…si va incepe sa fie doar drept…Egiptenii nu am mai avut harul sa iasa la mal…nici Evreii care au murit in pustiu nu au avut Harul sa intre in tara promisa… desi au fost in norul de slava (in har )…nu au crezut…de ce nu ne preocupa mai mult partea noastra?… Datoria oricarui om…Cuvintele Mantuitorului… ci ne intereseaza daca …expira sau nu Harul ?…Nu mana lui (Harul nu expira) nu e prea scurta ci pacatele noastre continua…ca sa se inmulteasca Harul?…nicidecum …nicidecum…niciodata …
  Mat 24:14 „Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovaduita in toata lumea … Atunci va veni Sfarsitul…”

 17. ….nu frateDavid… harul nu se va lua ci se va amplifica pina in imparatia Lui desavirsita pentruca noi suntem”deja dar nu inca”El nu are un plan B ci unul desavirsit,complet

 18. Din pacate mai sunt cateva cantari de acest gen , care au mare rezonanta in bisericile din Romania, si sunt utilizate foarte des. Spun din pacate, pentru ca ma doare cand vad acest lucru. Cu cateva luni in urma ziceam celui care se ocupa de cantari in biserica noastra sa scoata aceasta cantare din „repertoriu”, pe langa altele, pentru ca este o mare minciuna, o erezie; dar am primit un raspuns care m-a lasat „ca la dentist”: „Daca ma iau dupa tine aproape ca nu mai cantam in biserica!”.
  Sunt pentru cantarea de lauda la adresa lui Dumnezeu, dar nu pot fi pentru ereziile care se transmit, inclusiv prin acest gen.
  Asa ca daca imi permite-ti as dori tare mult sa tiparesc acest articol si sa il dau catorva frati, pentru a nu mai putea sa imi reproseze ca „doar tu vezi asa”.
  Va multumesc si va binecuvantez in Numele Domnului Isus

 19. Frate Petrică, sincer vreau să vă mulţumesc pentru că aţi zdruncinat puţin teologia mea cu aceste postări. Dumnezeu să vă binecuvinteze!

 20. FOARTE utile aceste doua articole pentru ca ne indreapta spre o motivare corecta de a sluji pe Isus Hristos cu toata inima si cu toata credinta: Dumnezeu este de partea noastra.

  Si-mi place citatul, care se zice ca apartine lui Luther: ”Eu si Dumnezeu formam majoritatea!”

  Multumesc, frate Petru pentru efortul depus in a aduce aceste explicatii. Chiar doresc sa le impartasesc cu fratii si surorile mele. Cel putin am sa-i trimit catre acest blog, si daca-mi permiteti as dori sa tiparesc integral aceste 2 articole si sa le daruiesc.

 21. Dacă această teologie ar fi adevărată, ar semăna foarte mult cu proverbialul ţigan, care se „înneacă la mal!”

  De ce ar bate în retragere o armată care şi-a împins deja duşmanul la o clipă distanţă de capitulare?

 22. Felicitari frate Lascau pentru articol. Cintarile ale carui mesaj nu corespund cu Biblia pot fi fara nici o rezerva interzise in adunare, iar daca cineva se ridica sa prooroceasca deasemenea impotriva harului, puteti linistit sa dati pe fata in public pe acel prooroc mincinos.

 23. foarte bune articole frate Petrica,Dumnezeu sa va dea putere sa entuziasmati prin aceste articole pe fratii pesimistii, indolenti si lipsiti de bucuria mintuirii,le citesc cu mare interes si le cominic si bisericii pentru mobilizare

 24. Trebuie mentionat si the Middle East, eu cred ca aceste ” cutremure” vor deschide usa evangheliei. Daca nu pentru mintuire , cel putin pentru marturie.
  Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrșitul.
  Si mai este un verset in Luca, care nu este asa de optimist
  Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pămînt?„

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s