Se va lua harul de la Neamuri? (1)

Urmăream cu emoţie evoluţia celor peste 200 de copii  ai penticostalilor români. Îmbrăcaţi sărbătoreşte cântau în deschiderea uneia dintre Bisericilor Penticostale Române. Ideea organizatorilor mi s-a părut foarte bună ca o seară să fie dedicată copiilor, în care să aibă posibilitatea de-a cânta şi recita versuri în frumoasa noastră limbă românească. Li se oferea posibilitatea dublă de-a face ceva semnificativ pentru gloria lui Dumnezeu şi apoi, prin exerciţiu, să-şi îmbunătăţească limba română, capitol cu destul de multe corigenţe. Copiii au fost fermecători ca întotdeauna. M-am instalat într-un rând mai în faţă pentru a le urmării expresiile feţelor şi mai ales, pentru a-mi vedea juniorii care participau şi ei în corul copiiilor. L-a început m-a intrigat faptul că nimeni nu aprecia în nici un fel eforturile lor, aşa că am început de unul singur să-i aplaud după fiecare cântare. Efectul a fost benefic. Celelalte sute de părinţi au început şi ei să aplaude.

Pe la mijlocul programului copiiilor am devenit acut preocupat de sobrietatea nefirească a acestor copii, pe care eu îi ştiam cât de zburdalnici sunt. Când însă corul lor a intonat una din melodiile programului, m-a cuprins spaima la mesajul cântării lor:

“Tot mai rar se simţeşte Doamne
Adierea Duhului Tău Sfânt
Nu sunt cercetat şi mă simt îngrijorat
Oare nu sunt şi eu lepădat?”

Dacă aceste cuvinte le auzeam din gura unuia dintre noi cei mai în vârstă, probabil mi-aş fi spus că nu e de mirare după viaţa plină de stress pe care o ducem în această lume în care am început viaţa de la zero. Dar cuvintele pline de pesimism le cântau nişte copii între 6 şi 12 ani. Cei mai mulţi dintre ei nici nu au avut o experienţă personală cu Mântuitorul, ca să poată cânta despre răcirea relaţiei cu El.

Deodată am înţeles în toată grozăvia ei o doctrină, pătrunsă pe uşa din spate a bisericii, învăţătura “luării harului de la Neamuri”.

Deşi, niciodată promovată oficial la nivel de confesiune, această idee este rezultatul direct al gândirii dispensaţionaliste, combinată cu un verset tradus destul de neizbutit în Biblia noastră în limba română. Dar să vedem de unde s-a ajuns la această concluzie, că Dumnezeu v-a lua harul mântuirii de la Neamuri şi-l va da din nou lui Israel? În primul rând, dispensaţionaliştii au prezentat un sistem foarte didactic, planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, spunând că el se împarte în mai multe etape, pe care ei le-au numit „dispensaţiuni”. Întreaga istorie a umanităţii a fost împărţită deci în aceste “perioade de istorie în care a predominat o anumită revelaţie divină peste toate afacerile umanităţii” aşa cum defineşte dicţionarul Webster cuvântul “dispensation”, care a fost adoptat de către aceşti teologi din limba engleză.

Dispensaţionalismul ar fi deci un sistem de interpretare a istoriei în termenii unei serii  de “dispensaţiuni” ale lui Dumnezeu, de perioade distincte în care a predominat o anumită revelaţie divină, un anumit mod de administrare a afacerilor planetei, o formă diferită a economiei divine. Potrivit acestui sistem de gândire, Dumnezeu L-a trimis pe Isus la Israel, care L-a respins. Împotrivirea poporului ales a dus ca mântuirea să ajungă la Neamuri. Astfel, acordarea mântuirii Neamurilor, a început să fie considerată ca un apendice al planului iniţial al lui Dumnezeu, cel de mântuire al lui Israel, un fel de plan B, pe care Dumnezeu l-a abordat atunci când nu I-a reuşit planul A. Termeni ca: “vremea neamurilor”, “epoca neamurilor” , “epoca harului”, sunt câţiva din termenii produşi de acest sistem de gândire.

Nu doresc să dau cumva impresia  că articolul de faţă ar fi un atac împotriva acestui sistem. Chiar dacă nu sunt de acord cu o serie de afirmaţii ale lui, nu înseamnă că el ca sistem raţional de gândire, nu-şi are meritele lui. Nu împărtăşesc însă în nici un fel modul de abordare a acestei  “dispensaţiuni”, cea a harului, în care mântuirea lumii apare mai mult ca un accident în planul lui Dumnezeu, ca un ocol de la firul roşu al intenţiilor divine. Nu pot să cred că intenţiile lui Dumnezeu s-au redus vreodată la mântuirea unui singur popor. Cred din toată inima mea că  El a dorit din totdeauna mântuirea tuturor neamurilor pământului, pe care El le-a iubit în aceeaşi măsură cu inima Sa de Tată al tuturora.

Alegerea lui Israel n-a fost numai pentru mântuirea Sa, ci mai ales pentru a-L da lumii pe Isus, prin care toate popoarele să capete acces liber la Tatăl, în urma jertfei Sale de la Golgota. Israelul este naţiunea de care s-a folosit Dumnezeu pentru a duce mântuirea întregii planete. Ei nu sunt mai privilegiaţi faţă de actul mântuirii decât alte popoare. Isus este singura cale spre Dumnezeu. Sistemul mozaic avea menirea să pregătească această venire a Mesiei. Cu alte cuvinte, intenţiile divine au fost dintotdeauna ca întreg pământul să primească mântuirea prin jertfa lui Christos. Isus n-a murit la cruce pentru un neam, ci pentru toate Neamurile pământului. Harul iertării a fost acordat întregii umanităţi şi nu numai unei părţi. Explicaţia luării harului de la Neamuri, provine la noi românii şi din traducerea lui Cornilescu a versetului 25 din Romani 11, astfel:

“Fraţilor pentru a  nu vă socoti singuri întelepti, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor. Atunci tot Israelul va fi mântuit…”

Mulţi  au înţeles acest verset că mântuirea lui Israel n-ar fi posibilă până nu se va lua harul mântuirii de la Neamuri, lucru pe care zic ei, este sugerat de împlinirea numărului Neamurilor. Analizate în context, cuvintele “numărul deplin al Neamurilor” spune mai degrabă despre răspândirea mântuirii între Neamuri atât încât întreg pământul va fi plin de cunoaşterea Domnului, decât de un anumit număr pe care Dumnezeu îl tot socoteşte de la începutul mântuirii rasei umane. Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să vină la mântuire” (1 Timotei 2:4), şi deci nu are planificat un anumit număr. Este adevărat că El, în atot-cunoaşterea Sa, ştie numărul celor mântuiţi, dar nu pot crede într-o acţiune de felul luării harului mântuitor atunci cânt numărul va fi atins.

Mai mulţi comentatori biblici abordează cu totul diferit acest pasaj. Ei văd în “împlinirea numărului Neamurilor” mai mult o delimitare de traducere, termenul ar fi “plinătatea Neamurilor” care sugerează abundenţa, bogăţia nu numai numerică, ci şi spirituală. Mântuirea Israelului se va face într-o vreme de victorie decisivă a Evangheliei lui Cristos pe toate meridianele lumii, la vremea “plinătăţii” Neamurilor. Fenomenul este imaginat deosebit de frumos de unii din comentatorii din “Biblical Ilustrator”, astfel: Un împarat întorcându-se dintr-o călătorie într-o ţară îndepărtată şi-a găsit imperiul în răscoală. S-a dus în ţinutul în care avea cei mai mulţi prieteni şi a constatat că nu mai este primit acolo. Cu un mic grup de ostaşi credincioşi a început recucerirea ţării, luptându-se pentru fiecare localitate. Înfrângeri şi victorii. Cu fiecare sat şi oraş cucerit, numărul ostaşilor săi creştea tot mai mult şi victoriile erau tot mai uşor de câştigat. În final, recucerind aproape toată ţara, s-a îndreptat cu o armată uriaşă spre provincia foştilor săi prieteni. În faţa unei asemenea armate aceştia s-au predat imediat.

Aşa vedea acest comentator mântuirea finală a întregului Israel. Faţă în faţă cu forţele uriaşe ale unei lumi încreştinate, Israelul va renunţa la încăpăţânarea sa şi-L va primi pe Mesia. (va urma)

35 de gânduri despre „Se va lua harul de la Neamuri? (1)

 1. Apropo, stiti cantarea „E scris ca harul de la Neamuri se va lua”?
  Am descoperit ca Biblia nu spune asta!
  Mult timp am crezut si eu acest lucru, pana cand l-am auzit pe John Vernon McGee zicand in emisiunea sa, „Itinerar biblic”: „Acum, devreme ce punerea lor deoparte a adus harul lui Dumnezeu pentru Neamuri, ce se va întâmpla cu harul lui Dumnezeu faţă de neamuri când Dumnezeu se va ocupa din nou de Israel? Va fi înmulţit! Este ceea ce a spus apostolul Iacov la Consiliul de la Ierusalim: „După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărîmăturile, şi-l voi înălţa din nou: pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari este chemat Numele Meu…” Sunt cuvinte ce se găsesc în Faptele Apostolilor 15:16-17!”

  Daca e ceva ce a incveput sa ma irite de ceva vreme este faptul ca in adunari/biserci se canta cantari care nu au suport biblic in mesajul lor sau, mai rau, care au un mesaj anti-biblic!

 2. Apropo, stiti cantarea „E scris ca harul de la Neamuri se va lua”?
  Am descoperit ca Biblia nu spune asta!
  Mult timp am crezut si eu acest lucru, pana cand l-am auzit pe John Vernon McGee zicand in emisiunea sa, „Itinerar biblic”: „Acum, devreme ce punerea lor deoparte a adus harul lui Dumnezeu pentru Neamuri, ce se va întâmpla cu harul lui Dumnezeu faţă de neamuri când Dumnezeu se va ocupa din nou de Israel? Va fi înmulţit! Este ceea ce a spus apostolul Iacov la Consiliul de la Ierusalim: „După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărîmăturile, şi-l voi înălţa din nou: pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari este chemat Numele Meu…” Sunt cuvinte ce se găsesc în Faptele Apostolilor 15:16-17!”

  Daca e ceva ce a incveput sa ma irite de ceva vreme este faptul ca in adunari/biserci se canta cantari care nu au suport biblic in mesajul lor sau, mai rau, care au un mesaj anti-biblic!

 3. sa fim foarte atenti la ce spune cuvintul lui dumnezeu din apocalipsa cap 7 a doua parte a versetului 14 unde spune clar ca ei si-au spalat hainele si le-au albit in singele Mielului. Sub har suntem spalati si albiti de jertfa lui ISUS HRISTOS .Astai diferenta este foarte clar cuvintul lui DUMNEZEU CU RESPECT ADRIAN

 4. Salutari tuturor fratilor in credinta. Si pe mine m-a deranjat ani de-a lungul predicarea acestui subiect in mod eronat insa fiind adolescent la acea vreme nu am avut taria sa o expun celor ce o predicau.
  Consider ca un argument solid care darama acest subiect controversat se gaseste in Apocalipsa cap 7:

  9. Dupa aceea m-am uitat si iata ca era o mare gloata pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semintie, din orice norod si de orice limba, care statea in picioare inaintea scaunului de domnie si inaintea Mielului, imbracati in haine albe, cu ramuri de finic in maini;
  10. si strigau cu glas tare si ziceau: „Mantuirea este a Dumnezeului nostru, care sade pe scaunul de domnie, si a Mielului!”
  11. Si toti ingerii stateau imprejurul scaunului de domnie, imprejurul batranilor si imprejurul celor patru fapturi vii. Si s-au aruncat cu fetele la pamant in fata scaunului de domnie, si s-au inchinat lui Dumnezeu,
  12. si au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru sa fie lauda, slava, intelepciunea, multumirile, cinstea, puterea si taria, in vecii vecilor! Amin.”
  13. Si unul din batrani a luat cuvantul si mi-a zis: „Acestia, care sunt imbracati in haine albe, cine sunt oare? Si de unde au venit?”
  14. „Doamne”, i-am raspuns eu, „tu stii.” Si el mi-a zis: „Acestia vin din necazul cel mare; ei si-au spalat hainele si le-au albit in sangele Mielului.

  Aici Cuvantul Sfant arata ca milioane de oameni din orice semintie, orice popor, orice limba, de orice culoare vor fi mantuite in marele necaz deci harul va fi si pentru neamuri in acea perioada.
  Dumnezeu sa ne binecuvanteze pe toti !

 5. foarte corecta afirmatia fratelui Dogar!
  Aceasta ipoteza e ft. bine sustinuta de Witness Lee in cartea „Economia lui Dumnezeu” …
  Sta scris ca 10 oameni se vor lua de poala unui evreu …
  Citind comentariile de mai sus observ clar membrele/madularele unui trup care incep ba sa se imbratiseze ,ba sa se ciupeasca iar Capul … priveste la ele gandind ceva de genu’: „parca ati avea toate aceeasi functie” sau „va bateti sa fiti Capete”
  Fratilor tema noastra – indiferent ca se ia sau nu harul de la noi – ar trebui sa fie despre cum sa-l avem pe Cristos in noi , cum sa ramanem in El , ne-ar trebui scrisa o intrebare in fata ochilor , pe tavanul din dormitor :”Cum sa fim lucratori activi in ziua de azi ?” si „o intrebare de genul „Ce pot face pentru tine?” ar trebui sa ne staruie pe buze ori de cate ori ne intalnim cu cineva . La asta ne-a chemat Isus zicand sa ne luam crucea zilnic …
  moarte Sinelui – si atunci har va fi din belsug ! Duhul Sfant abia asteapta sa-i facem loc sa lucreze cu noi – in duhul nostru – … doar sa-i facem loc .

  Apropo , va recomand tuturor sa faceti o vizita pe http://www.rldbooks.org … este acolo aceasta carte „Economia lui Dumnezeu” in setul nr. 2 de literatura crestina GRATUITA . Au carti cari merita studiate si chiar mi-as dori sa discutam indelung pe tema lor . Aceste carti chiar ADUC HARUL INAPOI !!!

  Shalom .

 6. foarte corect !
  Aceasta ipoteza e ft. bine sustinuta de Witness Lee in cartea „Economia lui Dumnezeu” … sta scris ca 10 oameni se vor lua de poala unui evreu …

  Apropo , va recomand tuturor sa faceti o vizita pe http://www.rldbooks.org … este acolo aceasta carte in setul nr.2 de literatura crestina GRATUITA . Au carti cari merita studiate si chiar mi-as dori sa discutam indelung pe tema lor . Aceste carti chiar ADUC HARUL INAPOI !!!

  Shalom .

 7. intr-adevar , sunt multe taine de dezlegat … prea multe pentru timpul (intre cele doua vesnicii) de care avem parte .
  Pentru ca esti „insetat” pentru informatii , imi permit sa iti recomand lucrarile lui Doug Batchelor (are intre ele una deosebita despre subiectul acesta) de pe revelatia.ro … adventistii de ziua a saptea sunt „cei mai in subiect” si am gasit pe pagina aceasta nenumarate lucruri deosebite . de exemplu ,ordinea in care sunt asezate numele semintziilor , si traducerea insemnatatii fiecarui nume … hai sa iti fac pofta 🙂

  Iuda = „Îl voi lauda pe domnul”
  Ruben=”A privit la mine”
  Gad = „cu noroc”
  Aser=”Sunt fericit”
  Neftali=”Lupta mea”
  Manase=”m-a facut sa uit”
  Simeon=”Dunezeu ma aude”
  Levi=”unit cu mine”(casatorit/lipit)
  Isahar=”M-a rascumparat”
  Zabulon=”Locuire”
  Iosif=”Dumnezeu imi va adauga”
  Beniamin=”Fiul dreptei mele”/”Fiul maini drepte”
  Ei bine , Doug afirma ca si-a permis sa le aseze in fraza si a iesit ceva de genu’ :
  „POVESTEA MANTUIRII INCAPSULATA IN NUMELE CELOR 144.000”
  „Îl voi lauda pe Domnul pentru ca a privit la mine si mi-a dat noroc. Sunt fericit pentru ca Dumnezeul meu care lupta , m-a facut sa uit. Dumnezeu ma aude si e casatorit cu(lipit de)mine. Mi-a pregatit o locuinta si imi va adauga(da)pe Fiul dreptei Lui.”
  Doug e un adventist deosebit si a avut parte de o viatza foarte contimentata … sunt multe lucrari acolo si acea pagina merita studiata foarte atent . Am invatat lucruri deosebite de la fratii nostri adventisti si chiar daca nu sunt de acord cu unele lucruri sustinute de ei , ii simpatizez 🙂
  Sa fim binecuvantati cu totii de Domnul cu minte si intelepciune , cu acel dar de descoperire (vezi Watchman Nee) !
  Shalom !

 8. Draga Highlander .

  Nu m-am gindit deloc la faptul ca ..si-ar fi luat rasplata aici pe pamint … atunci cind am scris .Nici eu nu sunt deacord cu astfel de gindiri .
  Prefer sa zic un : Domnul sa te/va binecuvanteze, ca stiu ca nu va intelege altceva . Oamenii in general sunt slabi si subiectivi …

 9. Draga Marcel Moisa, cele doua „reactii” nu se exclud. Ambele sunt benefice si necesare. Poti sa rostesti binecuvantare peste ei zicand „Domnul sa va binecuvinteze” si la fel de bine poti sa le apreciezi efortul dragilor copii si da, de ce nu, calitatea interpretarii, cantarii lor. E chiar foarte necesar. Si sa nu aud din nou argumente puerile ca in felul asta „si-au luat rasplata pe pamant”. Ce mai rasplata. Este o frumoasa manifestare de apreciere si incurajare care face atat de mult, atat de mult pentru dragii de ei copiii. Dar e valabil si pentru cei mai mari. Si nu te teme, nu furi nimic din slava lui Dumnezeu cand apreciezi si incurajezi copiii in efortul si lucrarea lor. Te miri cati aparatori ai lui Dumnezeu si ai slavei Lui s-au mai gasit. Si by the way, cred ca Dumnezeu ii aplauda cel mai tare din cerul sau, iar fratele Lascau nu facea altceva decat sa fie in ton cu aprecierea Tatalui ceresc. Va apreciez frate Petrica pentru intelepciunea de care ati dat dovada fata de acei copii.

 10. Sa fi iubit frate Viorel !. Pentru imbarbatarea ta, a fratelui nostru Pettrusu , cititi cu rabdare intreg capitolul 3 din I Ioan , analizand fiecare verset !. Multa pace ! . Si daca aveti indelunga rabdare, cititi in continuare intreg capitolul 4 si 5 !. Cu dragoste frateasca , NOC _

 11. Frate Petrica ,pentru a incuraja copii ce au cintat ,nu e mai potrivit sa spunem/strigam un Domnul sa va binecuvanteze ,Amin ,Slavit sa fie Domnul etc. Suntem totusi intr-un loc unde nu e interzis un astfel de tip de comunicare/incurajare ? Batutul din palme adesea e interpretat ca apreciere a calitatii cintaretului/cintari/programului/predicatorului etc.

 12. Frate Petrica ,nu as vrea sa mi-o luati in nume de rau ,dar cit despre tema tratata eu zic ca e foarte bine ce ati spus ,doar ca scinteia ce v-a determinat sa tratati aceasta tema nu cred ca trebuie sa fie aceasta cintare.
  Am cintat aceasta cintare de multe ori cu orchestra,si nici o data nu m-am dus cu gindul ca ar comunica luarea harului de la neamuri ,ci mai de graba o retrospectiva a credinciosului serios care are curajul sa se intrebe ce e cu el de nu mai simte adierea Duhului Sfint,si e adevarat ca poate fi :lene spirituala,lipsa sfinteniei,infringeri pe toate terenurile,dar doar da glas gindului sau si asa se face ca stiind ca nu putem fi smulsi din mina Domnului si ca numai daca nu cumva noi iesim de buna voie din mina Lui, atunci suntem in mare pericol si deci credinciosul se intreaba :Doamne nu cumva prin neglijenta/nepasarea etc mea am iesit din mina ta si ca atare sa fiu lepadat ?
  Mie mi se pare ca acest tip de credincios e ca o locomotiva ce vrea sa intre la revizie in depou si deci schimba macazul ca sa intre in depou .Dumneavoastra nu ati mai schimbat macazul .

 13. Citez „plinătatea Neamurilor” care sugerează abundenţa, bogăţia nu numai numerică, ci şi spirituală”
  Frate Petricá
  cunosc cativa evanghelici sudamericani(Marcos Witt,Luna Cash…)si alti cativa americani,(toti cu megabiserici)care sustin aceastá teorie.probabil de aici v-ati innspirat sau doar ati citat pe vreunu.Nu pot sá cred cá va fi o PLINATATEA NEAMURILOR.Mai degrabá vorba aia-(Doamne dune-n rai,dacá vrei sá ne mai ai.)

  Referitor la cántare eu cred cá poetul era inspirat si deci avea dreptate.Má explic.Omul cánta ce simtea.

  Un copil de 6 ani cánta cantarea fratelui Liteanu(Banii mi-au fost amágirea,banii m-au orbit mereu…..)la unul se potriveste la altul nu.Ce stiu cá oamenii aveau fricá de Dumnezeu mai multá ca acuma.
  Cineva mai sus rásufla usurat cá nu-i asa cum credea el adica ca se ia harul.Ca si slujitor m-am intrebat ce-i tine pe oameni mai mult langá Dumnezeu dragostea pentru El ,sau frica de El ?Da ásta e alt subiect.Fiti binecuvantat

 14. O multime de comentari se refera la ideia ce se desprinde din titlu,unele mai istete decit altele. Pentru o clipa insa sa ne intoarcem la noi[la mine] sa citim versul cintari:
  Tot mai rar se simteste Doamne..
  Adierea Duhului Tau Sfint
  Nu sint cercetat,si ma simt ingrijorat
  Oare nu sint si eu lepadat!!!???
  Cineva spunea: avem programele asa de bine aranjate,cintareti ce pot sa concureze pe or ce scena a lumi,predicatori care desfac parul in patru,stie sa te faci sa rizi sau sa plingi[dotati]in al actoriei,si tot acel cineva spunea daca Duhul Sfint va fi luat din biserica 90%nici nu ar observa aceasta,motivul caci nu au ajuns sa cunoasca inca adevarata atingere a Harului Divin. De aceia compozitorul prin cintare trage un semnal de alarma,:intocmai cum sta scris in 1 Samuel 3:1. Prea mult cuvintul nostru,afisarea noastra,cine mis eu si Duhul Sfint cam se uita caci nu il incadram in programele noastre. Pina nu e prea tirziu :eu primul si pe urma cine mai vrea sa analizam inca o data versul cintari si sa vedem ce avem de facut.

 15. ” şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
  ( Matei 28: 20).

 16. ANUNT ! Se cauta o persoana (sau mai multe) avizata teologic si literar care sa treaca in nefiinta versurile ce produc confuzii si derapaje teologice si care dau o nota discordanta limbii noastre. Cu dragoste, Cleopa.

 17. Frate Lascau, parerea mea este ca compozitorii acestor cintari nu prea au stiut multe de „despensationalism”. Nu a-ti auzit expresia „a fost har la biserica astazi”? Noi romanii (penticostali in special) confundam prezenta „simtita” lui Dumnezeu in biserica , cu cuvintul har( definitia fiind” darul nemeritat daruit noua de Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul sau sa moara in locul nostru”). Cintarea de mai jos este un exemplu.

  Simtim incet cum harul de la Neamuri se tot ia;
  Aproape gata-i usa a se-ncuia.
  Mai mici sunt bucuriile de-acum un sfert de veac;
  Lucrarile acum mai mici se fac.
  Poporule, pastreaza dar credinta ce-ai primit,
  Pastreaza nostalgia cercetarii ce-ai primit!

  Ce este mai de speriat, este ca in zilele nostre majoritatea compozitorilor de muzica sint tineri, fara o invatatura teologica serioase, fara nici o experienta pe calea Domnului, dar cu un pic de talent la gasirea unui ‘BEAT” saltator, cu sapte cuvinte repetate de unspe ori, si gata , in fata cu eu , la lauda si inchinare. De fapt cred ca un nume mai bun ar fi „laudarosii cu inchinarea” 🙂 ( nu in toate cazurile)

 18. NouaOrdineCrestina ,pentru comentariul scris meriti sa fii felicitat !Este un comentariu de nota 10.Ai expus bine lectia,depinde de cei care o inteleg si nu uita de mesajul din Apocalipsa 3 cu 20 la 22.

 19. HARUL este valoarea crestina neglijata de cel comfortabil si satul si apreciata de cel flamand , apasat si in suferinta !.Iar usa de acces al harului ,se inchide cu zgomot, datorita unor curente contaminate de liberalism .LIBERALISMUL ESTE CEL MAI DAUNATOR CATALIZATOR AL HARULUI !. Evreii inteleg tot mai mult acest har al neamurilor si realizeaza in fiecare zi importanta lumii crestine raportata la ura manifestata fata de ei in tarile musulmane !. Realizeaza treptat dar sigur,ca Isus „al nostru” este si EFECTUL cat si CAUZA salvarii lor !. Acum se vede clar ,cum dragostea propagata de Hristos -Mesia, pe nesimtite, se muta de la neamuri si se directioneaza spre…Jerusalem !. Dupa prigoana si hlocaustul celui de-al II-lea razboi mondial, in 1948 ,sub influenta unor oameni mari de Stat si crestini increzatori in invatatura Scripturilor ,carora Mesia l-ea strapuns gandul si inima, au elaborat, decis , sprijinit si negociat formarea Statului Israel . Astfel au implinit direct profetia prin care maslinul si-a redobandit clorofila !.La fel America, gazduind pe evrei si lasandu-i sa-si desfasoare in States spiritul mercantil, au intarit militar, economic (si atomic )Israeleul ! . Si atunci cand dragostea Americii si a neamurilor se va raci fata de ei, (datorita usii inchise de pumnii sransi ai urii, ai antisemitismului si invidiei) ,poporul evreu este acum protejat de propriul lui scut (de fabricatie americana), intarit in vremea cand dragostea si harul erau in floare si in inima unor crestini evanghelici autentici si nu parveniti !. Anitisemitismul ,paradox al lumii crestine, este un indiciu clar si reliefat ,ce demonstreaza inchiderea lenata dar sigura a usii prin care noi mai primim Harul !. In final , triumful lor este garantat profetic , iar noua , cu usa inchisa in obraz,ne ramane sa cuelgem ce-am semanat !

 20. „Cand piatra-n mlastini cade
  Ea nici un cerc nu face…”
  Iar fratii cumsecade
  Il vand… si Iosif tace

  Zidarii-arunca piatra
  Le place-n caramida…
  Si-apoi se-ntorc la tata
  Cu-o haina zdrentuita

  Prea mult ne-a stat in coasta
  Cu bunatatea-i dreapta
  Cu vise de odrasla
  Cu mantia-nteleapta…

  De-am fi lasat , Romanii
  Ne-ar fi distrus si locul
  Ne-ar fi luat si banii
  Si templul si norocul…

  Acum avem si harul
  Si zidul gros si templul
  Si focul si amnarul
  Si Legea si exemplul

  Si haina-nsangerata
  Si-argintii din gradina
  „Si totusi „…niciodata
  Nu vom umbla-n Lumina?…

 21. @barzilaiendan
  Ati lansat o afirmatie „foarte penetranta” si provocatoare.

  Citez „Cine a citit Apocalipsa stie ca vor fi 144.000 de evrei de talia apostolului Pavel care vor evangheliza Neamurile”.

  Eu am citit Apocalipsa si am gasit;
  1-” Nu vatamati pamintul….pina nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru”.. ” Si am auzit numarul celor ce fusesera pecetluiti: o suta patruzeci si patru de mii,din toate semintiile fiilor lui Israel”(Apoc:7;3,4)
  In continuare nu se precizeaza ca au plecat la evanghelizare.
  2-„Apoi m-am uitat,si iata ca Mielul statea pe muntele Sionului;si impreuna cu El stateau o suta patruzeci si patru de mii,cari aveau scris pe frunte Numele Sau si Numele Tatalui Sau…Si am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari….si glasul pe care l-am auzit,era ca al celor ce cinta cu alauta….Si nimeni nu putea sa invete cintarea,afara de cei o suta patruzeci si patru de mii,cari fusesera rascumparati de pe pamint”.(Apoc.14:1,2,3)
  Deci ce 144,000 sint in cer ca rascumparati de pe pamint si nu la evanghelizare.
  Fata de versetele citate mai sus,v-as ruga sa fiti amabil si sa sustine-ti afirmatia dvs.prin argumente biblice,privind evanghelizarea Neamurilor de catre cei 144.000.
  Sigur ca detineti material documentar pe care eu nu-l am si doresc mai multe informatii biblice pe acest subiect.

 22. …Ce este Harul ?… Hesed si Emed ?…( Bunatate si Adevar cantand in acelasi timp, duetul unic al Tatalui si al Fiului prin Duhul Sfant…) , Vezi ?!…cartea Bunatate
  Ce sfinte cecuri scoate
  In Cei vor sa-L stie
  Haru-i marinimie !…

 23. Dragă Daniel
  Încerc prin materialul acesta să mă plâng de creaţia noastră muzicală, de folclorul teologic care au adus un fel de defetism creştinismului nostru. Luarea harului explică lipsa noastră de sfinţenie şi lenea spirituală. Lipsa sau diminuarea asistenţei divine, în care am început să credem, ne programează la înfrângere pe toate terenurile şi ne justifică atitudinile şi comportamentul. Colac peste pupăză, nici măcar nu suntem de vină. Eşecurile noastre de azi se doatorează lui Dumnezeu care nu ne mai acordă har ca în trecut. Părinţii noştri aveau dreptate când ne povesteau de bucuriile de alată dată. Entropia noastră duhovnicească se sprijină pe eşafodajul acestei doctrine.
  În acelaşi timp însă, citind ceea ce se scrie pe bloguri, aproape că am început să cred că unele haruri se iau…

 24. Frate Petrică,
  această cântare a copiilor a fost probabil aleasă înadins ca să vă oprească din aplaudat… 😉

  În ce priveşte teologia amintită, vis-a-vis de Romani 11:25, sunt şi eu de părere (de parcă ce ar mai conta ;-)!?) că e vorba aici de plenitudinea neamurilor, nu de un anumit număr fixat. Privind în acest fel versetul 25 vedem că el se armonizează cu versetele premergătoare (Romani 11:12,15):
  „dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? […]
  Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?”

  Îmi imaginez cum întoarcerea lui Israel, pe fundalul plinătăţii neamurilor duce la o abundentă revărsare a harului, care va da „peste” cum n-a mai dat probabil niciodată!

 25. Mihai, ma tem ca in actuala situatie (cel putin in CP in Romania) nimanui nu-i mai pasa de teologie. Si nici de muzica. Cu exceptia acelei teologii si muzici care face un mariaj extrem de reusit – a se citi periculos si pagubitor – cu interesele, politica si banii. Te mai miri atunci ce se canta prin adunari?

 26. As vrea numai sa mentionez caci originalul cintarii este simtim incet cum harul nu este scris caci harul de la neamuri se va lua

 27. Exista mai multe „perle” transmise pe calea cantecului popular crestin care strabat Tara Romaneasca in lung si`n lat. O cantare de top in mediul penticostal, in anii`70 „… caci cu freza si perciuni ,cu poti sta la rugaciuni” 🙂

 28. Dragă Peter

  După cum ști, ca evreu pejumătate, sunt mai dispensaționalist ca tine …
  Nu înseamnă însă că sunt pentru laurea harului de la Neamuri. Sunt doar pentru distincția clară dintre Biserică și evrei în planul profetic.
  În pasajul din care ai citat există câteva versete care spune cpntrariul:

  „Rom. 11:11Întreb dar: ,,S’au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s’a făcut cu putinţă mîntuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;  12dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?  13V’o spun vouă, Neamurilor: ,,Întrucît sînt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea,  14şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stîrnesc gelozia celor din neamul meu, şi să mîntuiesc pe unii din ei.  15Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decît viaţă din morţi? “

  Evreul Pavel spune că mântuirea Neamurilor se va „amplifica“ prin evreii întorși la Dumnezeu. Cine a citit Apocalipsa știe că vor fi 144.000 de evrei de talia apostolului Pavel care vor evangheliza Neamurile. „Mulțimea fără număr“ va veni din Necazul cel Mare. Vor fi și ei o „ceatâ“ distinctă în planul lui Dumnezeu. Cu Biserica însă, ca Mireasă, este o cu totul altă poveste …

 29. Intradevar filozofii si interpretari mereu apar fiinca fiecare scriitor doreste sa expuna ceva senzational si filozofic pentru a ajunge sa fie bine expus si sa ajunga sa detina un profit din partea celor care cad in plasa lor!Este greu de conceput asa ceva !Si stiu ca voi ajunge criticat in ce scriu !Dar o mare atentie la ce mesajul Scripturii scrie !Ce se va intimpla in vremurile din urma?Ce vor aparea?Ce ne spune chiar domnul Isus Hristos?Sa vedem ce este scris;”..Isus le -a zis: ,,Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.

  5Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi….dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeţi.

  24Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, pînă acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.”Deci sa nu uitam ca foarte multi ajung in panica de ce vedem ca se intimpla si se scrie ,insa ca persoane crestine noi trebuie sa meditam aspra celor scrise in 1 Timotei 6;”3Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie,

  4este plin de mîndrie, şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din cari se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele,

  5zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi cari cred că evlavia este un izvor de cîştig. Fereşte-te de astfel de oameni….11Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blîndeţa.

  12Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa vecinică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.

  13Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,

  14să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,

  15care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpînitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,

  16singurul care are nemurirea, care locuieşte într’o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L -a văzut, nici nu -L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică! Amin.”Mesajul este simplu si merita citit pentru a putea face deosebire intre ADEVAR si interpretare.

 30. Teologia populara ne spune printr-o cantare:
  „E scris ca harul de la neamuri se va ridica
  Si usa intr-o zi se va-ncuia
  Se implinesc cuvintele slavitului Isus
  Asa cum ucenicilor le-a spus”

  Ganditorul si politicianul scotian din secolul al XVIII-lea Andrew Fletcher spunea: „Lasati-ma sa scriu cantecele unui popor si nu-mi pasa cine-i scrie legile” Daca ar fi sa il parafrazez as spune „Lasati-ma sa scriu cantecele din biserici si nu mai conteaza cine formuleaza teologia lor”

  Pentru mine este trist sa aud si proorocii care pentru a se autentifica se incheie cu ceva de genul ca usa harului se va incuia.
  Interesant cum ne formam teologia!

 31. Din nefericire neatentia sau starea de fapt a celor care-i pregatesc,a facut sa fie introdus acest cantec.Nu stiu cum sunt romanii in SUA,pt ca nu am fost ,dar, aici in tara stiti bine ca doinele, cantecele de jale ne cam reprezinta ca si cultura.Nu zic ca nu sunt bune si ele ,dar in timpul necesar si cu masura necesara.Ii apreciez mult pe americani care stiu sa dea si altfel de cantece.
  Iar harul nu ar putea fi luat fara biserica.Fara harul Lui,am fi nimiciti, am practica cu spor fariseismul.
  Si acum sunt f.multi evrei care se intorc la Isus,chiar este remarcat acest val a intoarcerii evreilor spre Domnul Isus.
  Dupa cum apar unele erezii in invatatura asa apar si in cantece.

 32. Bineinteles ca asta este o eroare teologica. Daca se ia harul de la neamuri atunci cum s-au pocait neamurile care au ajuns in cer din ” necazul cel mare ” ??? Si daca se ia harul de la neamuri la rapire, atunci cum s-au pocait neamurile ( oile ) de la Matei 25 cind vor fi judecate de Domnul Isus la venirea lui pe pamant ??? Atunci el va pune ” oile ” la dreapta si ” caprele ” la stinga. Oile vor intra in Imparatia de 1000 de ani si vor popula in continuare pamantul, iar caprele vor fi trimise in locuinta mortilor.

 33. Aveam nevoie de explicatia aceasta. Si eu am crezut eronat si eram tulburat cumva: Daca cumva acum se implineste numarul neamurilor, deodata se intorc evrei la Isus si gata?

  Multumesc mult pentru acest pas clar spre lumina.

 34. Si totusi este difcil de acceptat ca Domnul Dumnezeu va impinge mantuirea neamurilor „”sine die”, fara nici un termen de finalizare.Peste tot in Biblie ne lovim de Planul Domnului Dumnezeu in ani,saptamani si zile.Este perfect normal,dupa parerea mea, ca si vremea nemurilor sa fie riguros planificata ca si vremea intoarcerii poporului israel, ca si rapirea Bisericii ca si venirea Domnului Isus Hristos.Nu pot sa cred ca totul este lasat la voia intamplarii implinirii unor evenimente candva in viitor.Chiar si zilele vietii noastre sunt planificate.Ai reusit sa raspunzi chemarii mantuirii, bine,nu ai reusit,sansa a fost zadarnicita (ca si Harul).Si apoi marile evenimente: necazul cel mare, lupta din Meghido,Ziua lui Hristos, Imparatia de o mie de ani(alt termen), judecata cea mare, un pamant si un cer nou, venirea Sfintei Cetati, etc., nu pot sa se desfasoare haotic ci absolut dupa un plan minutios (cu termene).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s