Toronto Blessing – Argumentul istoric (2)

istoria 2

Ce spune Vechiul Testament despre Duhul Sfânt?

Pe tot parcursul Vechiului Testament întâlnim numele Duhului Sfrânt de 84 de ori. Ori de câte ori este întâlnit pe paginile vechiului așezământ, Duhul Sfânt este legat de următoarele lucruri:

  1. De liderii carismatici ai lui Israel din perioada începutului istoriei acestui popor, cum au fost judecătorii de ezemplu. Duhul Sfânt i-a împuternicit pe aceștia pentru perioade limitate de timp cu scopul de a realiza fapte remarcabile, de care Dumnezeu s-a folosit în intervențiile Sale în istoria acestui popor.

Astfel putem citi despre cei șaptezeci de lideri dintre bătrânii lui Israel care urmau să poarte împreună cu Moise sarcina poporului în lunga sa călătorie spre Canaan (Numeri 11:17).
Iosua este un bărbat „peste care este Duhul” lui Dumnezeu (Numeri 27:18).
Otniel peste care era Duhul Domnului, a ajuns să fie judecător în Israel (Jud. 3:10).
Ghedeon „a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului” (Jud. 6:34).
„Duhul Domnului a venit peste Iefta”, un alt judecător al lui Israel (Jud. 11:29).
Același lucru spune Biblia despre Samson (Jud. 14:6, 19, 15:14).
Saul a avut aceeași experiență: „Duhul lui Dumnezeu a venit peste el” (1 Sam. 11:6).
La ungerea lui David ca împărat, „Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare” (1 Sam. 16:13).

Foarte adesea simbolul coborârii Duhului Sfânt peste regii lui Israel era acela al punerii mâinilor sau ungerii cu undelemn.

  1. De prorocii Vechiului Testament au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Darul prorociei, cu toate că s-a manifestat din vremea lui Saul până la ultimul proroc din Biblie, el n-a fost rânduit de Dumnezeu să se manifeste doar pentru unele persoane, ci la modul ideal el trebuia turnat peste tot poporul. În Numeri 11:29, putem citi dorința lui Moise: „Să dea Dumnezeu ca tot poporul să fie alcătuit din proroci, și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste ei!” Același lucru îl făgăduiește Dumnezeu prin Ioel: „După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fii și ficele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robii și peste roabe voi turna Duhul Meu, în zilele acelea” (Ioel 2:28, 29).
  2. De prezența lui Dumnezeu în viața copiilor Săi.  Dacă analizăm cartea psalmilor ne dăm seama ușor de prezența Duhului Sfânt în experiențele autorilor lor. David se ruga: „…nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!” (Ps. 51:11), sau se întreba: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău….?” (Ps. 139:7). În prorociile sale, Isaia mărturisește starea de decădere a neamului său, care se întreba: „Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel Sfânt?” (Isaia 63:10-14).
  3. De viitorul poporului lui Dumnezeu. În contextul suferințelor din vremurile exilului, a existat o mare dorință după o revărsare a Duhului Sfânt de mai mare amploare în așteptarea lui Mesia, Eliberatorul poporului Său. Ezechiel, profetul exilului a vorbit despre o vale de oase uscate care vor fi readuse la viață prin Duhul lui Dumnezeu care va veni peste ele (Ezec. 33). De asemenea el a scris despre o inimă nouă pe care o vor primi cei din neamul său la venirea Duhului lui Dumnezeu (Ezec. 26:26-27; 37:14). Apoi tema umplerii fiecăruia cu Duhul Sfânt în zilele din urmă este vizibil prezentată de Ioel (2:28-32), temă ce-și găsește ecoul în scrierile lui apostolului Pavel din 1 Corinteni 3:16. Pasajul din Ioel este reluat de apostolul Petru la Cincizecime, explicând mulțimii curioșilor că zile din urmă au început deja, împlinindu-se sub ochii lor prorocia lui Ioel.

Așteptarea după o revărsare abundentă a Duhului Sfânt a sporit și mai mult cu perioada inter-testamentală, prin credința, atestată de perioada rabinică, că odată cu moartea ultimilor proroci care au scris (Hagai, Zaharia și Maleahi), Duhul Sfânt l-a abandonat pe Israel și că de la moartea acestor proroci, Dumnezeu vorbea doar „prin ecoul vocii Sale”. Cu toate acestea credința că Dumnezeu va revărsa Duhul Său din abundență în zilele din urmă a crescut tot mai mult. În zilele Domnului nostru Isus Christos această așteptare și dorință după Duhul Sfânt a fost cu atât mai mare.

Va urma

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s