Eroarea de tipar

Biblia Gutenberg, cunoscută și sub codul de B42 (după cele 42 de rânduri în care a fost tipărită), sau Biblia Mazarin a fost prima carte tipărită de Gutenberg în anul 1450, în Mainz, Germania de azi. Biblia Gutenberg a fost tipărită în latină, traducerea Vulgata, și a rămas considerată un monument de cultură pentru civilizația Vestului. Doar 49 de exemplare au supraviețuit până în zilele noastre, fiind considerate cele mai prețioase cărți din lume, chiar dacă unele din ele nu sunt complete. Biblia tipărită de Johannes Gutenberg a fost de o calitate deosebită nu doar în acuratețea textului reprodus, ci și în prezentarea artistică și estetică.

Tiparul a deschis ușa producției de masă a Bibliei. Nu toate tipografiile de mai târziu au reușit să producă lucrări de calitate. Multe texte se citeau greu și conțineau erori. Erorile date de lipsa unor cuvite întregi din text, nu au dus la confuzii teologice serioase, deși unele au stârnit destul de multe zâmbete și suspine.

În anul 1631, regele Charles I a comandat tipografului englez Robert Backer, tipărirea a 1000 de biblii. Numai după onorarea întregii comenzi s-a constatat o eroare serioasă strecurată în textul din Exodul 20:14, de fapt lipsa unui cuvânt mic, doar din două litere. Lipsea un „nu”. Mare lucru, s-ar putea spune, la o carte formată din mai mult de 700.000 de cuvinte, să lipsească unul… și încă unul mic de tot! Problema era că acest „nu” lipsea din porunca a șaptea, din cele zece porunci, și textul suna astfel: „Să preacurvești!” (Thou shalt commit adultery!).

Ediția aceasta a devenit legendară și a devenit cunoscută ca „The Wicked Biblie” (Biblia cea depravată).

Regele Charles I n-a fost amuzat deloc de eroarea comisă de tipograf. A ordonat să fie adunate toate aceste biblii și să fie distruse. A ridicat autorizația de tipograf de la Robert Backer și l-a amendat cu 300 de lire (ceea ce însemna câștigul de o viață a unui muncitor). Se crede că doar 11 exemplare s-au păstrat până azi.

A fost sau nu inocentă greșeala tipografului Backer, nu va ști nimeni, cert este că ea l-a costat enorm. Stricarea unei porunci divine, modificarea ei, este act malefic, diavolesc. Profetul Daniel, în caracteristiicile antichristului, scrie: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea;…” (Daniel 7:25).

Este în natura diavolului să schimbe legile lui Dumnezeu, să le denatureze, să-i facă pe oameni să nu le înțeleagă corect.

Eroarea din Bilbia lui Backer din anul 1631, parcă a prefigurat profetic decăderea morală a civilizației umane, tocmai prin ignorarea interdicției divine din porunca a șaptea. Privită azi în toată degradarea ei, civilizația contemporană ascultă mai degrabă de varianta Bibliei depravate a poruncii a șaptea.

Nu avem voie să tratăm cu ușurătate tipăritul cititul, predicatul sau interpretarea textului Sacru. Despre aceste lucruri, Mântuitorul a spus: Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:18-19).

Din cartea: Flori de cactus https://lascaupetru.com/2019/09/09/flori-de-cactus/