Pași spre lumină

A apărut de la tipar cartea; Pași spre lumină, Ediția a 2-a.

Am o deosebită bucurie să vă prezint acest minunat volum de proză literară creştină evanghelică.
Petrică Lascău este întâi de toate un poet. Este un poet nu numai pentru că scrie poezii. Este poet în structura lui sufletească și toată proza pe care o scrie el este poezie.
Volumul acesta de eseuri, de meditaţii, de articole de revistă, este înainte de toate o îmbrăcare a gândului creştin în haina cuvântării poetice.
Citind paginile care urmează, să nu vă grăbiţi.   Citiţi-le pe îndelete. Căutaţi să gustaţi frumuseţea expresiei, întorsătura neaşteptată a gândului şi, dincolo de acestea, profunzimea simţirii şi a meditaţiei. Da, este multă frumuseţe în alcătuirea cuvintelor, multă adâncime în sentimente și multă bogăţie de gânduri în paginile care urmează.

        Dr. Iosif Țon

PAȘI SPRE LUMINĂ

O culegere de proză și eseuri creștine cu o prefață de Dr. Iosif Țon. 184 de pagini. În costul cărții sunt incluse și cheltuielile poștale în USA.

$12.00