Firul de ceapă

Starețului Zosima, din romanul lui Dostoievski, Frații Karamazov, îi plăcea tare mult o povestioară pe care o repeta în predicile sale.

Într-un sat, trăia o femeie foarte rea.  A murit și cum se cuvenea, după răutatea ei, a fost trimisă în flăcările iadului. În timp ce femeia se chinuia, îngerului ei păzitor i s-a făcut milă de biata femeia și s-a dus la Dumnezeu să intervină pentru ea. Dumnezeu l-a întrebat dacă știe cumva de vreun bine pe care femeia aceasta l-a făcut în viața ei. După ce și-a scărpinat capul, îngerul și-a adus aminte că femeia a dat într-o zi, un fir de ceapă unei femei necăjite și sărace. Bine, a zis Dumnezeu, du-te cu firul acela de ceapă, întinde-l femeii aflate în flăcările iadului și spune-i să se țină de el. Dacă nu se rupe firul de ceapă, o vei putea scoate din iad.

Zis și făcut, îngerul a întins femeii firul de ceapă și, încet, încet, a început să ridice femeia din abisul fierbinte. Celelate suflete care se chinuiau în văpăile infernului, văzând că femeia este salvată astfel, s-au agățat de picioarele ei. După firea ei, femeia a început să dea din picioare, să-i blasteme și să-i înjure: „Asta e ceapa mea! E meritul meu! Nu-l împart cu nimeni! Plecați de aici!”

Zbătându-se, dând din picioare și blestemând, firul de ceapă s-a rupt și femeia a căzut înapoi în văpăile fierbinți ale infernului.

Povestea călugărului subliniază rolul faptelor noastre bune, care pot fi decisive la marea judecată. Despărțirea finală, între oi și capre, între cei din dreapta și cei din stânga, se va face pe baza faptelor noastre bune. Răsplătirile cerești vor avea în vedere tocmai facerea de bine, mila și compasiunea de care am dat dovadă față de semenii noștri.

Din cartea: Flori de cactus https://lascaupetru.com/2019/09/09/flori-de-cactus/

Eroarea de tipar

Biblia Gutenberg, cunoscută și sub codul de B42 (după cele 42 de rânduri în care a fost tipărită), sau Biblia Mazarin a fost prima carte tipărită de Gutenberg în anul 1450, în Mainz, Germania de azi. Biblia Gutenberg a fost tipărită în latină, traducerea Vulgata, și a rămas considerată un monument de cultură pentru civilizația Vestului. Doar 49 de exemplare au supraviețuit până în zilele noastre, fiind considerate cele mai prețioase cărți din lume, chiar dacă unele din ele nu sunt complete. Biblia tipărită de Johannes Gutenberg a fost de o calitate deosebită nu doar în acuratețea textului reprodus, ci și în prezentarea artistică și estetică.

Tiparul a deschis ușa producției de masă a Bibliei. Nu toate tipografiile de mai târziu au reușit să producă lucrări de calitate. Multe texte se citeau greu și conțineau erori. Erorile date de lipsa unor cuvite întregi din text, nu au dus la confuzii teologice serioase, deși unele au stârnit destul de multe zâmbete și suspine.

În anul 1631, regele Charles I a comandat tipografului englez Robert Backer, tipărirea a 1000 de biblii. Numai după onorarea întregii comenzi s-a constatat o eroare serioasă strecurată în textul din Exodul 20:14, de fapt lipsa unui cuvânt mic, doar din două litere. Lipsea un „nu”. Mare lucru, s-ar putea spune, la o carte formată din mai mult de 700.000 de cuvinte, să lipsească unul… și încă unul mic de tot! Problema era că acest „nu” lipsea din porunca a șaptea, din cele zece porunci, și textul suna astfel: „Să preacurvești!” (Thou shalt commit adultery!).

Ediția aceasta a devenit legendară și a devenit cunoscută ca „The Wicked Biblie” (Biblia cea depravată).

Regele Charles I n-a fost amuzat deloc de eroarea comisă de tipograf. A ordonat să fie adunate toate aceste biblii și să fie distruse. A ridicat autorizația de tipograf de la Robert Backer și l-a amendat cu 300 de lire (ceea ce însemna câștigul de o viață a unui muncitor). Se crede că doar 11 exemplare s-au păstrat până azi.

A fost sau nu inocentă greșeala tipografului Backer, nu va ști nimeni, cert este că ea l-a costat enorm. Stricarea unei porunci divine, modificarea ei, este act malefic, diavolesc. Profetul Daniel, în caracteristiicile antichristului, scrie: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea;…” (Daniel 7:25).

Este în natura diavolului să schimbe legile lui Dumnezeu, să le denatureze, să-i facă pe oameni să nu le înțeleagă corect.

Eroarea din Bilbia lui Backer din anul 1631, parcă a prefigurat profetic decăderea morală a civilizației umane, tocmai prin ignorarea interdicției divine din porunca a șaptea. Privită azi în toată degradarea ei, civilizația contemporană ascultă mai degrabă de varianta Bibliei depravate a poruncii a șaptea.

Nu avem voie să tratăm cu ușurătate tipăritul cititul, predicatul sau interpretarea textului Sacru. Despre aceste lucruri, Mântuitorul a spus: Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:18-19).

Din cartea: Flori de cactus https://lascaupetru.com/2019/09/09/flori-de-cactus/

Cărți disponibile

Între zâmbet și suspin

Ilustrații, cugetări, povestiri.. cu zâmbete și suspine

$10.00

Biserica în asediu

Împresurarea Samariei - o imagine a Bisericii asediate de ideologiile vremii

$15.00

Mâhnit de împietrirea inimii lor…

O culegere de eseuri pe teme contemporane

$10.00

Jurnalul lui Ion Pocăitu’

O culegere de povestiri nu doar imaginare

$10.00

Pași spre lumină

Eseuri și poezie

$15.00

Semnătura iubirii

Poezie

$15.00

Lupta cu somnul

Apel la o trezire spirituală

$15.00

Faamilia între zâmbet și suspin

Întâmplări, ilustrații inspirate de viața de familie, cu zâmbete și suspine

$15.00

Familiile patriarhilor

Istoriile familiilor din Biblie sunt cazuri de studiu privind problemele familiilor contemporane.

$10.00

Memoriile lui Eutih

Portrete de farisei contemporani

$10.00

Risipitorii

Eseuri inspirate din Pilda fiului risipitor

$10.00

Betel

Istoria Bisericii Betel din Oradea, construită în anii comunismului.

$15.00