Telegrama pentru Obama

Telegrama

Săptămâna aceasta au loc conferințele naționale ale Uniunii Bisericilor Penticostale din Statele Unite și Canada (Houston, Tx) și cea a Organizației Române Assemblies of God (la Portland). Nu știu dacă nu cumva și bisericile asociate cu Church of God au avut sau vor avea în viitor o astfel de conferință.

Pentru că anul acesta nu particip la niciuna din ele, m-am gândit să propun delegaților la aceste întruniri, să trimită o telegramă președintelui nostru Barack Husein Obama. Așa făceau înaintașii noștri la momente mari ca acestea. Am găsit o astfel de telegramă, pe care am modificat-o cu datele recente și v-o propun spre analiză și meditație. Știu că veți spune că suntem într-un context cultural-politic diferit… Oare așa să fie? Câți ani vor mai dura până când ne vom apuca de scris astfel de telegrame?

 

EXCELENȚEI SALE,

DOMNULUI  Barack Husein Obama
PRESEDINTELE
STATELOR UNITE ALE AMERICII

Slujitorii bisericilor din cuprinsul (aici se poate pune Uniunii Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite, Bisericile Assemblies of God sau Church of God, etc…), împreună cu toți participanții la Conferința anuală a (Uniunii, Church of God sau Assemblies of God, etc…) care a avut lor în (Houston, Portland, etc….), ne exprimăm alesele noastre simțăminte de apreciere și admirație pentru mărețele înfăptuiri și înnoitoarele transformări care au avut loc în perioada anilor de libertate – cu precădere în perioada celor patru ani de când Dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, conduceți destinele națiunii americane – au schimbat total înfățișarea țării noastre ridicând-o pe cele mai înalte culmi ale dezvoltării și civililzației.

Ne exprimăm, de asemenea, profundele noastre aprecieri privind deosebitul aport pe care Dumneavoastră, ca înalt conducător, l-ați adus ca jertfă și consacrare în toate aceste realizări, precum și față de importanta poziție de care se bucură Statele Unite pe plan internațional în urma politicii externe înțelepte pe care Dumneavoastră, cu înțelepciune o promovați.

Împreună cu întregul popor ne exprimăm adeziunea la propunerea Consiliului National al Partidului Democrat și a altor foruri democratice din țara noastră, la realegerea Excelenței Voastre în suprema funcție de președinte al țării pe viață, văzând în aceasta chezășia mărețelor înfăptuiri spre binele patriei noastre în viitor și a victoriei socialismului în iubita noastră patrie.

Bucurându-ne să vă avem în fruntea țării, Vă asigurăm Domnule Președinte, că în viitor, credincioșii penticostali români, împreună cu toți ceilalți oameni ai muncii din țara noastră își vor consacra toate
eforturile și puterea de muncă pentru înfăptuirea mărețului program de înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialista America de Nord.

PREȘEDINTE,

SECRETAR GENERAL,