23 de gânduri despre „Harta Americii (viitoare)?

 1. Doamne, ce joc de cuvinte ! Aceasta mi-aduce aminte de Sfantul Ioan…Limba de Lemn, de la primul pana la al…patrulea si 1/2-lea mandat !
  Adica „eludarea meandrelor concretului”, motivat de „sinergia faptelor…”
  Ce insinuare cu „aroma” de acuzatie la adresa crestinismului ! Doar cu atata s-au ales bietii crestini, bietii martiri ? Cu „revolutionarea” politichiei in haine de curva ce-si cosmetizeaza „demnitatea compromisului…la masa tratativelor”, negociind impacarea moralei crestine cu pacatul si care dupa ce a mancat se sterge la gura si apoi se intreaba senina: „Ce-am facut ?” (Proverbe 30:20)
  Halal crestinism ! Aferim si…bogdaproste !

 2. Frate Remus,
  „Sa presupunem ca 80% dintr-un oras cu o populatie de 100.000 de locuitori sant crestini nascuti din nou !!! Pe mana cui credeti ca ar trebui lasa-ta administratia orasului ???”

  SA PRESUPUNEM CA CETATENIA NOASTRA ESTE IN CERURI (Filipeni 3:20-21) deci,nu ne mai intereseaza procentajul cu care se conduce…lumea !
  „Sa presupunem” sau suntem siguri de adevarata cetatenie ? (Efeseni 2:19-22)
  Sau cand au fost bine-vazuti crestinii din conducerea orasului, statului ?.

  Sau, se poate negocia cu Dumnezeu soarta unei cetati data spre nimicire ? (ca si Sodoma si Gomora – Genesa 18: 20- 33).
  Sau cum spunea apostolul Pavel : „Am hotarat ca un astfel de om sa fie dat pe mana satanei pentru nimicirea carnii…” ( I Corinteni 5:5 sau I Corinteni 5:9-13; 6:1-20 in contextul amestecului credinciosilor cu lumea, in acelasi timp in care „presupunem ca…cetatenia noastra este in cer…”
  Bine zic, frate Remus ?
  Doar „El va schimba trupul starii noastre smerite…” (Filipeni 3:21)

 3. Sa presupunem ca 80% dintr-un oras cu o populatie de 100.000 de locuitori sant crestini nascuti din nou !!! Pe mana cui credeti ca ar trebui lasa-ta administratia orasului ??? Pe mana celor necredinciosi care reprezinta 20% si care umple orasul cu baruri si bordele, caci Doamne fereste ca, crestinul sa aiba ceva de-a face cu politica ( politica= si administratie ) ???
  Eu zic ca: dupa cele doua ” boli ” frecvent intalnite la neamul romanesc cum ar fi mandria si hotia, urmatoarea este: oligofrenia.
  Wake up crestinilor romani ! Si cei ce santeti atinsi de a treia boala, rugati-va lui Dumnezeu sa va vindece !!!

 4. Potrivit acestei harti, impartirea teritoriala a Statelor… se face sub administratia lui Mr. Cow…, dupa cum apare ca o schita de transare a unei vaci intr-un abator… Va asteptati si la asa ceva ? Din Statele Unite ale Americii sa va transformati in…Statele Transate (Dezbinate) ale Americii ? Daca-i asa, atunci indemnul meu este: „Romani, intorceti-va in Romanica… Ungurii n-au reusit (inca) transarea ei…Si nici nu cred ca…”

 5. Al cui chip era pe moneda luata in discutie de catre domnul Isus ? Al Cezarului ! Deci, „Dati Cezarului ce-i al Cezarului si lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu !” Adica, nu inversati valorile ! Caci, ce-i al Cezarului din viata, din sufletul, din inima noastra ? Dar al lui Dumnezeu ?
  Preluand aceeasi doctrina despre…”cetatenie si drepturile si obligatiile ei”, apostolul Pavel sublinia atat de ferm incat a ramas valabil pana in zilele „campaniei electorale din SUA si, bineinteles si Romania (anului viitor):Romani 13:1-14, adica: „Dati tutror ce sunteti datori (si chiar ce mai suntem datori, daca noi ca si pocaiti suntem cu datoriile „la zi „?) (versetele 7-8).Ce-I datoram insa lui Dumnezeu mai mult decat Cezarului ? Versetele 8-14, desigur !
  Iar in Efeseni 2:17-22, vorbind despre cetatenie, ne arata imprejurarile si conditiile adevaratei cetatenii. Caci „cetatenia noastra este in ceruri” (FIlipeni 3:20; Evrei 12:22-29). Astfel, si numai astfel MARTURISIM CA SUNTEM STRAINI SI CALATORI PE PAMANT SI CA ASTEPTAM O PATRIE MAI BUNA ! (Evrei 11:113-16,38-40).
  „Sa iesim dar afara din tabara la El si sa suferim ocara Lui! Caci noi n-avem aici o cetate statatoare ci suntem in cautarea celei viitoare !” (Evrei 13:13-14).

  Evanghelia dupa Marcu 8:36: “Ce foloseste unui om sa castige toata lumea, daca isi pierde sufletul?”

 6. Nu trebuie sa ne mutam nicaieri ci doar sa percepem indemnul ap.pavel si sa-l aplicam in viata de zi cu zi fiinca el astfel este scris;1 Timotei 6
  „11Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blîndeţa.
  12Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa vecinică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.
  13Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
  14să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,
  15care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpînitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
  16singurul care are nemurirea, care locuieşte într’o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L -a văzut, nici nu -L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică! Amin.”
  Mesajul este unul ADEVARAT SI DEALUNGUL ANILOR NESCHIMBAT ,dar nu trebuie sa-l neglijam si in viata sa-l invatam si aplicam fiinca promisiunile sint mari si foarte valoroase fiintei umane!!Apocalipsa 21;
  ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
  4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„
  5Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iată, Eu fac toate lucrurile noi.„ Şi a adăugat: ,,Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.„
  6Apoi mi -a zis: ,,S’a isprăvit! Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfîrşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
  7Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.”Credem ce este scris?

 7. Imaginatia omului ajunge departe ,dar planurile Tatalui ceresc si a Domnului ISUS HRISTOS sint diferite ,iar aceste lucruri sint descoperite prin CUVINTUL scris in SFINTELE SCRIPTURI.
  Doar sa luam aminte in ce situatie era poporul Israel chind DOMNUL ISUS HRISTOS S-a nascut!!Si ce a urmat in urmatorii ani?
  Prin puterea istoriei ;chite Imperii au exzistat?Si din ce cauza au falimentat?Azi credem ca este mai diferit?Si conturul hartilor vor delimita doar un numar oarecare de imperii?pentru puterea sistemului lumesc putem sa spunem ;Da ,dar conform mesajului Biblic putem sa spunem ;Nu ,fiinca In cartea lui Daniel capitolul 2 ;ce gasim scris? Sa citim;
  „44Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece supt stăpînirea unui alt popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăş va dăinui vecinic.”
  Acest mesaj detine o insemnatate pentru noi? Si ne ajuta la o limitare a Imparatiei care va dainui vejnic?
  Pentru unii se vede ca da ,pentru altii mai putin si nimic nu este greshit ,dar trebuie sa ne ghindim de ce folosinta ne poate fi mesajul care si prin indemnul ap.Petru astfel apare;
  -„11Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr’o purtare sfîntă şi evlavioasă,
  12aşteptînd şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
  13Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pămînt nou, în care va locui neprihănirea.
  14De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.
  15Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mîntuire, cum v’a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui,
  16ca şi în toate epistolele lui, cînd vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sînt unele lucruri grele de înţeles, pe cari cei neştiutori şi nestatornici le răstîlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.
  17Voi deci, prea iubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucuri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi tîrîţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria;
  18ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veciniciei. Amin”Asadar lucrurile prin descoperire divina ne ofera o harta aparte si cu un interes divin fiinca in apocalipsa capitolul 22 lucrurile se definesc si prind un contur minunat;
  „1Şi mi -a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
  2În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
  3Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
  4Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
  5Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
  6Şi îngerul mi -a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. –
  7Şi iată, Eu vin curînd! -Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!„
  Va fi ferice si de noi daca ajungem sa intelegem si sa credem aceste lucruri scrise si conturul hartii noastre ne va aduce o satisfactie mai mare dechit ne ofera conturul si harta Americii.Fiinca si ea azi se contura ca Imperiul Roman si celelalte imperii demult apuse si acum redau doar ruine si locuri de interes arheologic ,dar Imapartia DOMNULUI ISUS HRISTOS SI A TATALUI CERESC RELEVA LUCRURI MINUNATE SI O VIATA IN CARE NIMIC NU VA FI VREDNIC DE BLESTEM!!!!Ce relevari divine putem sa descoperim daca ne atintim privirile spre capetenia noastra ;DOMNUL ISUS HRISTOS !!!Sa nu uitam mesajul din apocalipsa capitolul 21 ;
  „1Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era.
  2Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
  3Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
  4El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„
  5Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iată, Eu fac toate lucrurile noi.„ Şi a adăugat: ,,Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.„
  Credem si noi aceste lucruri?

 8. După cum așează postările, cred că fr. P. Lascău este pregătit de a se muta la Domnul că-ci altfel nu ar scrie cum scrie. Când cineva este gata de a merge la Domnul,dragostea lui pentru Domnul este desăvârșită și aceia izgonește frica . Pavel dorea lucrul acesta și nu se temea de moarte, știa că Domnul va fi proslăvit ori prin viața lui, ori prin moartea lui.
  Cuvântul Domnului mai spune== Fie că trăim fie că murim, noi suntem ai Domnului.
  Domnul să ne ajute SĂ FIM GATA TOȚI ȘI DACĂ VA TREBUI SĂ SE ÎNTÂMPLE CU NOI , SĂ MURIM ȚINÂND SUS STEAGUL PE CARE ESTE SCRIS CEL MAI FRUMOS NUME, PE CARE L-A CUNOSCUT PLANETA ACEASTA …. I S U S.

 9. As vrea sa il intreb pe fratele Petru Lascau in care zona a imaginarei harti va alege sa se mute?

 10. Dupa logica ta ,,spirituala” o sa te rogi si o sa te supui fiarei.Ca doar ea vine cu acordul lui Dumnezeu.Invingatori fiarei nu o sa se supuna!

 11. cimm,
  Dumnezeu ne spune sa ne rugam pentru…stapaniri si dregatori..
  Fericirea noastra depinde de…situatia politico-economico,financiara etc existente in tara unde traim..
  Ce facem acum cind COCA SCANDALULUI SI NEINTELEGERILOR DINTRE -MAGARI SI ELEFANTI-CRESTE CONTINUU URMAND CA PESTE 3-4 ZILE SA SE REVERSE CA UN TSUNAMI PESTE INTREG MAPAMONDUL..??

 12. Dar prieteni scumpi Isus nu a trait in timpul imperiului roman oare ? Si cu toate astea el nu s a amestecat in legile imperiului ,si al conducatorilor si a administratiei lui .Din contra ia vezi ce zice Petru in 1 Petru 2:18-23.Dar de a lungul Bibliei niciodata oameni Lui Dumnezeu nu s au opus legilor si regimurilor ,din contra din ei au fost folositi de aceste regimuri…ex:Daniel,Estera,Neemia.Daca era vreo durere in inima oamenilor Lui Dumnezeu era pentru starea spirituala a poporului ,pentru templu,,pentru altar si pt slujire inaintea Lui Dumnezeu.Fiti supusi oricarei stapaniri omenesti, pentru Domnul: atat imparatului, ca inalt stapanitor, ***.1Pet 2.13

  .1. Va indemn, dar, inainte de toate, sa faceti rugaciuni, cereri, mijlociri, multumiri pentru toti oamenii,
  2. pentru imparati si pentru toti cei ce sunt inaltati in dregatorii, ca sa putem duce astfel o viata pasnica si linistita, cu toata evlavia si cu toata cinstea.

  3. Lucrul acesta este bun si bine primit inaintea lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru,

  4. care voieste ca toti oamenii sa fie mantuiti si sa vina la cunostinta adevarului. 1Timotei 2:1-4.

  Asta cere Dumnezeu de la noi ,rugaciune,cereri,mijlociri ,multumiri …pentru imparati…peste cei inaltati.
  De ce ?
  Raspuns:
  Pentru ca sa putem duce o viata pasnica si linistita ,cu toata evlavia si cu toata cinstea.
  Daca trebuia ca sa ne implicam in politica ca sa putem trai noi bine ne ar fi spus Dumnezeu.
  Incat nu ne a spus inseamna ca nu e treaba noastra,noua ne a dat Dumnezeu de lucru.

  Ferice de robul acela pe care stapanul sau, la venirea lui, il va gasi facand asa! (Mat.24:46)

  Imi cer iertare dar daca incalcam Cuvantul Lui Dumnezeu si in aceste lucruri ,cum crezi ca Dumnezeu iti va incredinta adevaratele Sale comori si daruri.Cum Dumnezeu se va lasa descoperit El in Cuvant daca noi nu il ascultam.
  Domnul sa ne dea talmacire la Cuvantul Lui.

 13. La noi in Granola inca e bine:-). Si din curiozitate Cimm, noi pocaitii nu suntem tot oameni afectati de politica tarii in care traim? Chiar biblia spune ca de pacea tarii atirna fericirea noastra. Sa nu mai votam daca suntem pocaiti?

 14. Crestinismul a revolutionat politica si a facut compromisul de la masa tratativelor mai demn.

 15. Pentru cimm
  Argumentația Dvs. nu e nouă. Sunt obișnuit cu ea. O foloseau liderii Cultului Penticostal împotriva revistei „Exodus” pe care am publicat-o timp de 12 ani.
  Creștinii sunt oamenii cetății de aici, dar și ai cetății erterne. Cetățeanul de aici este și el politic ca toți ceilalți. Totul este politică numai că politica nu este totul. Nu poți tăcea când „minciuna stă cu regele la masă”.

 16. Mi se pare mie ,sau chiar vad bine dv faceti un fel de politica pe aici pe blog.Credeam ca crestini nu trebuie sa fie implicati in politica oricare ar fi ea.Pavel spunea lui Tit „””sfatuieste pe robi sa fie supusi stapinilor lor”””Tit 2:9,deci oricare ar fi stapani nostri in lumea asta noi trebuie sa le fim supusi ,fie e vorba de socialisti ,fie e vorba de comunism,sau alte forme.si in Tit 3:1 la fel zice :””” aduceti le aminte sa fie supusi stapanirilor si dregatorilor „””.Dumnezeu aici nu ne a incredintat ca slujba sa ne implicam in problemele politice si in problemele stapanitorilor.A pastrat totusi si pentru noi aceasta cinste cind zice ca ca :”Celui ce va birui si celui ce va pazi pina la sfarsit lucrarile Mele ,ii voi da stapanire peste neamuri .Le va carmui cu un toiag de fier,si le va zdrobi ca pe niste vase de lut,cum am primit si Eu putere de la Tatal Meu….Apoc 2:26,27.”””””.Pana atunci hai sa ramanem doar la cuvant si la ce ne a incredintat Dumnezeu sa facem..1 Pet.4:10,11.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s